Ułatwienia dostępu

prof. dr hab. Magdalena Więcek

Stanowisko

koordynator kierunku lekarskiego

Wykształcenie

  • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 1996 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Rehabilitacja ruchowa.
  • W 2004 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej „Dymorfizm płciowy w wybranych reakcjach fizjologiczno-biochemicznych organizmu człowieka na wysiłki o maksymalnej i supramaksymalnej intensywności, z uwzględnieniem wpływu cyklu menstruacyjnego”.
  • W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na podstawie monotematycznego cyklu publikacji naukowych na temat „Różnice międzypłciowe w zakresie wysiłkowych zaburzeń równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej krwi”.
  • Od 2022 r. profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Studia podyplomowe

  • W 2002 r. ukończyła studium przygotowania pedagogicznego dla asystentów realizowane przez Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
  • W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie Badaniami Naukowymi realizowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, w ramach projektu „Wiedza i Doświadczenie – podstawa komercjalizacji badań”.

 

Doświadczenie zawodowe

  • Od 1996 roku zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w Zakładzie Fizjologii i Biochemii w Instytucie Nauk Biomedycznych kolejno jako: asystent (do 2005 r.), adiunkt (do 2019 r.), profesor Uczelni (do 2022 r.), a obecnie profesor. Od 2020 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjologii i Biochemii, a od 2021 roku również funkcję kierownika Pracowni Biochemii i Biologii Molekularnej w Centralnym Laboratorium Naukowo-Badawczym, a od 2024 roku Przewodniczącej Rady Naukowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Realizuje zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach i trybach studiów oraz w Szkole Doktorskiej. Prowadzi badania naukowe, których tematyka powiązana jest z zakresem zajęć dydaktycznych dotyczących biochemii, biochemii wysiłku, fizjologiczno-biochemicznego monitorowania treningu fizycznego. W Szkole Doktorskiej prowadzi zajęcia dotyczące aplikacji grantowych i stypendialnych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.
  • Od 2011 roku pracuje również w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu fizjologii na kierunkach Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo i Kosmetologia, początkowo na Wydziale  Zdrowia i Nauk Medycznych, aktualnie na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
  • Od 2022 r. zatrudniona na stanowisku profesora w ANS w Nowym Targu, najpierw w Instytucie Zdrowia, a obecnie w Instytucie Lekarskim. Jest koordynatorem kierunku lekarskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu biochemii na kierunku lekarskim, fizjoterapii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym i kosmetologii a także z genetyki na kierunku dietetyka.

 

Zainteresowania naukowe

Autorka wielu publikacji i doniesień konferencyjnych. Odbyła staże naukowe w Bratysławie w Commenius University, w Sofii w National Sports Academy „Vassil Levski” oraz w Krakowie w PAN w Zakładzie Biochemii Mózgu w Instytucie Farmakologii. Bierze aktywny udział w realizacji licznych projektów naukowych, w tym w ramach programów Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wyniku postępowania konkursowego prowadzonego przez NCN, pełniła funkcję kierownika w dwóch projektach tj.: ”Wpływ wysiłku anaerobowego na aktywność wewnątrzwydzielniczą adipocytów z uwzględnieniem różnic międzypłciowych”, konkurs MINIATURA oraz „Sekrecja asprozyny i innych adipocytokin na tle wysiłkowych zmian w równowadze prooksydacyjno-antyoksydacyjnej krwi u mężczyzn w zależności od wieku, wydolności fizycznej i składu ciała”, konkurs OPUS 15. Wykonała wiele recenzji artykułów naukowych oraz projektów badawczych. Wspiera rozwój młodych naukowców, jest promotorem trzech zakończonych prac doktorskich.

