Ułatwienia dostępu

Turystyka a przyroda

25 marca 2022 r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Turystyka a przyroda” zorganizowana przez mgr Iwonę Hodorowicz i dr Małgorzatę Muszyńską-Kurnik z Zakładu Turystyki i Rekreacji oraz Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki.

Konferencja odbyła się w formie zdalnej. Podczas wydarzenia wygłoszono 33 referaty, których wysłuchało ponad 100 uczestników z 17 uczelni wyższych z całej Polski oraz kilku szkół ponadpodstawowych. Z uwagi na tak dużą liczbę wystąpień, konferencja była podzielona na trzy sesje tematyczne. Moderatorami poszczególnych sesji byli: mgr Iwona Hodorowicz, dr Agnieszka Janas i dr Piotr Sadowski. Nad bieżącą relacją konferencji w mediach społecznościowych czuwała dr Katarzyna Ceklarz, a nad sprawnym przebiegiem technicznym dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała dr hab. Agata Niemczyk, prof. uczelni – dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki oraz dr Dorota Ambroży – kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji. Wykład otwierający pt. „Pocket Parks – jako sposób na zieleń w miastach wygłosiła mgr Iwona Hodorowicz.

Cel konferencji:

Turystyka przyjazna środowisku przyrodniczemu (w tym turystyka ekologiczna) staje się w Polsce tematem modnym i poszukiwanym. Jej fenomen przybył do nas z Europy Zachodniej. Rosnąca świadomość ekologiczna, obawy związane ze zmianami klimatycznymi sprawiają, że coraz więcej turystów gotowych jest do obniżenia komfortu podczas wakacji, jeżeli to ma pomóc w ochronie środowiska, zwraca się też uwagę na odpowiedzialne ekologiczne rozwiązania stosowane w hotelach i innych obiektach związanych z branżą turystyczną. Życie w wielkich miastach, ciągły pośpiech, życie w stresie, tłok, hałas, zanieczyszczenie miejskiego środowiska sprawiają, że nowe pokolenia turystów szukają podczas urlopu coraz częściej bliskiego kontaktu z przyrodą, a to przyczynia się do zwiększenia popularności agroturystyki, birdwatchingu, survivalu czy bushcraftu.

Czy możliwy jest rozwój turystyki przyjaznej środowisku? Czy na taką turystykę istnieje zapotrzebowanie? Kto z niej korzysta? Jakie formy może przyjmować? Jakie dobre praktyki warto wspierać? Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedzi podczas konferencji.

Obszary tematyczne:

 • Edukacja ekologiczna w turystyce – kształtowanie wzorców zachowań i utrwalanie postaw przyjaznych środowisku
 • Zrównoważony rozwój a turystyka
 • Turystyczne wykorzystywanie obszarów przyrodniczo cennych
 • Gospodarstwa agroturystyczne
 • Wioski i szlaki tematyczne
 • Zwierzęta jako atrakcja turystyczna
 • Survival a bushcraft – sposób spędzania czasu w bliskości
 • Ekoturystyka „najczystszą” formą podróżowania przyjaznego środowisku

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejną konferencję, planowaną na jesień 2022 roku.

Iwona Hodorowicz

Małgorzata Muszyńska-Kurnik

W wydarzeniu udział wzięły następujące uczelnie:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 2. Uniwersytet Rzeszowski
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 5. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
 6. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 7. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 8. Uniwersytet Śląski
 9. Politechnika Białostocka
 10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 11. Uniwersytet Szczeciński
 12. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 13. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 14. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 15. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 16. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 17. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

oraz szkoły ponadpodstawowe:

 1. Liceum ogólnokształcące nr II w Jeleniej Górze
 2. Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
 3. Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej
 4. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Bosko i Technikum im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czarnym Dunajcu

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 15.03.2022 r.

Formularz zgłoszenialink 

Program konferencjilink

Cel konferencji:

Turystyka przyjazna środowisku przyrodniczemu (w tym turystyka ekologiczna) staje się w Polsce tematem modnym i poszukiwanym. Jej fenomen przybył do nas z Europy Zachodniej. Rosnąca świadomość ekologiczna, obawy związane ze zmianami klimatycznymi sprawiają, że coraz więcej turystów gotowych jest do obniżenia komfortu podczas wakacji, jeżeli to ma pomóc w ochronie środowiska, zwraca się też uwagę na odpowiedzialne ekologiczne rozwiązania stosowane w hotelach i innych obiektach związanych z branżą turystyczną. Życie w wielkich miastach, ciągły pośpiech, życie w stresie, tłok, hałas, zanieczyszczenie miejskiego środowiska sprawiają, że nowe pokolenia turystów szukają podczas urlopu coraz częściej bliskiego kontaktu z przyrodą, a to przyczynia się do zwiększenia popularności agroturystyki, birdwatchingu, survivalu czy bushcraftu.

Czy możliwy jest rozwój turystyki przyjaznej środowisku? Czy na taką turystykę istnieje zapotrzebowanie? Kto z niej korzysta? Jakie formy może przyjmować? Jakie dobre praktyki warto wspierać? Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedzi podczas konferencji.

Obszary tematyczne:

 • Edukacja ekologiczna w turystyce – kształtowanie wzorców zachowań i utrwalanie postaw przyjaznych środowisku
 • Zrównoważony rozwój a turystyka
 • Turystyczne wykorzystywanie obszarów przyrodniczo cennych
 • Gospodarstwa agroturystyczne
 • Wioski i szlaki tematyczne
 • Zwierzęta jako atrakcja turystyczna
 • Survival a bushcraft – sposób spędzania czasu w bliskości
 • Ekoturystyka „najczystszą” formą podróżowania przyjaznego środowisku
 • Wpływ turystyki na środowisko.

Komitet naukowy

dr hab. Agata Niemczyk

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki PPUZ w Nowym Targu

mgr Jan Krzeptowski-Sabała

Tatrzański Park Narodowy

Komitet organizacyjny

mgr Iwona Hodorowicz

dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik

mgr Agnieszka Krzystyniak

mgr Monika Jakobiszyn

Informacje praktyczne:

 • Każdy uczestnik konferencji, wygłaszający referat, otrzymuje certyfikat uczestnictwa
 • Udział w konferencji jest bezpłatny
 • Forma prezentacji: referat (prezentacja multimedialna)
 • Czas wystąpienia 10-15 minut
 • Zgłoszenia: na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 15.03.2022 r.
 • Link do formularza zgłoszenia
 • Pytania prosimy kierować na adres: turystyka@ppuz.edu.pl
 • Miejsce obrad: online na platformie Zoom

Biuro konferencji:

Biuro konferencji:

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

tel. (18) 26 10 737

e-mail: turystyka@ppuz.edu.pl