Ułatwienia dostępu

prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek

Stanowisko

dyrektor Instytutu Lekarskiego

Prof. dr hab. Jolanta Jaworek jest lekarzem, absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie  – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum). Od ukończenia studiów w roku 1976 do roku 2023 pracowała w macierzystej Uczelni (od roku 1993 – UJ CM, początkowo  na Wydziale Lekarskim (Katedra Fizjologii), a od roku 1994 – na Wydziale Pielęgniarstwa, przekształconym później na  Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Dzięki jej staraniom utworzono  Zakład Fizjologii Medycznej, a w jego ramach powstała  Pracownia Badań Molekularnych, która jest prowadzona i rozwijana przez współpracowników.

Jest autorem i współautorem 199 prac naukowych badawczych, w tym 136 z listy ICI,  rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych – 32, oraz około 250 abstraktów. Jest autorką podręcznika Podstawy Fizjologii Medycznej (2 wydania) a także współautorką  i redaktorem wielu książek i podręczników.

Jej badania naukowe dotyczyły fizjologii i patologii układu trawiennego oraz fizjoterapii w chorobach układu ruchu.

Index Hirscha = 29 Cytowania  – 2270 IF  =  266,155 Punktacja MEiN  – 1677

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • Odkrycie 2 podklas receptora dla EGF, roli receptorów M1 i GRP w wydzielaniu trzustkowym.
 • Odkrycie ochronnego wpływu melatoniny, L-tryptofanu na trzustkę, wykazanie, że melatonina jest jej  naturalnym czynnikiem ochronnym Publikacje pierwsze w świecie.
 • Wykazanie ochronnego wpływu na trzustkę leptyny i chemeryny oraz hormonu wzrostu
 • Odkrycie, ze endotoksemia wczesnego okresu życia zmniejszała nasilenie stanu zapalnego trzustki u dorosłych, w mechanizmie zależnym od aktywacji enzymów antyoksydacyjnych oraz białek szoku cieplnego.
 • Wykazanie udziału nerwów czuciowych i CGRP, melatoniny, leptyny i greliny w aktywacji odruchów jelitowo-trzustkowych w fazie jelitowej wydzielania trzustkowego
 • Badania nad patofizjologią nowotworów trzustki i udziałrm białek szoku cieplnego oraz szlaków sygnalizacyjnych apoptozy w komórce trzustkowej

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA pełnione funkcje :

1996-2005  –  Prodziekan ds. studenckich  i dydaktycznych  Wydziału Ochrony Zdrowia (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu).

2005 – 2012 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jako członek Kolegium Dziekanów Nauk o Zdrowiu aktywnie działała na rzecz  powstania dziedziny NAUKI O ZDROWIU.

Dzięki jej staraniom  Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM uzyskał uprawnienia do nadawania:

 • Stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych – Medycyny.
 • Stopnia Doktora w dziedzinie Nauk o Zdrowiu
 • Stopnia Doktora Habilitowanego w dziedzinie Nauk o Zdrowiu

PRZYGOTOWYWAŁA  OPINIE DLA:

Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dotyczące przyznawania uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz przyznawania stopni naukowych  doktora habilitowanego i tytułu profesora.

Jest recenzentem wielu polskich i zagranicznych naukowych czasopism.

PRACOWAŁA JAKO:

 • Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie 2005-2020
 • Członek Rektorskiej Komisji Dydaktycznej UJ przez okres 3 kadencji (1996-2005)
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UJ (1996-1999)
 • Członek Rektorskiej Komisji Majątku i Finansów UJ (2005-2012)
 • Członek Komisji ds. Finansowania Badan Naukowych UJ (2005-2008)
 • Członek Wydziałowej a następnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1996-2005).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA :

 • Kierownik prac Komisji Programowej opracowującej programy nauczania na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Pracowała nad wprowadzeniem nowych kierunków studiów : Fizjoterapia,  Położnictwo, Elektroradiologia na Wydziale Nauk o zdrowiu Uj CM.
 • Prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Lekarskiego z fizjologii, oraz wykłady z fizjologii w jęz. angielskim dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ,   wykłady dla studentów Wydziału Farmacji z fizjologii i patologii skóry,  a także wykłady z fizjologii i patologii dla wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • Była promotorem 18 ukończonych doktoratów, a 2 kolejne sa na ukończeniu. Opiekowała się pracami mgr i licencjackimi (ok 80 prac).

UZYSKANE NAGRODY I ODZNACZENIA:

 • Nagroda Zespołowa. I st PAN
 • Nagroda Rektora AM Kraków    3 x
 • Nagroda Zespołowa. II st PAN
 • Min. Zdrowia i Op. Społ.
 • Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej 2 x
 • Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społ.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Nagroda JM Rektora UJ „Pro Arte Docendi”

STAŻE ZAGRANICZNE

 • Tulane University LA, USA ( rok),
 • University of Missouri, Columbia , MI (6 mies)USA,
 • L’Institut Nationale de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM) Tuluza, Francja ( 2 mies.),
 • University of Sheffield, Anglia ( 2x),
 • University of Maastricht (Holandia)

ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE:

