Ułatwienia dostępu

Wolność wartości, wartość wolności: Aksjologia współczesności

Ogólnopolska konferencja: Wolność wartości, wartość wolności: Aksjologia współczesności

Miejsce konferencji :
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu
Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Termin konferencji: 11 maja 2018 r.

Plan konferencji TUTAJ

Cel konferencji:

Celem konferencji jest podjęcie debaty oraz wymiana poglądów dotyczących relacji zachodzących między wolnością a wartością egzystencji ludzkiej w kontekście filozofii ks. Józefa Tischnera.

Efekt konferencji:

Konferencja przyczyni się do promocji filozofii ks. Józefa Tischnera, nie tylko wśród naukowców zajmujących się tematyką filozoficzną i teologiczną w sposób zawodowy, ale również wśród studentów oraz młodzieży zaproszonej z zaprzyjaźnionych szkól. Temat konferencji został tak sformułowany, by poruszane kwestie były inspirujące nie tylko dla filozofów, ale dla wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą humanistyką i współczesną kulturą. Materialnym efektem końcowym będzie publikacja wybranych i wcześniej zrecenzowanych referatów wygłoszonych podczas obrad.

Organizator:

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Współorganizator:

Powiat Nowotarski

Patronat Honorowy:

JM Rektor ks. dr hab. Stanisław Gulak prof. nadzw.

Starosta nowotarski Krzysztof Faber

Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha

Partnerzy:

Urząd Miasta Nowy Targ

Urząd Gminy Nowy Targ

Poseł na sejm RP Anna Paluch

Poseł na sejm RP Edward Siarka

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej

Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o

Bukovina Resort

Grupa Autoremo

Medical Clinic Podhale

Sponsorzy:

PZU

Restauracja Skalny Dworek

Dubiel Vitrum sp. jawna

Patronat medialny:

Katolicka Agencja Informacyjna

Gość Niedzielny

Telewizja Kraków

Gazeta Krakowska

Radio Kraków

Tygodnik Podhalański

Podhale Region

Podhale 24

Góral Info

Telewizja TV Podhale

Nowotarska Telewizja Kablowa

Komitet Naukowy:          

JM  ks. dr hab. Stanisław Gulak prof.nadzw.

dr hab. Tadeusz Ambroży

prof. dr hab. Józef Łaptos

dr Krzysztof Trochimiuk

dr Teresa Mucha

dr Ewa Panecka

Komitet Organizacyjny:    

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

Dział Promocji i Współpracy

Dział Nauki i Wydawnictw

Przewodniczący  – dr Wojciech Majka

Zastępca Przewodniczącego – mgr Danuta Wojdyła

Członkowie:

mgr Ewa Papierz-Łapsa

Małgorzata Kram

mgr Piotr Szewczyk

mgr Ewa Kościelniak

mgr Agnieszka Krzystyniak

Biuro Konferencji:         

Dział Promocji i Współpracy PPWSZ w Nowym Targu

Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

tel. (18) 26 10 737, 664 730 274, 881 952 179

e-mail: promocja@ppwsz.edu.pl

Konferencji będzie towarzyszyć okolicznościowa wystawa portretów ks. prof. Józefa Tischnera autorstwa Mariana Gromady z Ostrowska / Hol budynku Tatry PPWSZ w Nowym Targu.

RELACJA

Oprac. DPiW