Prowadzi badania naukowe dotyczące zakresów tematycznych związanych z biochemią i fizjologią, a także efektami oddziaływania wybranych czynników fizykalnych na organizm u osób zdrowych w różnym wieku, w zależności od ich aktywności fizycznej i u pacjentów m.in. z zaburzeniami metabolicznymi, zaburzeniami funkcji układu sercowo-naczyniowego i chorobami neurodegeneracyjnymi i depresją. Interesuje się funkcją sekrecyjną tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej oraz wzajemnymi powiązaniami międzytkankowymi w zakresie wpływów metabolicznych i sygnalizacji międzykomórkowej. Bada  m.in. wpływ składu ciała na zdolności wysiłkowe organizmu oraz na powysiłkowe zaburzenia równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej, różnice międzypłciowe w reakcjach fizjologiczno-biochemicznych w odpowiedzi na wysiłki o różnej intensywności oraz wpływ żeńskich hormonów płciowych na te reakcje, efekty treningu prozdrowotnego u pacjentów z różnymi schorzeniami, efekty stosowania krioterapii ogólnoustrojowej u osób trenujących i nietrenujących i możliwość wykorzystania tego zabiegu w odnowie biologicznej oraz w terapii u osób z zaburzeniami metabolicznymi, a także efekty biochemiczne i fizjologiczne stosowania treningu w warunkach hipoksji normobarycznej u osób zdrowych, a także z depresją.

Artykuły naukowe

Domagała M., Stokłosa J., Cempla J., Klimek A.T., 1997. Wpływ cyklu menstruacyjnego na powysiłkowe zmiany stężenia mleczanów, jonów wodorowych i nadmiaru zasad we krwi oraz zmiany temperatury rektalnej, Medycyna Sportowa, XIII (74): 23-27.

Klimek A.T., Cempla J., Domagała M., Zieliński P., 2001. Wielkość maksymalnej mocy anaerobowej w folikularnej i lutealnej fazie cyklu menstruacyjnego, Medicina  Sportiva, 5(1): 23-32.

Domagała M., Cempla J., Bawelski M., Zieliński P., 2001. Changes in a lactate, H+ ions and base excess concentrations during exercises of different intensities in relation to the phase of menstrual cycle, Biol.Sport, 18(4): 311-319.

Klimek A.T., Cempla J., Zieliński P., Domagała M., 2003. The effect of menstruation on chosen physiological and biochemical reactions caused by the physical effort with the submaximal intensity. Biol.Sport, 20(1): 53-67.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej:

Bawelski M., Cempla J., Maciejczyk M., Pałka T., Więcek M., Szymura J., Gradek J., 2006. Dynamika zmian wydolności anaerobowej u 12-15 letnich dzieci trenujących pływanie, Medicina Sportiva, 10(Suppl. 4): S541-S552.

Szymura J., Cempla J., Gradek J., Maciejczyk M., Więcek M., 2006. Wydolność tlenowa dziewcząt otyłych w przedpokwitaniowej fazie rozwoju, Medicina Sportiva, 10(Suppl. 4): S489-S499.

Maciejczyk M., Cempla J., Bawelski M., Pałka T., Więcek M., Szymura J., Gradek J., 2006. Rozwojowe zmiany wydolności aerobowej u nadmiernie otłuszczonych chłopców, Medicina Sportiva, 10(Suppl. 4): S501-S512.

Szymura J., Więcek M., Cempla J., Maciejczyk M., Gradek J., Bawelski M., 2008. Poziom wydolności anaerobowej 9-10 letnich dziewcząt o nadmiernym stopniu otłuszczenia ciała. Antropomotoryka, 18(41): 69-77.

Szymura J., Maciejczyk M., Gradek J., Więcek M., Cempla J., Bawelski M., 2010. The physiological cost of walking in overfat girls. Antropomotoryka, 20(51):69-78.

Szymura J., Gradek J., Maciejczyk M., Więcek M., Cempla J., 2011. The anaerobic capacity in obese children. Gastroenterologia Polska, 18(4): 147-153.

Maciejczyk M., Więcek M., Szymura J., Szyguła Z., 2013. Comparison of physiological and acid-base balance response during uphill, level, and downhill running performed at constant velocity. Acta Physiologica Hungarica Volume 100 (3), pp. 347–354 (2013), DOI: 10.1556/APhysiol.100.2013.3.11.