 1. Konturek S.J., Tasler J., Cieszkowski M., Jaworek J., Coy D.H., Schally A.V. Inhibition of pancreatic secretion by enkefalin and morphin in dog.  Gastroenterology 1978,74:851-8552.
 2. Konturek S.J., Tasler J., Cieszkowski M., Jaworek J., Coy D.H., Schally A.V. Intravenous amino acids and fat stimulate pancreatic secretion. Am.J.Physiol. 1979, 236, 6:E678-E685
 3. Konturek S.J., Tasler J., Cieszkowski M., Jaworek J. Comparison of intravenous amino acids in the stimulation of gastric secretion.  Gastroenterology, 1978, 75:817-825
 4. Konturek S.J., Tasler J., Jaworek J., Cieszkowski M., Pawlik W.Prostacyclin inhibits pancreatic secretion. J.Physiol. 1980, 238:G531-G53
 5. Coy D.H., Jaworek J., Konturek S.J., Kwiecien N., Radecki T., Schally A.V., Tasler J. Effect of anorexogenic peptide on sham- feeding induced gastric and pancreatic secretion.  Physiol.(Lond.) 1981, 314:225-235.
 6. Konturek S.J., Jaworek J., Tasler J., Cieszkowski M., Pawlik W. Effect of Substance P and its C-terminal hexapeptide on gastric  and pancreatic secretion in the dog.  J.Physiol. 1981, 241:G674-G681.
 7. Chance R.E., Cieszkowski M., Jaworek J., Konturek S.J., Swierczek J., Tasler J. Effect of pancreatic polypeptide and its C-terminal hexapeptide on meal and secretin induced pancreatic secretion in dogs.  Physiol.(Lond.) 1981, 314:1-9.
 8. Konturek S.J., Tasler J., Jaworek J., Pawlik W., Walus K., Schusdziarra V., Meyers C.A., Coy D.H., Schally A.V. Gastrointestinal secretory, motor, circulatory and metabolic effects of prosomatostatin. Natl.Acad.Sci.USA 1981, 78, 3:1968-1971.
 9. Konturek S.J., Jaworek J., Cieszkowski M., Schally A.VEffect of thyrotropin-releasing hormone on gastrointestinal secretions in dog.  Life Sci.1981, 29:2289-2298.
 10. Konturek S.J., Tasler J., Jaworek J., Dobrzanska M., Coy D.H., Scally A.V. Comparison of TRH and anorexogenic peptide on food consumption  and gastrointestinal secretions.  Peptides 1981, 2, Suppl. 2:235-240.
 11. Swierczek J., Konturek S.J., Tasler J., Jaworek J., Cieszkowski M. Pancreatic polypeptide and vagal stimulation of gastric and pancreatic secretions in dogs.  Hepato-Gastroenterology 1981, 28, 206-209.
 12. Konturek S.J., Tasler J., Cieszkowski M., Jaworek J., Arimura A., Schally A.V. Studies on the inhibition of pancreatic secretion by luminal somatostatin.  J.Physiol. 1981, 241:G109-G115.
 13. Konturek S.J., Jaworek J., Bielanski W., Cieszkowski M., Dobrzanska M., Coy D.H. Comparison of enkephalin and atropine in the inhibition of vagally stimulated gastric and pancreatic secretion, and gastrin and pancreatic polypeptide release in in dogs.  Peptides 1982, 3:601-606.
 14. Konturek S.J., Jaworek J., Cieszkowski M., Pawlik W., Kania J., Bloom S.R. Comparison of effects of neurotensin and fat on pancreatic stimulation in dogs.  J.Physiol. 1983, 244, 6:G590-G598.
 15. Jaworek J., Schally A.V., Coy D.H., Colaluca J. Effects of analogs of pyro(Glu-His-Gly-OH) on food consumption and gastric secretion in rats.  Life Sci. 1984, 34:2597-2603.
 16. Konturek S.J., Cieszkowski M., Jaworek J., Konturek J.W., Brzozowski T., Gregory H. Effects of epidermal growth factor on  gastrointestinal secretions.  J.Physiol. 1984, 246, 9, G580-G586.
 17. Jaworek J., Konturek S.J. Effect of pirenzepine and atropine on amylase responses to various secretagogues from the rat pancreatic acini.  Digestion 1987, 36:175-181.
 18. Konturek S.J., Jaworek J., Tasler J., Cieszkowski M., Yanaihara N. Subtypes of muscarinic receptors in canine pancreatic secretion in vivo and in vitro. J.Pancreatol. 1987, 2:11-22.
 19. Konturek S.J., Yanaihara C., Yanaihara N., Nochizuki T., Bilski J., Dembinski A., Jaworek J. Effect of human corticotropin releasing factor (CRF) on gastric and pancreatic secretion in vivo and in vitro.  Peptides 1987, 8:575-577.
 20. Konturek S.J., Bilski J., Jaworek J., Tasler J., Schally A.V. Comparison of somatostatin and its highly potent hexa- and octapeptide analogs on exocrine and endocrine pancreatic secretions. Soc.Exp.Biol.Med. 1988, 187:241-249.
 21. Bilski J., Hladij M., Jaworek, Konturek S.J., Varga G. Effects of peptide YY on dog and rat pancreatic secretion in vivo and in vitro.  Int.J.Pancreatol. 1988, 3:309-322.
 22. Konturek S.J., Pawlik W., Czarnobilski K., Gustaw P., Jaworek J., Beck G., Jendralla H. Effects of leukotriene C on pancreatic secretion and blood flow in dogs.  J.Physiol. 1988, 254:G849-G855
 23. Konturek S.J., Yanaihara N., Pawlik W., Jaworek, Szewczyk K.Comparison of helodermin, VIP and PHI on pancreatic secretion and blood flow in dogs. Regulatory Peptides 1989, 24:155-166.
 24. Konturek S.J., Bilski J., Jaworek J., Mochizuki T., Yanaihara Ch., Yanaihara N. Effects of growth hormone releasing factor on pancreatic secretion in vivo and in vitro.  Regulatory Peptides 1989, 24:301-311.
 25. Dembinski A., Jaworek J., Konturek P.K., Konturek S.J., Warzecha Z. Cholecystokinin receptor antagonism by peptidergic and non-peptidergic agents in rat pancreas. Physiol.(Lond.) 1098,   411:419-435
 26. Jaworek J., Konturek S.J.. Distribution, release and secretory activity of epidermal growth factor in the pancreas.  J.Pancreatol. 1990, 6:189-205.
 27. Kruszynski M., Kupryszewski C., Konturek S.J., Tasler J., Jaworek J. Pentagastrin analogue with C-terminal thioamide grup, synthesis and biological activity.  Pol.Acad.Sci.Chem. 1990, 38:1-12.
 28. Konturek S.J., Dembinski A., Warzecha Z., Jaworek , Konturek P., Cai R.-Z., Schally A.VAntagonism of receptors for bombesin, gastrin and cholecystokinin in pancreatic secretion and growth.  Digestion, 1991 48:89-97.
 29. Pawlik W.W., Konturek S.J., Gustaw P., Czarnobilski K., Sendur R., Jaworek J., Yanaihara N. Role of tachykinins in the control of pancreatic secretion and circulation.  Physiol.Pharmacol.1992, 43(1):43-58.
 30. Konturek S.J., Dembinski A., Konturek P.J., Warzecha Z., Jaworek J., Gustaw P., Tomaszewska R., Stachura J. Role of platelet activating factor in pathogenesis of acute pancreatitis in rats.  Gut, 1992, 33:1268-1274.
 31. Jaworek J., Konturek S.J., Bielanski W., Bilski J., Hladij M. Release and binding of epidermal growth factor in the pancreas of rats. J.Pancreatol. 1992, 11, 1:9-17.
 32. Jaworek , Konturek P.J., Konturek S.J., Cai R.-Z., Schally A.V.Action of novel bombesin receptor antagonists on pancreatic secretion in rats. Eur.J.Pharmacol. 1992, 214:239-245.
 33. Jaworek J. Konturek SJ. Effect of prostaglandin of E, F and I series, leukotriene C4 and platelet activating factor on amylase release from isolated pancreatic acini. . Physiol.Pharmacol.1993, 44(4):365-381.
 34. Konturek SJ, Szlachcic A, Dembiński A, Warzecha Z, Jaworek J, Stachura J, Nitric oxide in pancreatic secretion and hormone-induced pancreatitis. J. Pancreatol. 1994, 15(1):19-28.
 35. J, Pawlik W, Szlachcic A, Konturek SJ, Yanaihara N. The secretory and ciculatory effects of PACAP on the rat pancreas. Biomedical Res. 1994, Suppl.2:225-227.
 36. Jaworek, SJ.Konturek, A.Szlachcic The role of CGRP and afferent nerves in the modulation of pancreatic enzyme secretion and in the rat. Int.J. Pancreatol. 1997, 22(2):137-146.
 37. Warzecha, A.Dembiński, J.Jaworek, P.Ceranowicz, A.Szlachcic, J.Walocha. SJ.Konturek. Role of sensory nerves in pancreatic secretion and caerulein-induced pancreatitis. J.Physiol.Pharmacol. 1997, 48(1):43-58.
 38. Jaworek, B.Jachimczak. R.Tomaszewska, PC. Konturek, WW.Pawlik, R.Sendur, EG.Hahn, J.Stachura, SJ.Konturek Protective action of lipopolysaccharide (LPS) in rat caerulein-induced pancreatitis. Role of nitric oxide (NO). Digestion 2000, 62:1-13
 39. Jaworek J., B.Jachimczak, J.Bonior, M.Kot, R.Tomaszewska, E.Karczewska, J.Stachura, WW.Pawlik, SJ.Konturek. Protective role of endogenous nitric oxide (NO) in lipopolysaccharide-induced pancreatic damage. (A new model of acute pancreatitis). J.Physiol.Pharmacol. 2000, 51(1):85-102.
 40. Jaworek, J.Bilski, B.Jachimczak. M.Cieszkowski, M.Kot, W.Bielański, SJ.Konturek. The effects of ammonia on pancreatic enzyme secretion in vivo and in vitro). J.Physiol.Pharmacol. 2000, 51(2):315-332.
 41. Warzecha, J.Jaworek. A.Dembiński, B.Jachimczak, P.Ceranowicz, SJ.Konturek. Wpływ nerwów czuciowych i peptydu pochodnego genu kalcytoninowego (CGRP) na wydzielanie trzustkowe i rozwój eksperymentalnego zapalenia trzustki. Gastroenterologia Polska 2000, 7(1):11-18.
 42. Pawlik, R.Obuchowicz, J.Biernat, R.Sendur, J.JaworekRole of calcitonin gene related peptide in the modulation of intestinal circulatory, metabolic and myoelectric activity during ischemia/reperfusion. J.Physiol.Pharmacol. 2000, 51(4):933-942.
 43. Jaworek, J.Bonior, B.Jachimczak, R. Sendur, M.Kot, WW.Pawlik, SJ.Konturek Effect of leptin on pro- and anti-inflammatory cytokines in rat experimental pancreatitis. Materials of 9th inrternational Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS,2000, str:187-188.
 44. Jaworek, J.Bonior, R.Tomaszewska, B.Jachimczak, M.Kot, W.Bielański, WW.Pawlik, R.Sendur, J.Stachura, PC.Konturek, SJ.Konturek. Involvement of cyclooxygenase-derived prostaglandin E2 and nitric oxide in the protection of rat pancreas afforded by low dose of lipopolysaccharide. J.Physiol.Pharmacol. 2001, 52(1):107-126.
 45. Bonior, J.Jaworek, P.Pierzchalski, M.Kot, W.BielańskiSJ.Konturek.. Effect of caerulein on leptin gene expression and leptin release in the pancreas. Materials of 10th inrternational Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS,2001,41-43.
 46. Leja, J.Jaworek, J.Bonior, K.Nawrot, M.Kot, R.Sendur, A.Dembiński, WW.Pawlik, SJ.Konturek. Role of melatonin and L-tryptophan in the prevention of pancreatic lesions induced by caerulein overstimulation. Materials of 10th inrternational Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS,2001, 203 – 205.
 47. Jaworek, J.Bonior, P.Pierzchalski, R.Tomaszewska, J.Stachura, R.Sendur, A.Leja, .Kot, B.Jachimczak, W.Bielański, WW.Pawlik, SJ.Konturek. Leptin protects the pancreas from its damage induced by caerulein overstimulation via modulation of cytokine production. Pancreatology2002,2:89-99.
 48. Jaworek, J.Bonior, A.Leja-Szpak, K,Nawrot, M.Kot, R.Tomaszewska, J.Stachura, WW.Pawlik, SJ.Konturek. Sensory nerves in central and peripheral control of pancreatic integrity by leptin and melatonin. J.Physiol.Pharmacol. 2002, 53(1):51-74.
