Ułatwienia dostępu

Dorota Kościelniak wyróżniona tytułem kobiety innowacyjnej

12 grudnia 2023 r. Dorota Kościelniak, studentka III roku studiów licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja, działająca w Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom”, odebrała z rąk Dominika Paska, dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach wyróżnienie za stworzony przez siebie produkt turystyczny: „Warsztaty taneczno – muzyczne Pieca zadym nie troncojcie z elementami biesiady zagórzańskiej i wykorzystaniem krótkich łańcuchów dostaw”.

Prowadzone przez nią warsztaty dają turystom możliwość zapoznania się z wybranymi elementami dziedzictwa kulturowego Górali Zagórzańskich. W kreatywny sposób uwrażliwiają odbiorców na lokalną kulturę i promują góralskie tradycje. Przyznane wyróżnienie to jednocześnie docenienie wieloletniego zaangażowania Doroty Kościelniak w działalność na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej swojego regionu. 

Nagroda przyznana została w konkursie „Kobieta innowacyjna a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

fot. Monika Kościelniak