Maciejczyk M., Szymura J., Cempla J., Gradek J., Więcek M., Bawelski M., 2014. Respiratory compensation point during incremental test in overweight and normoweight boys: is it useful in assessing aerobic performance? A longitudinal study. Clinical Physiology and Functional Imaging 34 (1) pp. 56-63 (2014) DOI: 10.1111/cpf.12064.

Maciejczyk M., Więcek M., Szymura J., Cempla J., Wiecha S., Szyguła Z., Brown L., 2014. Effect of body composition on respiratory compensation point during incremental test. Journal of Strength and Conditioning Research, 28 (7): 2071–2077 doi: 10.1519/JSC.0000000000000347.

Maciejczyk M., Szymura J., Gradek J., Cempla J., Więcek M., 2014. Physiological response is similar in overweight and normoweight boys during cycling: a longitudinal study. Acta Physiologica Hungarica  101 (2) pp. 236-249 doi: 10.1556/APhysiol.101.2014.2.12.

Maciejczyk M., Więcek M., Szymura J., Szyguła Z., Wiecha S., Cempla J., 2014. Influence of increased body fat and lean body mass on aerobic performance. PLOS ONE 9(4): 1-6 e95797. doi:10.1371/journal.pone.0095797.

Maciejczyk M., Gradek J., Szymura J., Cempla J., Więcek M., Tota Ł., 2015. The changes in running economy during puberty in overweight and normal weight boys. Biomedical Human Kinetics, 7(1): 9-16. doi: 10.1515/bhk-2015-0002.

Więcek M., Maciejczyk M., Szymura J., Szyguła Z., 2015. Changes in oxidative stress and acid-base balance in men and women following maximal-intensity physical exercise. Physiological Research, 64 (1): 93-102.

Maciejczyk Marcin, Wiecek Magdalena, Szymura Jadwiga, Szygula Zbigniew, Brown Lee. E., 2015. Influence of increased body mass and body composition on cycling anaerobic power. Journal of Strength and Conditioning Research, 29 (1): 58-65. doi: 10.1519/JSC.0000000000000727.

Maciejczyk Marcin, Szymura Jadwiga, Gradek Joanna, Więcek Magdalena, Cempla Jerzy, 2015. Longitudinal changes of cycling peak power in overweight and normal weight boys. Science & Sports, 30 (2): 89-95. doi:10.1016/j.scispo.2014.09.005.

Maciejczyk Marcin, Więcek Magdalena, Szymura Jadwiga, Szyguła Zbigniew, Cempla Jerzy, 2015. Physiological response during running in athletes with similar body mass but different body composition. Science & Sports, 3(4): 204-212. DOI: 10.1016/j.scispo.2015.02.005.

Maciejczyk Marcin, Szymura Jadwiga, Wiecek Magdalena, Szygula Zbigniew, Kepinska Magdalena, Ochalek Katarzyna, Pokrywka Andrzej, 2015. Effects of eccentric exercise on anaerobic power, starting speed and anaerobic endurance. Kinesiology, 47(1): 44-52.

Wiecek Magdalena, Maciejczyk Marcin, Szymura Jadwiga, Szygula Zbigniew, Kantorowicz Malgorzata, 2015. Changes in Non-Enzymatic Antioxidants in the Blood Following Anaerobic Exercise in Men and Women. PLoS ONE 10(11): e0143499. doi:10.1371/journal.pone.0143499

Kantorowicz M., Augustyn G., Więcek M. Oxidative stress and training. Antropomotoryka/Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, 2015; 72(25): 69-78. doi: 10.5604/17310652.1210194.

Magdalena Wiecek, Marcin Maciejczyk, Jadwiga Szymura, Zbigniew Szygula. Effect of maximal-intensity exercise on systemic nitro-oxidative stress in men and women. Redox Rep. 2017; 22(4): 176-182. doi:10.1080/13510002.2016.1169622. Published online: 14 Apr 2016.

M Wiecek, J Szymura, M Maciejczyk, J Cempla, Z Szygula, 2016. Effect of sex and menstrual cycle in women on starting speed, anaerobic endurance and muscle power. Acta Physiologica Hungarica/Physiology International, 2016;103(1):127-132. DOI: 10.1556/036.103.2016.1.13.