 49. Jaworek, J.Bonior, K.Nawrot, A.Leja, R.Sendur, J.Stachura, W.Pawlik, SJ.Konturek. Intracerebroventricular administration of bacterial lipopolysaccharide prevents the development of acute pacnreatitis in the rat. Med.Sci.Monit. 2002, 8(4):BR136-143.
 50. Jaworek, J.Bonior, P.Pierzchalski, R.Tomaszewska, J.Stachura, R.Sendur, A.Leja, .Kot, B.Jachimczak, W.Bielański, WW.Pawlik, SJ.Konturek. Leptin protects the pancreas from its damage induced by caerulein overstimulation via modulation of cytokine production. Pancreatology 2002, 2:89-99..
 51. Konturek, J.Jaworek, J.Bonior, A.Maniatoglou, H.Meixner, SJ.Konturek., EG,Hahn. Leptin modulates inflammatory response in acute pancreatitis. Digestion 2002, 65:149-160.
 52. Warzecha, A.Dembiński, P.Ceranowicz, J.Jaworek, PC. Konturek, M.Dembiński, J.Bilski, SJ.Konturek. Influence of leptin administration on the course of acute ischemic pancreatitis. J.Physiol.Pharmacol. 2002, 53(4):775-790.
 53. Obuchowicz, R,Sendur, M.Pawlik, J.Biernat, B.Koprowska, J.Jaworek, P.Thor. Myoelectric function, metabolism, intestinal circulation and vagal activity after chemical sympatectomy” (Czynność mioelektryczna, meltaboliczna i krążenie jelitowe oraz aktywność nerwu błędnego a sympatektomia chemiczna). Folia Medica Cracovensis 2002,  43:95-109.
 54. Jaworek, A.Leja-Szpak, J.Bonior, K.Nawrot, R.Tomaszewska, J.Stachura, R.Sendur, W.W.Pawlik, T.Brzozowski, S.J.Konturek „Protective effect of melatonin and its precursor L-tryptophan on acute pancreatitis induced by caeulein overstimulation or ischemia/reperfusion”. Journal of Pineal Research 2003 Jan;34(1):40-52.
 55. Jaworek, J.Bonior, S.J.Konturek, J.Bilski, A.Szlachcic, W.W.Pawlik. “Role of leptin in the control of postprandial pancreatic enzyme secretion”. J.Physiol.Pharmacol. 2003, 54, 4, 591-602.
 56. Jaworek, K.Nawrot, S.J.Konturek, A.Leja-Szpak, P.Thor, W.W.Pawlik. „Melatonin and its precursor; L-tryptophan: influence on pancreatic amylase secretion in vivo and in vitro”. J. Pineal Res. 2004;36:1-10
 57. Bonior, J.Jaworek, J.Bilski, A.Szlachcic, M.Kot, A.Leja-Szpak, K.Nawrot, M.Mitis-Musioł, S.J.Konturek, W.W.Pawlik. ”Role of leptin in the modulation of pancreatic enzyme secretion”. The 12th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, 2003; 56-57.
 58. Leja-Szpak, J.Jaworek, J.Bonior, M.Kot, K.Nawrot, M.Palonek, G.Górecka, R.Tomaszewska, S.J.Konturek, W.W.Pawlik. ”Therapeutic value of melatonin or L-tryptophan given after the start of acute experimental pancreatitis”. The 12th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, 2003; 222-223.
 59. Leja-Szpak, J.Jaworek, J.Bonior, M.Kot, M.Palonek, Z.Warzecha, A.Dembiński, J.Stachura, S.J.Konturek, W.W.Pawlik. ”Circadian changes of melatonin release and its relation to the severity of acute pancreatitis”. The 12th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, 2003; 224-225
 60. Nawrot, J.Jaworek, A.Leja-Szpak, J.Bonior, M.Kot, M.Mitis-Musioł, W.Bielański, A.Dembiński, S.J.Konturek, W.W.Pawlik. ”The effect of melatonin and L-tryptophan on pancreatic enzyme secretion in the rat”. The 12th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, 2003; 256-257.
 61. Bilski, K.Nawrot, T.Brzozowski, J.Jaworek, A.Szlachcic, M.Cieszkowski, S.J.Konturek, W.W.Pawlik. “Helicobacter pylori (Hp) and its cytotoxic products in pancreatic enzyme secretion.” The 12th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, 2003; 45-46.
 62. Ceranowicz, A.Dembiński, Z.Warzecha, T.Brzozowski, J.Jaworek, J.Bilski, R.Sendur, A.Knafel, M.Pabiańczyk, W.W.Pawlik. “ Role of capsaicin-sensitive nervs in histamine-induced gastroprotection in rats.” The 12th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, 2003; 72-73.
 63. Ceranowicz, Z.Warzecha, A.Dembiński, J.Bilski, W.W.Pawlik., R.Sendur, J.Jaworek, S.Konturek, R.Tomaszewska, J.Stachura. “Immunohistochemical detection of expression of PDGF, FGF-2, VEGF nad TGFb RII in the pancreas during pancreatic regeneration after ischemia-reperfusion-induced pancreatitis.” The 12th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, 2003; 74-75.
 64. Dembiński, Z.Warzecha, P.Ceranowicz, J.Jaworek, R.Sendur, A.Knafel, M.Dembiński, J.Bilski, WW.Pawlik, R.Tomaszewska, J.Stachura, SJ.Konturek. Stimulation of sensory nerves and CGRP attenuate pancreatic damage in ischemia/reperfusion induced pancreatitis. Med.Sci.,Monit. 2003, 9(12):BR418-425.
 65. Leja-Szpak, Jaworek, R.Tomaszewska, K.Nawrot, J.Bonior, M.Kot, M. Palonek, J.Stachura, A.Czupryna, SJ.Konturek, WW.Pawlik. Melatonin precursor; L-tryptophan protect the pancreas from development of acute pancreatitis though the central site of action. J.Physiol.Pharamacol. 2004, 55,1,239-25.
 66. Jaworek, K.Nawrot, SJ.Konturek, A.Leja-Szpak, WW.Pawlik. Melatonin and its precursor; L-tryptophan influence on pancreatic amylase secretion in vivo and in vitro.J.Pineal Res 2004, 36:156-164.
 67. Jaworek J., Konturek S.J., Tomaszewska R., Leja-Szpak A., Bonior J., Nawrot K., Palonek M., Stachura J., Pawlik W.W. “The circadian rhythm of melatonin modulates the severity of caerulein-induced pancreatitis in the rat”. Pineal Res.2004 Oct;37(3):161-70.
 68. Jaworek , Nawrot K., Konturek S.J., Leja-Szpak A., Thor P., Pawlik. W.W. “Melatonin and its precursor; L-tryptophan influence on pancreatic amylase secretion in vivo and in vitro”. J Pineal Res. 2004;36(3):155-64.
 69. Leja-Szpak A., Jaworek J., Bonior J., Nawrot-Porąbka K., Kot M., Palonek M., Mitis-Musioł M., Dembiński A., Warzecha Z., Stachura J., Tomaszewska R., Konturek S.J., Pawlik W.W. “Melatonin precursor; L-tryptophan protects the pancreas from development of acute pancreatitis (AP) through the central site of action”. J.Pharmacol. 2004; 55,1,239-25.
 70. Leja-Szpak A., Nawrot-Porąbka K., Jaworek J., Palonek M., Mitis-Musioł M., Dembiński A., Czupryna A., Konturek S.J., Pawlik W.W. “Modulation of pancreatic enzyme secretion by melatonin or its precursor: L-tryptophan. Role of CCK and afferent nerves”. J.Pharmacol. 2004; 55,2,33-46.
 71. Nawrot-Porąbka K., Jaworek J., Leja-Szpak A., Palonek M., Szklarczyk J., Konturek S.J., Pawlik W.W. “Leptin is able to stimulate pancreatic enzyme secretion via activation of duodeno-pancreatic reflex and CCK release”. J.Pharmacol.  2004; 55,2,47-58.
 72. Jasiak-Tyrkalska B., Frańczuk B., Jaworek J., Mosurska D. „Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów termoterapeutycznych w procesie postepowania rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego”. („An evaluation of the effectiveness of two different thermal therapy procedures in the rehabilitation of patients with degenerative changes in the knee joint”) Fizjoterapia Polska 2004,Vol. 4 (2):157-162.
 73. Jasiak-Tyrkalska B., Frańczuk B., Jaworek J., Mosurska D. „Wskaznik masy ciała (BMI) a skutecznośc postepowania rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych stawu kolnowego” (The Body Mass Index (BMI) and rehabilitation outcome in patients with degenerative changes of the knee joint”) Ortopedia Traumatologia  Rehabilitacja 2004 Vol.6 (4):467-471.
 74. Bonior J., Jaworek J., Konturek S.J., Pawlik W.W. “Increase of heat shock protein gene expression by melatonin in AR42J cells” J.Pharmacol. 2005; 56;3:471-481.
 75. Bonior J., Jaworek J., Leja-Szpak A., Kot M., Macko M., Tomaszewska R., Stachura J, Konturek S.J., Pawlik W.W. „Ochronny wpływ greliny w przebiegu ostrego eksperymentalnego zapalenia trzustki” Exp. Med. Lett. 2005;46(3):39-46.
 76. Jaworek , Jasiak-Tyrkalska B, Matejak M, Jaworek A. „Próba oceny leczenia infliximabem na sprawność ruchową chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania wstępne” Rehabilitacja Medyczna, 2005, 9(4):7-13.
 77. Jasiak-Tyrkalska B., Jaworek J., Frańczuk B. „Czynniki ryzyka osteoporozy a BMD u kobiet po menopauzie” Fizjoterapia Polska Medsportpress 2006;2(4);Vol.6:126-132.
 78. Jaworek J., “Ghrelin and melatonin in the regulation of pancreatic exocrine secretion and maintaining of integry” Physiol.Pharmacol 2006;Vol.57 (Suppl.5):83-96.
 79. Bonior J., Jaworek J., Konturek S.J., Pawlik W.W. „Leptin is the modulator of HSP60 gene expression in AR42J cells”. J.Pharmacol.2006;Vol.57 (Suppl.7):135-143.
 80. Jaworek J., Nawrot-Porąbka K., Leja-Szpak A., Szklarczyk J., Macko M., Bonior J., Stachura J., Konturek S.J., Pawlik W.W. „Exposition of newborn rats to bacterial endotoxin impairs pancreatic enzyme secretion at adult age” J.Pharmacol. 2007;Vol.58(No2):287-302.
 81. Jaworek J., Konturek S.J., Macko M., Kot M., Szklarczyk J., Leja-Szpak A., Nawrot-Porąbka K., Tomaszewska R., Stachura J., Siwicki A., Pawlik W.W. „Endotoxemia in newborn rats attenuates acute pancreatitis at adult age” J.Pharmacol. 2007;Vol.58(No1):131-147.
 82. Warzecha Z., Dembiński A., Ceranowicz P., Dembiński M., Cieszkowski J., Kuśnierz-Cabala B., Naskalski J.W., Jaworek J., Konturek S.J., Pawlik W.W. „Influence of ischemic preconditioning on blood coagulation, fibrinolotic activity and pancreatic repair in the course of caerulein-induced acute pancreatitis in rats” J.Pharmacol. 2007;Vol.58(No2):303-319.
 83. Nawrot-Porąbka K., Jaworek J., Leja-Szpak A., Szklarczyk J., Macko M., Kot M., Mitis-Musioł M., Konturek S.J., Pawlik W.W. “The effect of luminal ghrelin on pancreatic enzyme secretion in the rat” Reg. 2007;143(1-3): 56-63.
 84. Jasiak-Tyrkalska B., Jaworek J., Frańczuk B. „Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów fizykalnych w kompleksowej fizjoterapii podeszwowej ostrogi piętowej” Fizjoterapia Polska Medsportpress 2007;2(4);Vol.7:145-154.
 85. Bonior J., Jaworek, Kot M., Konturek S.J., Pawlik W.W. “Endotoxemia in the infant rats modulates HSP60 protein level in the pancreatic acinar cells” J.Physiol.Pharmacol. 2007;Vol.58(Supp 3):189-198.
 86. Nawrot-Porąbka K., Jaworek , Leja-Szpak A., Szklarczyk J., Kot M., Mitis-Musioł M., Konturek S.J., Pawlik W.W. “Involvement of vagal nerves in the pancreatostimulatory effects of luminal melatonin, or its precursor L-tryptophan. Study in the rats” J.Physiol.Pharmacol. 2007;Vol.58(Supp 6):81-95.
 87. Leja-Szpak A., Jaworek J., Szklarczyk J., Konturek S.J., Pawlik W.W. „Melatonin stimulates HSP27 phosphorylation in human pancreatic carcinoma cells (PANC-1)” J.Pharmacol. 2007;Vol.58(Supp 3):177-188.
