Ułatwienia dostępu

Atlas anatomiczny Visible Body 3D w Bibliotece Akademickiej

Biblioteka Akademicka poszerzyła swoją ofertę zasobów cyfrowych o stacjonarny dostęp do atlasu anatomicznego 3D – Visible Body. Za atlasu można korzystać w czytelni biblioteki na 2 stanowiskach komputerowych.

Studenci kierunków medycznych oraz nauk o zdrowiu otrzymali kolejny dobry powód, aby odwiedzać czytelnię Biblioteki Akademickiej. Na jej obszarze został udostępniony kolejny atlas anatomiczny – Visible Body. Wcześniej biblioteka udostępniła atlas ANATOMYKA 3D.

Visible Body to interaktywny atlas 3D wraz z filmami obrazującymi podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka. Atlas zawiera blisko pół tysiąca modeli anatomicznych wraz ze słownictwem angielskim i łacińskim, wymową i definicjami.  

Z atlasów 3D można korzystać na wyznaczonych stanowiskach w czytelni biblioteki.