Maciejczyk Marcin, Wiecek Magdalena, Szymura Jadwiga, Szygula Zbigniew, 2016. Energy expenditure and physiological responses during walking on treadmill and moving on Torqway vehicle. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2016;18(2): 137-143. Doi: 10.5277/ABB-00411-2015-02.

Szymura Jadwiga, Maciejczyk Marcin, Wiecek Magdalena, Maciejczyk Grzegorz, Wiecha Szczepan, Ochalek Katarzyna, Kepinska Magdalena, Szygula Zbigniew. Effects of kinesio taping on anaerobic power recovery after eccentric exercise. Res in Sports Med. 2016; 24(3):257-68. doi: 10.1080/15438627.2016.1202827.

Wiecek M, Maciejczyk M, Szymura J, Wiecha S, Kantorowicz M, Szygula Z. Effect of body composition, aerobic performance and physical activity on exercise-induced oxidative stress in healthy subjects. J Sports Med Phys Fitness. 2017; 57(7-8):942-952. doi: 10.23736/S0022-4707.16.06409-4

Więcek M, Maciejczyk M, Szymura J, Kantorowicz M, Szyguła Z. Impact of single anaerobic exercise on delayed activation of endothelial xanthine oxidase in men and women. Redox Report. 2017, 22(6): 367-376. DOI: 10.1080/13510002.2016.1238991.

Kantorowicz M, Wiecek M. Poziom świadomości żywieniowej mężczyzn na temat źródeł antyoksydantów i znaczenia równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej organizmu dla zdrowia. Państwo i Społeczeństwo. 2016;XVI(4): 27-36.

Maciejczyk M, Wiecek M, Szymura J, Szygula Z. Influence of body composition on walking economy. Human Movement. 2016, vol. 17 (4), 222 – 228. doi:10.1515/humo-2016-0034.

Wiecek M, Maciejczyk M, Szymura J, Szygula Z. Sex differences in oxidative stress after eccentric and concentric exercise. Redox Rep. 2017, 22(6): 478-485. doi: 10.1080/13510002.2017.1304195.

Magdalena Wiecek, Jadwiga Szymura, Marcin Maciejczyk, Zbigniew Szygula, Jerzy Cempla, Mateusz Borkowski. Energy expenditure in the massage therapists during performing selected classical massage techniques. Int J Occup Med Environ Health 2018;31(5):1-8. Epub. doi: 10.13075/ijomeh.1896.01237.

Szpotowicz-Czech B., Wiecek M, Szymura J., Maciejczyk M., Szygula Z. Changes in chosen immune system indicators and the level of HSP-70 after single whole-body cryostimulation in healthy men. Centr Eur Immunol. 2018;43(2):186-193. doi: https://doi.org/10.5114/ceji.2018.77389.

Jadwiga Szymura, Magdalena Wiecek, Marcin Maciejczyk, Joanna Gradek, Malgorzata Kantorowicz, Zbigniew Szygula. Unchanged erythrocyte profile after exposure to cryogenic temperatures in elder marathon runners. Front. Physiol., 30 May 2018. doi.org/10.3389/fphys.2018.00659.

Wiecek M,  Szymura J, Maciejczyk M, Kantorowicz M, Szygula Z. Anaerobic exercise-induced activation of antioxidant enzymes in the blood of women and men. Front. Physiol. 2018. doi: 10.3389/fphys.2018.01006.

Rokowski R, Staszkiewicz R, Maciejczyk M, Szygula Z, Michailov M, Szymura J, Wiecek M, Regwelski T. Body build, strength and endurance performance in elite sport and alpine climbers – a pilot study. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences. 2017;79(27):31-39.