 88. Jaworek J., Adamczyk T., Żuber Z., Klimek-Piskorz E. „Postępowanie rehabilitacyjne w alkaptonurii. Opis przypadku rodzinnego występowania choroby” Reumatologia 2008;Vol.45(3):175-181.
 89. Jaworek J., Leja-Szpak A., Nawrot-Porąbka K., Bonior J., Szklarczyk J., Kot M., Konturek S.J., Tomaszewska R., Pawlik W.W. “Effect of neonatal endotoxemia on the pancreas of adult rats” J.Pharmacol. 2008;Vol.59(Suppl.4):87-102.
 90. Żwirska-Korczala K., Sodowski K., Konturek S.J., Kuka D., Kukla M., Brzozowski T., Cnota W., Woźniak-Grygiel E., Jaworek J., Bułdak R., Rybus-Kalinowska B., Ryczkowski M. „Postprandial response of ghrelin and PYY and indices of low-grade chronic inflammation In lean young women with polycystic ovary syndrome” J.Pharmacol. 2008;Vol.59(Suppl.2):161-178.
 91. Jaworek J., Leja-Szpak A., Dembiński A., Tomaszewska R., Szklarczyk J., Kot M., Nawrot-Porąbka K., Bonior J., Warzecha Z., Pawlik W.W. Involvement of sensory nerves in the protective effect of growth hormone on acute pancreatitis. Growth Hormone & IGF Res. 2009;19: 517-522.
 92. Pierzchalski P., Pytko-Polończyk J., Jaworek J., Konturek S.J., Gonciarz M. Only live helicobacter pylorii is capable of caspase-3 dependent apoptosis induction in gastric mucosa epithelial cells. J.Pharmacol. 2009;60(4):119-28
 93. Spannbauer A, Jaworek J, Chwała M, Mika P. Na ile maksymalny dystana chromania oceniany przez chorego odpowiada rzeczywistości? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2009, 4:139-143.
 94. Spannbauer A, Mika P, Chwała M, Jaworek J, Białko B, Niżnik E, Danek J, Berwecki A, Cencora A. Rehabilitacja u chorych po iteracji klasycznej tetniaka aorty brzusznej – model stosowany w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św Jana Grandego w Krakowie. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2010, 2:40-49.
 95. Jaworek Melatonina – hormon dotąd niewykorzystany. Gastroenterologia Polska 2010, 17(3):220-226.
 96. Spannbauer A, Mika P, Chwała M, Jaworek J, Białko B, Niżnik E, Danek J, Berwecki A, Cencora A. Rehabilitacja u chorych po operacji klasycznej tetniaka aorty brzusznej. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Agiologiczne 2010, 2:40-49.
 97. Leja-Szpak A., Jaworek J., Pierzchalski P., Reiter R.J. Melatonin induces pro-apoptotic signaling pathway in human pancreatic carcinoma cells (PANC-1) J Pineal Res 2010;49(3): 248-255.
 98. Jaworek J., Nawrot-Porąbka K., Leja-Szpak A., Konturek S.J. Brain-gut axis in the modulation of pancreatic enzyme secretion J Physiol Pharmacol 2010;61(5): 523-531.
 99. Jaworek J., Żwirska-Korczala K., Szklarczyk J., Nawrot-Porąbka K., Leja-Szpak A., Jaworek A.K., Tomaszewska R. Pinealectomy aggravates acute pancreatitis in the rat Pharmacol Rep 2010:62(5): 864-873.
 100. Chojnacki C., Wiśniewska-Jarosinska M., Walecka-Kapica E., Klupińska G., Jaworek J., Chojnacki J. Evaluation of melatonin effectiveness in the adjuvant treatment of ulcerative colitis Physiol. Pharmacol. 2011; 62(3): 327-334.
 101. Leja-Szpak A., Szklarczyk J., Jaworek JOverstimulation of antiapoptotic heat shock proteins 90 and 70 in human pancreatic carcinoma cells – role of melatonin w: Jaworek J., Zalewska-Puchała J., Wilczek-Rużyczka E., Radzik T. Interdyscyplinary research nursing past and present University Medical Publisher „VESALIUS”, Kraków 2011: 177-184.
 102. Jaworek J. Melatonin – from experience to clinical use Jaworek J., Zalewska-Puchała J., Wilczek-Rużyczka E., Radzik T . Interdyscyplinary research in nursing past and present University Medical Publisher „VESALIUS”, Kraków 2011: 171-176.
 103. Nawrot-Porąbka K., Leja-Szpak A., Jaworek J. Role of tryptophan in the modulation of pancreatic exocrine secretion w: Jaworek J., Zalewska-Puchała J., Wilczek-Rużyczka E., Radzik T. Interdyscyplinary research in nursing past and present University Medical Publisher „VESALIUS”, Kraków 2011: 189-196
 104. Szklarczyk J., Jaworek J., Nawrot-Porąbka K., Bonior J., Kot M., Tomaszewska R.,
  Konturek S.J. Protective effect of bilateral vagotomy on caerulein-induced pancreatitis w: Jaworek J., Zalewska-Puchała J., Wilczek-Rużyczka E., Radzik T. (red.) Interdyscyplinary research in nursing past and present. University Medical Publisher „VESALIUS”, Kraków 2011: 197-200.
 105. Spannbauer A., Jaworek J., Mika P., Chwała M., Zając K., Danek J. Pomiar wskaźnika kostka-ramię i dystansu chromania u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych – zadanie nie tylko dla pielęgniarki chirurgicznej Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011;Vol.5(2): 88-92.
 106. Barłowska-Trybulec M., Adamczyk T., Georgiew F., Jaworek JEffect of TENS application on pain intensity and release of endogenus opioids in patients with low back pain J Ortop. Trauma Surg Rel Res 2013; 3: 11-16.
 107. Jaworek J., Domagała A., Barłowska-Trybulec M. Porównanie skuteczności ultradźwięków i prądów interferencyjnych w usprawnianiu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową dolnego odcinka kręgosłupa Fizjoterapia w Teorii i Praktyce, Kraków 2012: 142-159.
 108. Jaworek J., Szklarczyk J., Leja-Szpak A., Nawrot-Porąbka K., Bonior J., Kot M., Kowalczyk P., Tudek B. Effect of neonatal endotoxemia on gastrointestinal inflammatory process in adults. Studies on the rats 16th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, 2012: 11-14.
 109. Bonior J., Jaworek J., Kot M., Konturek S.J., Pierzchalski P. Long-lasting effect of infant rats endotoxemia on heat shock protein 60 in the pancreatic acinar cells: involvement of toll-like receptor 4. Int J Inflam. 2012 (22): 354904-354914.
 110. Bonior J., Jaworek J., Kot M., Pierzchalski P. Molecular identification and regulation of ghrelin system in AR42J cells Interdisciplinary Research in Nursing, Uniwersytet Jagielloński, 2012: 7-16.
 111. Baran M., Jaworek J. Wpływ leków biologicznych na jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – opinia pacjentów i pielęgniarek Fizjoterapia w teorii i praktyce, Kraków 2012: 109-127.
 112. Bieniec-Wąsowicz A., Barłowska-Trybulec M., Jaworek J., Zyznawska J. Korzyści płynące z ćwiczeń jogi dla kobiet w ciąży Fizjoterapia w Teorii i Praktyce, Kraków 2012: 309-326.
 113. Spannbauer A., Jaworek J., Mika P., Chwała M., Danek J., Zając K. Czy chorzy z chromaniem przestankowym znają zasady leczenia treningiem marszowym? Przewodnik Lekarza 2012; 2: 33-38.
 114. Spannbauer A., Chwała M., Jaworek J., Zając K., Mika P., Berewcki A., Danek J., Mrowiecki T. Ocena tolerancji jednorazowego wysiłku na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym kierowanych do treningu marszowego Fizjoterapia
  w Teorii i Praktyce, Kraków 2012: 29-58.
 115. Nawrot-Porąbka K., Jaworek J., Leja-Szpak A., Szklarczyk J., Konturek S.J. Reiter R.J. Luminal melatonin stimulates pancreatic enzyme secretion via activation of serotonin-dependent nerves Rep 2013; 65(2): 494-504.
 116. Barłowska-Trybulec M., Adamczyk T., Georgiew F., Jaworek JEffect of TENS application on pain intensity and release of endogenus opioids in patients with low back pain J Ortop. Trauma Surg Rel Res 2013; 3: 11-16.
 117. Baran M., Majorczyk M., Jaworek J. Wpływ terapii biologicznej na jakość życia chorych cierpiących na zapalne choroby reumatyczne – opinia pacjentów . Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014:13-26
 118. Majorczyk M., Baran M., Jaworek J. Wpływ warunków pracy w gospodarstwach ogrodniczych roślin ozdobnych na występowanie zmian zwyrodnieniowych stawów Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014: 75-92.
 119. Szot P., Szczygieł E., Paździor M., Jaworek J.Określenie związku pomiędzy krótkotrwałym impulsem przyspieszenia wywołanym kontaktem pięty z podłożem podczas chodu, a chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014:.93-106.
 120. Barłowska-Trybulec M., Jaworek J. Ocena skuteczności zabiegów krioterapii miejscowej, jonoforezy i biostymulacji laserowej w leczeniu zachowawczym choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014:261-273
 121. Barłowska-Trybulec M., Samborska B., Jaworek J. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stan funkcjonalny pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego. Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014: 274-290.
 122. Szklarczyk J, Jaworek J, Czech U, Bonior J, Kot M, Tomaszewska R. Bilateral vagotomy attenuates the severity of secretagogie-induced acute pancreatutis in the rat. Adv.Med. Sci. 2014, (59)2:172-177.
 123. Panek J, Bonior J, Pieton J, Jaworek J Serum Lepton and ghrelin levels in patients in the early stages of acute biliary pancreatitis and different degrees of severity. Pol.Przegl.Chi. 2014,(86)5:211-217.
 124. Matuszyk A., Ceranowicz D., Warzecha Z., Ceranowicz P., Fyderek K., Gałązka K., Cieszkowski J., Bonior J., Jaworek J., Pihut M., Dembiński A. The Influence of Ghrelin on the Development of Dextran Sodium Sulfate-Induced Colitis in Rats. Biomed Res. Int. Article ID 2015, 718314, 9 pages. doi: 10.1155/2015/718314. Epub 2015 Dec 2.
 125. Nawrot-Porąbka K., Jaworek J., Leja-Szpak A., Kot M., Lange S. The role of antisecretory factor in pancreatic exocrine secretion: studies in vivo and in vitro. Exp Physiol. 2015;100(3): 267-277
 126. Leja-Szpak A., Pierzchalski P., Góralska M., Nawrot-Porabka K., Bonior J., Link-Lenczowski P., Jastrzębska M., Jaworek JKynuramines induce overexpression of heat shock proteins in pancreatic cancer cells via 5-hydroxytryptamine and melatonin MT1/MT2 receptors. J Physiol Pharmacol. 2015; 66(5): 711-718.
 127. Jaworek J. Academics of Jewish Heritage in the modern history of the Jagiellonian Universicty: Jan Sznajd. Jagiellonia University Press 2014: 251-258.
 128. Matuszyk A., Ceranowicz D., Warzecha Z., Ceranowicz P., Fyderek K., Gałązka K., Cieszkowski J., Bonior J., Jaworek J., Pihut M., Dembiński A. The Influence of Ghrelin on the Development of Dextran Sodium Sulfate-Induced Colitis in Rats. Biomed Res. Int. Article ID 2015, 718314, 9 pages. doi: 10.1155/2015/718314. Epub 2015 Dec 2.
 129. Nawrot-Porąbka K., Jaworek J., Leja-Szpak A., Kot M., Lange S. The role of antisecretory factor in pancreatic exocrine secretion: studies in vivo and in vitro. Exp Physiol. 2015;100(3): 267-277
