Ułatwienia dostępu

Tożsamości kulturowe regionów karpackich

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki, Instytut Nauk Społecznych i Instytut Techniczny Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz Komisja Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk oddział w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji naukowej Tożsamości kulturowe regionów karpackich. CZŁOWIEK – JĘZYK – ARCHITEKTURA – SZTUKA – KRAJOBRAZ, która odbędzie się w dniach 18–19 listopada 2021 roku.

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób, tożsamości kulturowe ludności zamieszkującej Karpaty znajdują odzwierciedlenie w kulturowym sposobie zachowania danej zbiorowości, w elementach dziedzictwa kulturowego oraz towarzyszących kontekstach.

Tezy konferencji, pytania i problemy badawcze zawiera tekst profesora Marka Kowickiego, dołączony do niniejszego zaproszenia. W tym jednak miejscu sygnalizujemy, że fenomen tożsamości kulturowych pragniemy przeanalizować z perspektywy m.in. filozoficznej, historycznej, kulturoznawczej, etnograficznej, lingwistycznej, literaturoznawczej, uwzględniając artefakty związane z takimi obszarami działalności człowieka, jak sztuka, literatura, media, rzemiosło, architektura, krajobraz kulturowy, obyczaj itp.

Obszary tematyczne:
 • sposoby i formy dostępu do określenia fenomenu tożsamości kulturowych (architektura, sztuka, rzemiosło, język, literatura, obyczaj itp.),
 • metodyka badań nad tożsamościami kulturowymi,
 • czym jest i jaki jest fenomen tożsamości kulturowych społeczności karpackich,
 •  jedna tożsamość czy kilka tożsamości regionów karpackich,
 • stabilność a zmienność tożsamości kulturowych,
 • tożsamości kulturowe a dziedzictwo kulturowe regionów karpackich,
 • stan i potrzeby w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • fenomen „góralszczyzny wyobrażonej”,
 • ślady tożsamości regionalnych w architekturze,
 • sztuki plastyczne i muzyczne jako zwierciadło tożsamości regionów karpackich,
 • kulturowe źródła rzemiosł regionalnych,
 • źródła etnograficzne a badania nad tożsamością kulturową regionów karpackich,
 • rola zinstytucjonalizowanych ruchów regionalnych w zachowaniu tożsamości góralskiej,
 • rola dawnej i współczesnej prasy lokalnej w budzeniu i kształtowaniu świadomości regionalnej,
 • literatura regionalna w służbie zachowania tożsamości kulturowej,
 • gwara jako świadectwo tożsamości regionalnej,
 • tożsamość kulturowa młodych mieszkańców regionów karpackich.
Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Janusz Barański – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm – Instytut Techniczny PPUZ

Prof. dr hab. Maria Flis – Instytut Socjologii UJ

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – PPUZ

Prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki – Instytut Techniczny PPUZ, KUiA PAN o. w Krakowie

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak – Politechnika Rzeszowska, KUiA PAN o. w Krakowie

Dr hab. Anna Mlekodaj – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ

Dr hab. Zbigniew Moździerz – Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

Dr hab. Maciej Rak – Katedra Historii Języka i Dialektologii UJ

Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Dr Katarzyna Ceklarz – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ

Dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz – Instytut Techniczny PPUZ

Dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct – Instytut Techniczny PPUZ

Dr Krzysztof Waśkowski – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ, przewodniczący komitetu naukowego

Dr Barbara Zgama – Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Mgr inż. arch. Agata Bentkowska – Instytut Techniczny PPUZ

Komitet Organizacyjny:

Dr Katarzyna Ceklarz

Dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik

Dr Krzysztof Waśkowski

Dr Małgorzata Wesołowska

Mgr Iwona Hodorowicz

Mgr Monika Jakobiszyn

Mgr inż. arch. Anna Jędrysko

Mgr Agnieszka Krzystyniak

Biuro Konferencji:

Dział Konferencji i Wydawnictw

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

tel. (18) 26 10 737, 795 434 531

e-mail: tozsamocikulturowe@ppuz.edu.pl

Informacje organizacyjne

Do pobrania: karta zgłoszeniakomunikatproblematyka konferencji

Obrady odbędą się w dniach 18–19 listopada 2021 r. w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (ul. Kokoszków 71, Nowy Targ).

Kartę zgłoszeniową wraz ze streszczeniem referatu (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 30 września 2021 r. na adres: tozsamoscikulturowe@ppuz.edu.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 470 zł i obejmuje przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz publikację referatów w punktowanym tomie pokonferencyjnym (po pozytywnej recenzji tekstu).

Opłatę konferencyjną należy uiścić do 30 września 2021 r. w formie przelewu na rachunek w Santander Bank Polska: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 (z dopiskiem: Konferencja tożsamości kulturowe).

Przewidywany czas wystąpienia: 20 min.

Język konferencji: język polski i języki kongresowe.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu, lecz deklarują pomoc w znalezieniu i rezerwacji dogodnego hotelu.

Program konferencji i dodatkowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do 30 września 2021 r.

Zobacz relację z poprzedniej konferencji.