Magdalena Wiecek, Jadwiga Szymura, Marcin Maciejczyk, Malgorzata Kantorowicz, Zbigniew Szygula. Acute anaerobic exercise affects the secretion of asprosin, irisin and other cytokines – a comparison between sexes. Front. Physiol. 2018. 9:1782. doi: 10.3389/fphys.2018.01782

Wiecek M, Szymura J, Sproull J, Szygula Z. Decreased Blood Asprosin in Hyperglycemic Menopausal Women as a Result of Whole-Body Cryotherapy Regardless of Metabolic Syndrome. J Clin Med. 2019, 10;8(9). pii: E1428. doi: 10.3390/jcm8091428.

Kubica J, Szymura J, Domagalik A, Golda S, Wiecek M, Fafrowicz M, Marek T, Pera J. Systematic Balance Exercises Influence Cortical Activation and Serum BDNF Levels in Older Adults. J Clin Med. 2019, 7;8(11). pii: E1910. doi:10.3390/jcm8111910. PubMed PMID: 31703409.

Szymura J, Kubica J, Wiecek M, Pera J. The Immunomodulatory Effects of Systematic Exercise in Older Adults and People with Parkinson’s Disease. J Clin Med. 2020, 9(1), 184; https://doi.org/10.3390/jcm9010184.

Wiecek M, Szymura J, Sproull J, Szygula Z. Whole-Body Cryotherapy Is an Effective Method of Reducing Abdominal Obesity in Menopausal Women with Metabolic Syndrome. J. Clin. Med. 2020, 9(9), 2797; https://doi.org/10.3390/jcm9092797.

Wojciak, G.; Szymura, J.; Szygula, Z.; Gradek, J.; Wiecek, M. The Effect of Repeated Whole-Body Cryotherapy on Sirt1 and Sirt3 Concentrations and Oxidative Status in Older and Young Men Performing Different Levels of Physical Activity. Antioxidants 2021, 10(1), 37; https://doi.org/10.3390/antiox10010037.

Robert Rokowski R, Michail Michailov, Marcin Maciejczyk, Magdalena Więcek, Jadwiga Szymura, Paweł Draga, Plamen Trendafilov & Zbigniew Szygula (2021) Muscle strength and endurance in high-level rock climbers, Sports Biomechanics, DOI: 10.1080/14763141.2021.1916577.

Wiecek, M.; Szygula, Z.; Gradek, J.; Kusmierczyk, J.; Szymura, J. Whole-Body Cryotherapy Increases the Activity of Nitric Oxide Synthase in Older Men. Biomolecules 2021, 11, 1041. https://doi.org/10.3390/biom11071041.

Kantorowicz M, Szymura J, Szygula Z, Kusmierczyk J, Maciejczyk M and Wiecek M (2021). Nordic Walking at Maximal Fat Oxidation Intensity Decreases Circulating Asprosin and Visceral Obesity in Women With Metabolic Disorders. Front. Physiol. 12:726783. doi: 10.3389/fphys.2021.726783.

Rydzik Ł, Mardyła M, Obminski Z, Wiecek M, Maciejczyk M, Czarny W, Jaszczur-Nowicki J, Ambrozy T. Acid–Base Balance, Blood Gases Saturation, and Technical Tactical Skills in Kickboxing Bouts According to K1 Rules. Biology 2022, 11, 65. https://doi.org/10.3390/biology11010065.

Maciejczyk M, Michailov ML, Wiecek M, Szymura J, Rokowski R, Szygula Z and Beneke R (2022). Climbing-Specific Exercise Tests: Energy System Contributions and Relationships With Sport Performance. Front. Physiol. 12:787902. doi: 10.3389/fphys.2021.787902.

Maciejczyk M, Bawelski M, Więcek M, Szygula Z, Michailov ML, Vadašová B, Kačúr P, Pałka T. Acute Effects of Whole-Body Vibration on Resting Metabolic Rate and Substrate Utilisation in Healthy Women. Biology. 2022; 11(5):655. https://doi.org/10.3390/biology11050655.

Wiecek M, Kusmierczyk J, Szymura J, Kreiner G, Szygula Z. Whole-Body Cryotherapy Alters Circulating MicroRNA Profile in Postmenopausal Women. Journal of Clinical Medicine. 2023; 12(16):5265. DOI: https://doi.org/10.3390/jcm12165265.