 130. Leja-Szpak A., Pierzchalski P., Góralska M., Nawrot-Porabka K., Bonior J., Link-Lenczowski P., Jastrzębska M., Jaworek JKynuramines induce overexpression of heat shock proteins in pancreatic cancer cells via 5-hydroxytryptamine and melatonin MT1/MT2 receptors. J Physiol Pharmacol. 2015; 66(5): 711-718. 015; 2(30): 42-48.
 131. Matuszyk A, Ceranowicz P, Warzecha Z, Cieszkowski J, Bonior J, Jaworek J, Kuśnierz-Cabala B, Konturek P, Ambroży T, Dembiński A. Obestatin Accelerates the Healing of Acetic Acid-Induced Colitis in Rats. Med. Cell. Longev., 2016 : Vol. 2016, doi: 10.1155/2016/2834386. Epub 2015 Dec 20. IF: 4.492
 132. Matuszyk A, Ceranowicz P, Warzecha Z, Cieszkowski J, Ceranowicz D, Gałązka K, Bonior J, Jaworek J, Bartuś K, Gil K, Olszaneck R, Dembiński A. Exogenous Ghrelin Accelerates the Healing of Acetic Acid-Induced Colitis in Rats. J. Mol. Sci. 2016: Vol. 17, nr 9 art. no. 1455, doi: 10.3390/ijms17091455. IF: 3.257
 133. Jaworek J, Szklarczyk J, Bonior J, Kot M, Góralska M, Pierzchalski P, Reiter RJ, Czech U, Tomaszewska R. Melatonin metabolite, N1-acetyl-N1-formyl-5-methoxykynuramine (AFMK), attenuates acute pancreatitis in the rat: in vivo and in vitro studies. Physiol. Pharmacol, 2016 : Vol. 67, nr 3, s. 411-421. IF: 2.804 A25
 134. Kowalczyk P, Jaworek J, Kot M, Sokolowska B, Bielen A, Janowska B, Ciesla JM, Szparecki G, Sados B, Tudek B. Inflammation increases oxidative DNA damage repair and stimulates preneoplastic changes in colons of newborn rats. Physiol. Pharmacol. 2016 : Vol. 67, nr 2, s. 277-286. IF: 2.804 A25
 135. Bilski J, Jaworek J, Pokorski J, Nitecki J, Nitecka E, Pokorska J, Mazur-Bialy A, Szklarczyk J. Effects of time of day and the wingate test on appetite perceptions, food intake and plasma levels of adipokines. J Physiol Pharmacol. 2016, Vol 67, nr 5, s. 667-676. IF: 804 A25
 136. Matuszyk A, Ceranowicz P, Warzecha Z, Cieszkowski J, Gałązka K, Bonior J, Jaworek J, Konturek P, Gil K, Dembiński A. Pretreatment with obestatin inhibits the development of acetic acid-induced colitis in rats. Med. Sci., 2016: epub ahead of print. IF: 1.812
 137. Magdalena Staszkiewicz, Marta Majorczyk, Jolanta Jaworek. Praca przy komputerze jako czynnik ryzyka dolegliwości ze strony układu ruchuTytuł angielski: Work with a computer as a risk factor of the motion system disease. Man., 2016 : T. 20, nr 3-4, s. 72-80. B2
 138. Marta Majorczyk, Magdalena Staszkiewicz, Jolanta Jaworek. Skuteczność terapii PNF w łagodzeniu objawów polimialgii reumatycznej: opis przypadku. Effectivness of PNF therapy in relieving the symptoms of polymyalgia rheumatica: case study. Man., 2016 : T. 20, nr 3-4, s. 58-64. B2
 139. Marta Barłowska-Trybulec, Katarzyna Zdunek, Joanna Szklarczyk, Jolanta Jaworek. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stan funkcjonalny odcinka lędźwiowego kręgosłupa u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową. Tytuł angielski: The influence of whole body cryotherapy on the lumbar spine functional status in patients with spondyloarthritis., Man., 2016 : T. 20, nr 3-4, s. 9-18. B2
 140. Urszula Śledzińska, Anna Leja-Szpak, Marta Barłowska-Trybulec, Barbara Prażmowska, Jolanta Jaworek. Wiedza na temat niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego wśród położnic krakowskich szpitali oraz ich wykorzystanie w praktyce. Problemy Pielęgniarstwa, 2016, 24 (3) s. 1–7.
 141. Bonior J, Warzecha Z, Ceranowicz P, Gajdosz R, Pierzchalski P, Kot M, Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Link-Lenczowski P, Pędziwiatr M, Olszanecki R, Bartuś K, Trąbka R, Kuśnierz-Cabala B, Dembiński A, Jaworek J. Capsaicin-Sensitive Sensory Nerves Are Necessary for the Protective Effect of Ghrelin in Cerulein-Induced Acute Pancreatitis in Rats. Int J Mol Sci. 2017 Jun 30;18(7). pii: E1402. doi: 10.3390/ijms18071402. IF: 3.482
 142. Ceranowicz P, Warzecha Z, Cieszkowski J, Ceranowicz D, Kuśnierz-Cabala B, Bonior J, Jaworek J, Ambroży T, Gil K, Olszanecki R, Pihut M, Dembiński A. Essential Role of Growth Hormone and IGF-1 in Therapeutic Effect of Ghrelin in the Course of Acetic Acid-Induced Colitis. Int J Mol Sci. 2017 May 24;18(6). pii: E1118. doi: 10.3390/ijms18061118. IF: 3.482
 143. Jaworek J, Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Szklarczyk J, Kot M, Pierzchalski P, Góralska M, Ceranowicz P, Warzecha Z, Dembinski A, Bonior J. Effects of Melatonin and Its Analogues on Pancreatic Inflammation, Enzyme Secretion, and Tumorigenesis. Int J Mol Sci. 2017 May 8;18(5). pii: E1014. doi: 10.3390/ijms18051014. IF: 3.482
 144. Bonior J, Ceranowicz P, Gajdosz R, Kuśnierz-Cabala B, Pierzchalski P, Warzecha Z, Dembiński A, Pędziwiatr M, Kot M, Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Link-Lenczowski P, Olszanecki R, Bartuś K, Jaworek JMolecular Ghrelin System in the Pancreatic Acinar Cells: The Role of the Polypeptide, Caerulein and Sensory Nerves. Int J Mol Sci. 2017 May 2;18(5). pii: E929. doi: 10.3390/ijms18050929. IF: 3.482
 145. Warzecha Z, Sendur P, Ceranowicz P, Cieszkowski J, Dembiński M, Sendur R, Bonior J, Jaworek J, Ambroży T, Olszanecki R, Kuśnierz-Cabala B, Tomasz K, Tomaszewska R, Dembiński A. Therapeutic Effect of Low Doses of Acenocoumarol in the Course of Ischemia/Reperfusion-Induced Acute Pancreatitis in Rats. Int J Mol Sci. 2017 Apr 21;18(4). pii: E882. doi: 10.3390/ijms18040882. IF: 3.482
 146. Staszkiewicz M, Majorczyk M, Jaworek Skuteczność terapii biologicznej w opinii chorych na zapalne choroby reumatyczne. Pielęg. Pol., 2017, 1: 90-96
 147. Jaworek J, Tudek B, Kowalczyk P, Kot M, Szklarczyk J, Leja-Szpak A, Pierzchalski P, Bonior J, Dembiński A, Ceranowicz P, Warzecha Z, Nawrot-Porąbka K, Gil K. Effect of Endotoxemia in Suckling Rats on Pancreatic Integrity and Exocrine Function in Adults: A Review Report. Gastroenterol Res Pract. 2018 Jan 14; doi: 10.1155/2018/6915059. IF: 1,859
 148. Matuszyk A, Ceranowicz P, Warzecha Z, Cieszkowski J, Gałązka K, Bonior J, Jaworek J, Konturek PC, Gil K, Dembiński A. Pretreatment with obestatin inhibits the development of acetic acid-induced colitis in rats. Arch Med Sci. 2018 Jun;14(4):920-929. doi: 10.5114/aoms.2016.58749. Epub 2016 Mar 23. IF: 2,344
 149. Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Góralska M, Jastrzębska M, Link-Lenczowski P, Bonior J, Pierzchalski P, Jaworek J. Melatonin and its metabolite N1-acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine (afmk) enhance chemosensitivity to gemcitabine in pancreatic carcinoma cells (PANC-1). Pharmacol Rep. 2018 May 17;70(6):1079-1088. doi: 10.1016/j.pharep.2018.05.007. [Epub ahead of print]. IF: 2,787
 150. Majorczyk M, Staszkiewicz M, Szklarczyk J, Major P, Pisarska M, Wysocki M, Stefura T, Kacprzyk A, Droś J, Hołda MK, Pędziwiatr M, Budzyński A, Jaworek JThe influence of bariatric surgery on serum levels of irisin and nesfatin-1. Acta Chir Belg. 2018 Nov 2:1-7. doi: 10.1080/00015458.2018.1534393. [Epub ahead of print]. IF: 0,420
 151. Leja-Szpak A, Bulanda K, Jaworek J. Opinia ciężarnych na temat kompetencji położnych w aspekcie prowadzenia ciąży fizjologicznej. Pielęg. Pol. 2018, 1:97-105.
 152. Barłowska-Trybulec M., Krzek-Lubowiecka M., Jaworek J. Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego u pracowników opieki zdrowotnej. Fizjoterapia w geriatrii (red. Jaworek J., Gaździk T.). WUJ, 2018; 308-319
 153. Bieniec-Wąsowicz A., Barłowska – Trybulec M., Grabara M., Jaworek JTrening jogi a radzenie sobie ze stresem. Fizjoterapia w geriatrii (red. Jaworek J., Gaździk T.). WUJ, 2018; 239-251
 154. Barłowska-Trybulec M., Zaremba M., Lisowska S., Porębski Ł. ,Leja-Szpak A. Jaworek J. Wpływ wysiłku fizycznego w wodzie na samopoczucie kobiety ciężarnej. Sztuka leczenia, 2018; 2:21-29.
 155. Majorczyk M., Staszkiewicz M., Jaworek J. Patomechanizmy związane z powstawaniem zaburzeń kontroli posturalnej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – praca poglądowa. Fizjoterapia w geriatrii (red. Jaworek J., Gaździk T.). WUJ, 2018; 255-274
 156. Staszkiewicz M., Majorczyk M., Jaworek JJakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Fizjoterapia w geriatrii (red. Jaworek J., Gaździk T.). WUJ, 2018; 292-307
 157. Bonior J, Warzecha Z, Ceranowicz P, Gajdosz R, Pierzchalski P, Kot M, Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Link-Lenczowski P, Pędziwiatr M, Olszanecki R, Bartuś K, Trąbka R, Kuśnierz-Cabala B, Dembiński A, Jaworek JCapsaicin-Sensitive Sensory Nerves Are Necessary for the Protective Effect of Ghrelin in Cerulein-Induced Acute Pancreatitis in Rats. Int J Mol Sci. 2017 Jun 30;18(7). pii: E1402. doi: 10.3390/ijms18071402. IF: 3.482
 158. Ceranowicz P, Warzecha Z, Cieszkowski J, Ceranowicz D, Kuśnierz-Cabala B, Bonior J, Jaworek J, Ambroży T, Gil K, Olszanecki R, Pihut M, Dembiński A. Essential Role of Growth Hormone and IGF-1 in Therapeutic Effect of Ghrelin in the Course of Acetic Acid-Induced Colitis. Int J Mol Sci. 2017 May 24;18(6). pii: E1118. doi: 10.3390/ijms18061118. IF: 3.482
 159. Jaworek J, Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Szklarczyk J, Kot M, Pierzchalski P, Góralska M, Ceranowicz P, Warzecha Z, Dembinski A, Bonior J. Effects of Melatonin and Its Analogues on Pancreatic Inflammation, Enzyme Secretion, and Tumorigenesis. Int J Mol Sci. 2017 May 8;18(5). pii: E1014. doi: 10.3390/ijms18051014. IF: 3.482
 160. Bonior J, Ceranowicz P, Gajdosz R, Kuśnierz-Cabala B, Pierzchalski P, Warzecha Z, Dembiński A, Pędziwiatr M, Kot M, Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Link-Lenczowski P, Olszanecki R, Bartuś K, Jaworek JMolecular Ghrelin System in the Pancreatic Acinar Cells: The Role of the Polypeptide, Caerulein and Sensory Nerves. Int J Mol Sci. 2017 May 2;18(5). pii: E929. doi: 10.3390/ijms18050929. IF: 3.482
 161. Warzecha Z, Sendur P, Ceranowicz P, Cieszkowski J, Dembiński M, Sendur R, Bonior J, Jaworek J, Ambroży T, Olszanecki R, Kuśnierz-Cabala B, Tomasz K, Tomaszewska R, Dembiński A. Therapeutic Effect of Low Doses of Acenocoumarol in the Course of Ischemia/Reperfusion-Induced Acute Pancreatitis in Rats. Int J Mol Sci. 2017 Apr 21;18(4). pii: E882. doi: 10.3390/ijms18040882. IF: 3.482
