Ułatwienia dostępu

Cmentarze jako przedmiot badań kulturowych i regionalistycznych

Dr hab. Jacek Kowalewski, prof. UWM 6 maja 2024 r. wygłosił dla społeczności akademickiej wykład rektorski pt. Cmentarze jako przedmiot badań kulturowych i regionalistycznych. Prelegenta przedstawił i przywitał prof. dr hab. Grzegorz Nieć, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Dr hab. Jacek Kowalewski przedstawił proces podejścia do cmentarzy prowadzący od locus sepulcori do locus monumenti, czyli wyłącznie od miejsca spoczynku do obiektu zabytkowego poddawanego badaniom naukowym. Podkreślił rolę i znaczenie badań terenowych, wartość źródłową dokumentacji konserwatorskiej dla archeologów i naukowców zajmujących się miejscami pochówków na terenach dawnych Prus Wschodnich.

Cmentarze protestanckie występujące na Warmii i Mazurach zainteresowały słuchaczy m.in. ze względu na odmienność, gdyż tamtejsze pochówki rodowe były lokowane m.in. w parkach dworskich, w miejscach widokowych, np. na wzniesieniach, nieopodal jeziora, często otoczone czterema lipami.

Słuchacze zobaczyli szereg fotografii obiektów, takich jak: alejki prowadzące do kaplicy cmentarnej, podziemne nagrobki, mauzolea, kaplice grobowe czy kurhany. Nie bez znaczenia dla tamtejszych pochówków była również symbolika i nawiązania do starożytnych mitologii ludów germańskich, o czym również dowiedzieli się uczestnicy prelekcji.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie znaczenie dla pochówków na terenach Prus Wschodnich miał dąb, czy megalityczna budowla Stonehenge mogła być inspiracją dla architektury sakralnej, koniecznie obejrzyjcie cały wykład rektorski i poznajcie niesamowite ciekawostki.