Ułatwienia dostępu

Architektura – studia z wyobraźnią

Architektura, studia I stopnia

Czujesz się pewnie w sztukach plastycznych? Masz dobrze rozwinięty zmysł estetyczny? Chcesz, aby otaczały nas funkcjonalne i oryginalne przestrzenie? Wybierz studia na kierunku architektura i ozdabiaj ziemię wyobraźnią.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu od lat kształci studentów architektury na studiach inżynierskich i magisterskich. Tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z architekturą zapraszamy na czteroletnie studia inżynierskie o profilu praktycznym. Tych, którzy chcą kontynuować edukację na kierunku architektura zachęcamy do zapisów na półtoraroczne studia uzupełniające – magisterskie. Kierunek architektura gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego, przepisów techniczno-budowlanych, metod organizacji oraz przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce, a także w innych państwach Unii Europejskiej.

Kształcenie – nauczyciele akademiccy – zaplecze dydaktyczne

Program kształcenia na kierunku architektura jest zgodny z międzynarodowymi wzorcami opublikowanymi m.in. przez Subject Benchmark Statement, przygotowanymi przez brytyjską rządową agencję The Quality Assurence Agecy for Higer Education (QAA) oraz przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Istotnym elementem dydaktyki jest kształcenie praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej. Dominującą formą zajęć są ćwiczenia projektowe i zajęcia specjalistyczne prowadzone przez ekspertów w dziedzinie architektury, posiadających znaczący dorobek realizacyjny oraz naukowy. Nasi nauczyciele akademiccy wykładają również na Politechnice Krakowskiej, w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz na Uniwersytetcie Jagiellońskim. Wielu z nich należy do krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych, co przekłada się  na nowatorskie sposoby prowadzenia zajęć warsztatowych. Niewielkie grupy i specjalistyczne pracownie (m.in. pracownia rysunku) wyposażone w niezbędny sprzęt oraz nowoczesne oprogramowanie zapewniają studentom doskonałe warunki do rozwoju. Zwieńczeniem praktycznego przygotowania do zawodu jest 800 godzin praktyk zawodowych realizowanych w ciągu całego toku studiów.

W PPUZ w Nowym Targu działają studenckie koła naukowe: Ad QuadratumModulor, których członkowie wyjeżdżają na plenery fotograficzne, malarskie i rysunkowe, by podziwiać cuda mistrzów architektury, a także na targi budownictwa, sympozja i konferencje tematyczne. Adepci architektury, którzy marzą o studiach na zagranicznej uczelni korzystają z programu Erasmus.

Architektura – kariera – przyszłość

Absolwent kierunku architektura ma wystarczające kwalifikacje, aby z sukcesami pracować w biurach projektowych, firmach dewelopersko-menadżerskich, firmach budowlanych, jednostkach planowania przestrzennego, przedsiębiorstwach wykonawczych, wydziałach urbanistyki, architektury i nadzoru trudniących się planowaniem przestrzennym, programowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji budowlanych na takich stanowiskach jak architekt, projektant wnętrz, architekt krajobrazu, planista, urbanista i inspektor nadzoru budowlanego. Absolwent studiów inżynierskich może kontynuować edukację na studiach magisterskich, zaś magister – na doktoranckich. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa oferuje także kształcenie na studiach podyplomowych: architektura wnętrz oraz funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej.

Łącz teorię i artystyczne rzemiosło, studiuj w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Zdobądź tytuł naukowy i doświadczenie, rób to, co kochasz.

Zobacz film – kierunek architektura

Zobacz film – poznaj ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu

Rekrutacja krok po kroku – dowiedz się więcej