 162. Jaworek J, Tudek B, Kowalczyk P, Kot M, Szklarczyk J, Leja-Szpak A, Pierzchalski P, Bonior J, Dembiński A, Ceranowicz P, Warzecha Z, Nawrot-Porąbka K, Gil K. Effect of Endotoxemia in Suckling Rats on Pancreatic Integrity and Exocrine Function in Adults: A Review Report. Gastroenterol Res Pract. 2018 Jan 14; doi: 10.1155/2018/6915059. IF: 1,859
 163. Matuszyk A, Ceranowicz P, Warzecha Z, Cieszkowski J, Gałązka K, Bonior J, Jaworek J, Konturek PC, Gil K, Dembiński A. Pretreatment with obestatin inhibits the development of acetic acid-induced colitis in rats. Arch Med Sci. 2018 Jun;14(4):920-929. doi: 10.5114/aoms.2016.58749. Epub 2016 Mar 23. IF: 2,344
 164. Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Góralska M, Jastrzębska M, Link-Lenczowski P, Bonior J, Pierzchalski P, Jaworek J. Melatonin and its metabolite N1-acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine (afmk) enhance chemosensitivity to gemcitabine in pancreatic carcinoma cells (PANC-1). Pharmacol Rep. 2018 May 17;70(6):1079-1088. doi: 10.1016/j.pharep.2018.05.007. [Epub ahead of print]. IF: 2,787
 165. Majorczyk M, Staszkiewicz M, Szklarczyk J, Major P, Pisarska M, Wysocki M, Stefura T, Kacprzyk A, Droś J, Hołda MK, Pędziwiatr M, Budzyński A, Jaworek J. The influence of bariatric surgery on serum levels of irisin and nesfatin-1. Acta Chir Belg. 2018 Nov 2:1-7. doi: 10.1080/00015458.2018.1534393. [Epub ahead of print]. IF: 0,420
 166. Leja-Szpak A, Bulanda K, Jaworek Opinia ciężarnych na temat kompetencji położnych w aspekcie prowadzenia ciąży fizjologicznej. Pielęg. Pol. 2018, 1:97-105.
 167. Link-Lenczowski P, Jastrzębska M, Chwalenia K, Pierzchalska M, Leja-Szpak A, Bonior J, Pierzchalski P, Jaworek A Switch of N-glycosylation of Proteome and Secretome During Differentiation of Intestinal Epithelial Cells. BBA Mol Cell Res. 2019; 1866 (12): 118555; doi: 10.1016/j.bbamcr.2019.118555, IF: 4.739, MNiSW: 140
 168. Jaworek J, Szklarczyk J, Kot M, Góralska M, Jaworek A, Bonior J, Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Link-Lenczowski P, Ceranowicz P, Gałązka K, Warzecha Z, Dembinski A, Pierzchalski P. Chemerin alleviates acute pancreatitis in the rat thorough modulation of NF-kB signal. 2019; 19(3):401-408; doi: 10.1016/j.pan.2019.02.005. IF: 3.241, MNiSW: 70
 169. Leja-Szpak A, Góralska M, Link-Lenczowski P, Czech U, Nawrot-Porąbka K, Bonior J, Jaworek J. The Opposite Effect of L-kynurenine and Ahr Inhibitor Ch223191 on Apoptotic Protein Expression in Pancreatic Carcinoma Cells (Panc-1). Anticancer Agents Med Chem. 2018 Jun;14(4):920-929. doi: Anticancer Agents Med Chem. 2019; 19(17): 2079 – 2090; doi: 10.2174/1871520619666190415165212. IF: 2.180, MNiSW: 70
 170. Szklarczyk J, Kot M, Bonior J, Śliwowski Z, Tomaszewska R, Jaworek J. Comparison of Left Side or Right Side Vagotomy in the Rat Subjected to Acute Pancreatitis. Adv Med Sci. 2019; 64 (1):162-168; doi: 10.1016/j.advms.2018.10.001. IF: 2.080, MNiSW: 70
 171. Majorczyk M, Staszkiewicz M, Szklarczyk J, Major P, Pisarska M, Wysocki M, Stefura T, Kacprzyk A, Droś J, Hołda MK, Pędziwiatr M, Budzyński A, Jaworek JThe influence of bariatric surgery on serum levels of irisin and nesfatin-1. Acta Chir Belg. 2019; 119 (6):363-369; doi: 10.1080/00015458.2018.1534393. IF: 0.521, MNiSW: 20
 172. Barłowska-Trybulec M, Jaworek J. The influence of whole body cryotherapy on the functional efficiency in patients with spondyloarthrosis of the lumbar spine. Balt J Health Phys Activ. 2019; 11(4):107-114. doi:10.29359/BJHPA.11.4.12. MNiSW: 20
 173. Byra J, Jaworek J. Terapia manualna po alloplastyce stawu kolanowego u pacjenta z artropatią hemofilową w przebiegu hemofilii A – studium przypadku. Acta Haemat Pol. 2019; 50(2):85-90; MNiSW: 20
 174. Jaworek Jolanta, Szklarczyk Joanna, Kot Michalina, Góralska Marta, Jaworek Andrzej, Bonior Joanna, Leja-Szpak Anna, Nawrot-Porąbka Katarzyna, Link-Lenczowski Paweł, Ceranowicz Piotr, Galazka Krystyna, Warzecha Zygmunt, Dembinski Artur, Pierzchalski Piotr. Chemerin alleviates acute pancreatitis in the rat thorough modulation of NF-kB signal. Pancreatology2019 : Vol. 19, nr 3, s. 401-408, il., Impact Factor: 6 MNiSW: 70.000DOI: 10.1016/j.pan.2019.02.005
 175. Link-Lenczowski Paweł, Jastrzębska Martyna, Chwalenia Katarzyna, Pierzchalska Małgorzata, Leja-Szpak Anna, Bonior Joanna, Pierzchalski Piotr, Jaworek JolantaA switch of N-glycosylation of proteome and secretome during differentiation of intestinal epithelial cells. Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Cell Research 2019 : Vol. 1866, art. no. 118555, s. 1-14, Impact Factor: 105, MNiSW: 140.000DOI: 10.1016/j.bbamcr.2019.118555
 176. Bobak-Powroźnik Katarzyna, Jaworek JolantaElegancki sposób na prawidłową postawę. Rehabilitacja w Praktyce  2020, nr 6, s. 75-77, MNiSW: 000
 177. Ciochoń Aleksandra, Jaworek JolantaPorównanie wpływu masażu klasycznego i ćwiczeń w wodzie na stan funkcjonalny i subiektywne dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży. Sztuka Leczenia 2020 : T. 35, nr 1, s. 27-38, MNiSW: 000  DOI: 10.34938/r867-8k15
 178. De Leoz Maria Lorna A., Duewer David L., Fung Adam, Liu Lily, Yau Hoi Kei, Potter Oscar, Staples Gregory O., Furuki Kenichiro, Frenkel Ruth, Hu Yunli, Sosic Zoran, Zhang Peiqing, Altmann Friedrich, Grunwald-Gruber Clemens, Shao Chun, Zaia Joseph, Evers Waltraud, Pengelley Stuart, Suckau Detlev, Wiechmann Anja, Resemann Anja, Jabs Wolfgang, Beck Alain, Froehlich John W., Huang Chuncui, Li Yan, Liu Yaming, Sun Shiwei, Wang Yaojun, Seo Youngsuk, Ano Hyun Joo, Reichardt Niels-Christian, Ruiz Juan Echevarria Ruiz, Archer-Hartmann Stephanie, Azadi Parastoo, Bell Len, Lakos Zsuzsanna, An Yanming, Cipollo John F., Pucic-Bakovic Maja, Stambuk Jerko, Lauc Gordan, Li Xu, Wang Peng George, Bock Andreas, Hennig Rene, Rapp Erdmann, Creskey Marybeth, Cyr Terry D., Nakano Miyako, Sugiyama Taiki, Leung Pui-King Amy, Link-Lenczowski Paweł, Jaworek Jolanta, Yang Shuang, Zhang Hui, Kelly Tim, Klapoetke Song, Cao Rui, Kim Jin Young, Lee Hyun Kyoung, Lee Ju Yeon, Yoo Jong Shin, Kim Sa-Rang, Suh Soo-Kyung, de Haan Noortje, Falck David, Lageveen-Kammeijer Guinevere S.M., Wuhrer Manfred, Emery Robert J., Kozak Radoslaw P., Liew Li Phing, Royle Louise, Urbanowicz Paulina A., Packer Nicolle H., Song Xiaomin, Everest-Dass Arun, Lattova Erika, Cajic Samanta, Alagesan Kathirvel, Kolarich Daniel, Kasali Toyin, Lindo Viv, Chen Yuetian, Goswami Kudrat, Gau Brian, Amunugama Ravi, Jones Richard, Stroop Corne J.M., Kato Koichi, Yagi Hirokazu, Kondo Sachiko, Yuen CT, Harazono Akira, Shi Xiaofeng, Magnelli Paula E., Kasper Brian T., Mahal Lara, Harvey David J., OFlaherty Roisin, Rudd Pauline M., Saldova Radka, Hecht Elizabeth S., Muddiman David C., Kang Jichao, Bhoskar Prachi, Menard Daniele, Saati Andrew, Merle Christine, Mast Steven, Tep Sam, Truong Jennie, Nishikaze Takashi, Sekiya Sadanori, Shafer Aaron, Funaoka Sohei, Toyoda Masaaki, de Vreugd Peter, Caron Cassie, Pradhan Pralima, Tan Niclas Chiang, Mechref Yehia, Patil Sachin, Rohrer Jeffrey S., Chakrabarti Ranjan, Dadke Disha, Lahori Mohammedazam, Zou Chunxia, Cairo Christopher, Reiz Bela, Whittal Randy M., Lebrilla Carlito B., Wu Lauren, Guttman Andras, Szigeti Marton, Kremkow Benjamin G., Lee Kelvin H., Sihlbom Carina, Adamczyk Barbara, Jin Chunsheng, Karlsson Niclas G., Örnrosb Jessica, Larson Goran, Nilsson Jonas, Meyer Bernd, Wiegandt Alena, Komatsu Emy, Perreault Helene, Bodnar Edward D., Said Nassur, Francois Yannis-Nicolas, Leize-Wagner Emmanuelle, Maier Sandra, Zeck Anne, Heck Albert J.R., Yang Yang, Haselberg Rob, Yu Ying Qing, Alley William, Leone Joseph W., Yuan Hua, Stein Stephen E.. NIST Interlaboratory Study on Glycosylation Analysis of Monoclonal Antibodies : Comparison of Results from Diverse Analytical Methods. Molecular & Cellular Proteomics, 2020 : Vol. 19, nr 1, s. 11-30, il., bibliogr. 38 poz., abstr, Impact Factor: 4.870, MNiSW: 140.000, DOI: 10.1074/mcp.RA119.001677
 179. Bobak-Powroźnik Katarzyna, Jaworek JolantaElegancki sposób na prawidłową postawę. Rehabilitacja w Praktyce 2020, nr 6, s. 75-77,., MNiSW: 000
 180. Ciochoń Aleksandra, Jaworek Jolanta. Porównanie wpływu masażu klasycznego i ćwiczeń w wodzie na stan funkcjonalny i subiektywne dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet w ciąży. Sztuka Leczenia  2020 : T. 35, nr 1, s. 27-38, MNiSW: 000DOI: 10.34938/r867-8k15
 181. Jaworek Andrzej K., Szafraniec Krystyna, Zuber Z., Wojas-Pelc Anna, Jaworek Jolanta. Interleukin 25, thymic stromal lymphopoietin and house dust mites in pathogenesis of atopic dermatitis. Physiol.Pharmacol.2020 : Vol. 71, nr 2, s. 291-297, Impact Factor: 2.644, MNiSW: 70.000, DOI: 10.26402/jpp.2020.2.14
 182. Barłowska-Trybulec M, Szklarczyk J, Jaworek J. The influence of whole body cryotherapy on plasma concentration of melatonin and serotonin in patients with osteoarthrosis of the lumbar spine. Baltic Journal of Health and Physical Activity 2021;(13):1, s. 55-61. MNiE: 20
 183. Bobak-Powroźnik K, Jaworek J. The phenomenon of tensegration in the musculoskeletal system. Sztuka Leczenia. 2021; 36(1):37-42. MNiE: 5
 184. Jaworek AJ, Szepietowski JC, Hałubiec P, Wojas-Pelc, A, Jaworek JMelatonn as an antioxidant and immunomodulatorin atopic dermatitis. A new lok on an old story. Antioxidants (Basel), 2021, 10(8):1179, DOI: 10.3390/antiox10081179. IF: 6.312, MNiE: 100
 185. Staszkiewicz Magdalena, Kulesa-Mrowiecka Małgorzata, Szklarczyk Joanna, Jaworek Jolanta. Life satisfaction, generalized sense of self-efficacy and acceptance of illness in rheumatoid arthritis patients depending on age and severity of the disease. Reumatologia 2023 :61( 3) : 175-185 Punktacja MeiN: 100.000
 186. Wróbel Aldona, Szklarczyk Joanna, Barańska Ilona, Majda Anna, Jaworek Jolanta.  Association between levels of serotonin, melatonin, cortisol and the clinical condition of patients with rheumatoid arthritis.  Rheumatology International  2023 , 43(5 ): 859-866. DOI: 10.1007/s00296-023-05296-4  I F: 4.00 Punktacja MeiN: 70.000
 187. Wróbel Aldona, Barańska Ilona, Szklarczyk Joanna, Majda Anna, Jaworek Jolanta. Relationship between perceived stress, stress coping strategies, and clinical status in patients with rheumatoid arthritis.  Rheumatology International  2023 :43 (9): 1665-1674,   DOI: 10.1007/s00296-023-05367-6.  IF: 4.000.  Punktacja MeiN: 70.000