Maciejczyk M, Palka T, Wiecek M, Szymura J, Kusmierczyk J, Bawelski M, Masel S, Szygula Z. Effects of Intermittent Hypoxic Training on Aerobic Capacity and Second Ventilatory Threshold in Untrained Men. Applied Sciences. 2023; 13(17):9954. https://doi.org/10.3390/app13179954.

Pięta A, Frączek B, Wiecek M, Mazur-Kurach P. Impact of Paleo Diet on Body Composition, Carbohydrate and Fat Metabolism of Professional Handball Players. Nutrients. 2023; 15(19):4155. https://doi.org/10.3390/nu15194155.

Maciejczyk M., Bawelski M., Wiecek M., Palka T., Bujas P., Piotrowska A., Szygula Z. Resting metabolic rate is increased after a series of whole body vibration in young men. Sci Rep 13, 17165 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-44543-3.

Wiecek M, Szymura J, Kusmierczyk J, Lipowska M, Szygula Z. Whole-Body Cryotherapy Improves Asprosin Secretion and Insulin Sensitivity in Postmenopausal Women–Perspectives in the Management of Type 2 Diabetes. Biomolecules. 2023; 13(11):1602. Doi: 10.3390/biom13111602.

Kubica J., Pera J, Wiecek M, Kusmierczyk J, Szymura J.  Systematic balance exercise affects the level of Sirt1 and Sirt3 in older adults and persons with Parkinson’s disease – pilot study. The 6th World Parkinson Congress (WPC 2023), Barcelona, Spain, 4 – 7 July, 2023. Journal of Parkinson’s Disease vol. 13, no s1, pp 128-129, 2023, DOI 10.3233/JPD-2399900 .

Kubica J, Wiecek M, Jadwiga Szymura The effect of systematic balance exercise on selected cytokines and neurotrophic factors  in older adults.  The 11th IBRO World Congress of Neuroscience IBRO Granada, Spain, 9 – 13 September, 2023. IBRO Neuroscience Reports,, Volume 15, Supplement 1, October 2023, Page S437 DOI: doi.org/10.1016/j.ibneur.2023.08.841.

Maciejczyk M, Palka T, Wiecek M, Masel S, Szygula Z. The Effects of Intermittent Hypoxic Training on Anaerobic Performance in Young Men. Applied Sciences. 2024; 14(2):676. doi: 10.3390/app14020676.

Wojciak G., Szymura J., Szygula Z., Gradek J., Wiecek M. The Effect of Repeated Whole-Body Cryotherapy on Blood Thiol Status in Men Depending on Age and Physical Activity. Med Rehabil 2023; 27(4): 40-48. DOI: 10.5604/01.3001.0054.2798

Kusmierczyk, J.; Wiecek, M.; Wojciak, G.; Mardyła, M.; Kreiner, G.; Szygula, Z.; Szymura, J. The Effect of Physical Activity and Repeated Whole-Body Cryotherapy on the Expression of Modulators of the Inflammatory Response in Mononuclear Blood Cells among Young Men. J. Clin. Med. 2024, 13, 2724. doi: 10.3390/jcm13092724

ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE

Magdalena Wiecek (November 5th 2018). Menstrual Cycle and Physical Effort, Menstrual Cycle, Olena Ivanivna Lutsenko, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.79675. Available from: https://www.intechopen.com/books/menstrual-cycle/menstrual-cycle-and-physical-effort

Więcek M., 2022. Wysiłkowe zmiany biochemiczne we krwi. W: Dąbrowski Z., Marchewka A, Teległów A (red.). Hematologia sportowa (ss. 119-139). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.

Więcek M., 2023. Metabolizm wysiłkowy. W: Cięszczyk P. (red.). Biochemia sportowa (ss.217-233). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.

Więcek M., 2023. Biochemiczne monitorowanie wysiłku i treningu fizycznego. W: Cięszczyk P. (red.). Biochemia sportowa (ss.491-500). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.

Więcek M., 2023. Gospodarka żelazem. W: Cięszczyk P. (red.). Biochemia sportowa (ss.501-516). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.