Prace poglądowe:

 1. Konturek, SJ. Konturek, T. Brzozowski, J. Jaworek, Hahn EG. Role of leptin in the stomach and in the pancreas. J.Physiol – Paris 95 (2001): 345-354.
 2. Jaworek J„Rola melatoniny w przewodzie pokarmowym” Exp. Med. Lett. 2005; 46(3):3-8.
 3. Jaworek J., Brzozowski T., Konturek S.J. „Melatonin as an organoprotector in the stomach and the pancreas” J Pineal Res 2005; 38:73-83.
 4. Konturek S., Zabielski K., Bonior J., Konturek P.C., Jaworek , Hahn E. „Oś mózgowo-jelitowa w regulacji wydzielania trzustkowego i kontroli przyjmowania pokarmu”. („Brain – gut axis in pancreatic secretion and appetite control”) Gastroenterologia 2004,:10-17.
 5. Jaworek J., Nawrot-Porabka K., Leja-Szpak A., Bonior J., Szklarczyk J., Kot M., Konturek S.J., Pawlik W.W. „Melatonin as modulator of pancreatic enzyme secretion and pancreatoprotector” J.Pharmacol. 2007;Vol.58(Supp 6):65-80.
 6. Jaworek J., Szklarczyk J., Jaworek A.K., Nawrot-Porąbka K., Leja-Szpak A., Bonior J., Kot M. Protective effect of melatonin on acute pancreatitis Int J Inflam. 2012 (23): 173675-173682.
 7. Jaworek J., Leja-Szpak A. Melatonin influences pancreatic cancerogenesis Histol Histopathol. 2014; Apr 29(4):423-431.
 8. Brzozowski T. Jaworek J., Basic and Clinical Aspects of Melatonin in the Gastrointestinal Tract. New Advancements and Future Perspectives Curr Pharm Des. 2014; 20(3):4785-4787.
 9. Jaworek J, Leja-Szpak A, Kot M, Jaworek A, Nawrot-Porąbka K, Bonior J, Szklarczyk J. The Role Of Melatonin In Pancreatic Protection: Could Melatonin Be Used In The Treatment Of Acute Pancreatitis? Curr Pharm Des. 2014;20(30):4834-4840.
 10. Magdalena Baran, Marta Majorczyk, Jolanta Jaworek. Cukrzyca i otyłość u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) jako czynniki pogarszające przebieg choroby. Tytuł angielski: Diabetes and obesity in patients with rheumatoid arthritis (RA) as a factor of disease deterioration. Pielęg. , 2016, nr 2, s. 227-230.
 11. Marta Majorczyk, Magdalena Baran, Jolanta JaworekRola witaminy D w rozwoju i przebiegu otyłości. The role of vitamin D in the development and course of obesity. Pielęg. , 2016, nr 1, s. 91-97.
 12. Jaworek J, Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Szklarczyk J, Kot M, Pierzchalski P, Góralska M, Ceranowicz P, Warzecha Z, Dembinski A, Bonior J. Effects of Melatonin and Its Analogues on Pancreatic Inflammation, Enzyme Secretion, and Tumorigenesis. Int J Mol Sci. 2017 May 8;18(5). pii: E1014. doi: 10.3390/ijms18051014. IF: 3.482

Rozdziały w książkach

 1. Konturek S.J., Pawlik W., Tasler J., Thor P., Walus K., Król R., Jaworek , Schally A.V. Effect of enkefalin on the gastrointestinal tract. In: Gut Hormones (.S.R.Bloom ed.) Churchill Livingstone,Edinburgh 1978:457-462.
 2. Konturek S.J., Tasler J., Cieszkowski M., Jaworek J., Coy D.H., Schally A.V.  Opiate peptides and gastrointestinal functions in the dog.  In: Gut Peptides (A.Myoshi ed.) Kodansha, Tokyo 1979, 293-302.
 3. Konturek S.J., Tasler J., Jaworek J., Cieszkowski M., Schally A.V. Topical somatostatin inhibits gastrin release and gastic acid secretion.  In: Gut Peptides (A.Myoshi ed.) Kodansha, Tokyo 1979, 220-223.
 4. Konturek S.J., Jaworek J., Tasler J., Cieszkowski M., Pawlik W., Walus K., Gustaw P., Thor P.  Actions of Substance P on the gastrointestinal tract.  In: Gut Hormones (S.R.Bloom, J.M.Polak eds.) Churchill Livingstone, Edinburgh 1981, 402-406.
 5. Jaworek J., Dembinski A., Konturek S.J.  CCK-receptor antagonism in rat pancreatic secretory and tissue growth responses to caerulein and bombesin.  In: The Neuropeptide Cholecystokinin (CCK) (J.Huges ed.) Horwood,Chichester,England,  1989:223-235.
 6. Konturek S.J., Konturek J.W., Thor P., Jaworek J.  Biological activity of motilin in gastric, pancreatic and duodenal secretions.  In: Motilin (Z.Itoh ed.) Academic Press, Inc. San Diego 1990:111-126.
 7. J.Jaworek, J,Jachimczak, J.Bonior, M.Kot, A.Dembiński, Z.Warzecha, KonturekSJ. Role of sensory netves and endogenous prostaglandins in the protection of rat pancreas in acute pancreatitis. Neurogastroenterology, eds Singer MV, & Kramer HJ, Kluwer Acad. Publishers, 1999:369-374.
 8. J.Bonior, J.Jaworek, B.Jachimczak. J.Bilski, Kot. M, R. Tomaszewska  R. Sendur, J.Stachura, WW. Pawlik, SJ.Konturek Cyclooxygenase (COX) in the protection of the pancreas afforded by low dose of bacterial lipopolysaccharide. Neurogastroenterology, eds Singer MV, & Kramer HJ, Kluwer Acad. Publishers, 1999:360-363.
 9. B.Jachimczak, J.Jaworek, J.Bilski, J.Bonior, M.Kot, R.Tomaszewska, J.Stachura, E.Karczewska. SJ.Konturek Effect of chronic endotoxemia on pancreatic damage. Role of nitric oxide NO) and tumor necrosos factor. Neurogastroenterology, eds Singer MV, & Kramer HJ, Kluwer Acad. Publishers, 1999:364-368.
 10. J.Jaworek. “Regulacja temperatury ciała”, Wykłady z Kursu Doskonalącego nr 5 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie „Neurologia, znieczulenie regionalne, terapia bólu”, Kraków 2003,13-20.
 11. Jaworek J. „Anatomia i fizjologia trzustki” w Gastroenterologia i Hepatologia Kliniczna” pod red. S.J. Konturka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2006:539-549.
 12. Jaworek J. i wsp. “Wpływ endotoksemii wczesnego okresu życia na czynności przewodu pokarmowego u dorosłych zwierząt” W: “Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków” pod red. R. Zabielskiego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2007.
 13. Jaworek J., Nawrot-Porąbka K., Leja-Szpak A., Bonior J., Czupryna A., Szklarczyk J., Kot M., Konturek S.J., Pawlik W.W. „Rola melatoniny w regulacji wydzielania enzymów trzustkowych i ochronie trzustki przed uszkodzeniem przez proces zapalny” W: Biologia Medyczna a Zdrowie Człowieka, J. Jaworek, A. Czupryna (eds). Kraków, University Medical Publisher Vesalius 2007:5-11.
 14. J. Jaworek Ośrodkowa kontrola czynności ruchowych  „Wyklady z fizjologii człowieka”: ( red M Tafil-Klawe, J. Klawe) PZWL 2009:195-217
 15. J. Jaworek  Organizacja czynności ruchowych na poziomie rdzenia kręgowego kontrola czynności ruchowych  „Wykłady z fizjologii człowieka” : (red M Tafil-Klawe, J. Klawe) PZWL 2009:219-236
 16. J. Jaworek Czucie i percepcja bólu  „Wyklady z fizjologii człowieka” : (red M Tafil-Klawe, J. Klawe) PZWL 2009:264-272.
 17. Jaworek JRole of melatonin in the gastrointestinal tract experimental studies clinical trials, in Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism edited by H Lach, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Krakow 2010:106-108.
 18. Spannbauer A., Berwecki A., Mika P. Jaworek J., Białko B., Danek J., Niżnik E. Wybrane aspekty rehabilitacji u chorych leżących Leczenie Ran Przewlekłych Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012: 110-130.
 19. Jaworek JRole of melatonin in the gastrointestinal tract experimental studies clinical trials, in Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism edited by H Lach, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Krakow 2010:106-108.
 20. Spannbauer A., Berwecki A., Mika P. Jaworek J., Białko B., Danek J., Niżnik E. Wybrane aspekty rehabilitacji u chorych leżących Leczenie Ran Przewlekłych Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012: 110-130.
 21. Jaworek „Podstawy Fizjologii Medycznej” wyd. Medycyna Praktyczna, 2012.Chapter I Fizjologia ogolna
 22. Jaworek JPodstawy fizjologii medycznej edited by Medycyna Praktyczna, Kraków 2012 Chapter II, Fizjologia miesni.
 23. Jaworek JPodstawy fizjologii medycznej edited by Medycyna Praktyczna, Kraków 2012 Chapter, III Neurofizjologia.
 24. Jaworek JPodstawy fizjologii medycznej edited by Medycyna Praktyczna, Kraków 2012 Chapter  IV i V Fizjologia serca i naczyn.
 25. Jaworek J. Podstawy fizjologii medycznej edited by Medycyna Praktyczna, Kraków 2012 Chapter  VI Fizjologia oddychania.
 26. Jaworek J. Podstawy fizjologii medycznej edited by Medycyna Praktyczna, Kraków 2012 Chapter  VII, VIII Czynnosci nerek. Równowaga kwasowo-zasadowa płynu zewnątrzkomórkowego i jej utrzymanie
 27. Jaworek J. Podstawy fizjologii medycznej edited by Medycyna Praktyczna, Kraków 2012 Chapter  IX i X  Fizjologia układu trawienia i Fizjologia gruczołów dokrewnych
 28. Jaworek JMelatonin in the pancreatic protection and modulation of pancreatic exocrine secretion in: Melatonin in the Promotion of Health edited by Ronald Ross Watson, CRC Press New York 2012: 351-364.
 29. Jaworek J. Academics of Jewish Heritage in the modern history of the Jagiellonian University: Jan Sznajd. Jagiellonia University Press 2014: 251-258.
 30. Barłowska-Trybulec M., Krzek-Lubowiecka M., Jaworek JZespoły bólowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego u pracowników opieki zdrowotnej. Fizjoterapia w Geriatrii (red. Jaworek J., Gaździk T.). WUJ, 2018; 308-319
 31. Bieniec-Wąsowicz A., Barłowska – Trybulec M., Grabara M., Jaworek J. Trening jogi a radzenie sobie ze stresem. Fizjoterapia w Geriatrii (red. Jaworek J., Gaździk T.). WUJ, 2018; 239-251
 32. Barłowska-Trybulec M., Zaremba M., Lisowska S., Porębski Ł. ,Leja-Szpak A. Jaworek J. Wpływ wysiłku fizycznego w wodzie na samopoczucie kobiety ciężarnej. Sztuka Leczenia, 2018; 2:21-29.
 33. Majorczyk M., Staszkiewicz M., Jaworek J. Patomechanizmy związane z powstawaniem zaburzeń kontroli posturalnej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – praca poglądowa. Fizjoterapia w Geriatrii (red. Jaworek J., Gaździk T.). WUJ, 2018; 255-274
 34. Staszkiewicz M., Majorczyk M., Jaworek J. Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Fizjoterapia w geriatrii (red. Jaworek J., Gaździk T.).  WUJ, 2018; 292-307
 35. Jaworek J, Link-Lenczowski P. Fizjologia ogólna. W: Podstawy fizjologii medycznej. Red. Jolanta Jaworek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021; s. 15-33
 36. Jaworek J. Fizjologia mięśni.. W: Podstawy fizjologii medycznej. Red. Jolanta Jaworek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021; s. 45-62
 37.  Jaworek J. Neurofizjologia. W: Podstawy fizjologii medycznej. Red. Jolanta Jaworek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021; s. 63-128
 38. Jaworek J. Fizjologia serca. W: Podstawy fizjologii medycznej. Red. Jolanta Jaworek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021; s. 137-154
 39. Jaworek J. Fizjologia układu naczyniowego. W: Podstawy fizjologii medycznej. Red. Jolanta Jaworek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021; s. 155-172
 40. Jaworek J. Fizjologia oddychania. W: Podstawy fizjologii medycznej. Red. Jolanta Jaworek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021; s. 173-196
 41. Jaworek J. Czynności nerek. W: Podstawy fizjologii medycznej. Red. Jolanta Jaworek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021; s. 197-217
 42. Jaworek J. Równowaga kwasowo-zasadowa płynu zewnątrzkomórkowego i jej utrzymanie. W: Podstawy fizjologii medycznej. Red. Jolanta Jaworek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021; s. 219-228
 43. Jaworek J. Fizjologia układu trawienia. W: Podstawy fizjologii medycznej. Red. Jolanta Jaworek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021; s. 229-255
 44. Jaworek J. Fizjologia gruczołów dokrewnych.. W: Podstawy fizjologii medycznej. Red. Jolanta Jaworek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021; s. 257-291

REDAKCJA KSIĄŻEK:

 1. Biologia medyczna a zdrowie czlowieka. University Medical Publisher „VESALIUS”, Kraków 2007.
 2. Interdyscyplinary research in nursing. Past and present. University Medical Publisher „VESALIUS”, Kraków 2011.
 3. Interdisciplinary Research in Nursing Publisher FALL, Krakow 2012;1-143.
 4. Fizjoterapia w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012:
 5. Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
 6. Terapeutyczna moc nerwu błędnego : praca z ciałem oparta na teorii poliwagalnej.: redaktor naukowy Jolanta Jaworek, Wydanie I. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.  MNiSW: 000
 7. Podstawy Fizjologii Medycznej 2 wydanie, 2021, wyd. Medycyna Praktyczna

PODRĘCZNIKI:

 1. Jaworek

Podstawy Fizjologii Medycznej. Wyd. Medycyna Praktyczna , Kraków 2012, wyd. I

Podstawy Fizjologii Medycznej. Wyd. Medycyna Praktyczna , Kraków 2021 wyd. II