Ułatwienia dostępu

prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki

Stanowisko

profesor

Wykształcenie

Urodzony w 1945 r. w Krakowie. Absolwent najstarszej polskiej szkoły średniej – liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Dyplom magistra inżyniera architektury obronił w 1969 r. w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury, gdzie został zatrudniony jako asystent w 1970 r. uzyskując kolejno: stopień doktora (1980), doktora habilitowanego (1998) oraz tytuł profesora (2016).

Doświadczenie zawodowe

W 2017 r. podejmuje pracę nauczyciela akademickiego w Podhalańskiej Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowe, gdzie zatrudniony jest do chwili obecnej.  Równocześnie z pracą dydaktyczną (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Akademia Rolnicza w Krakowie, The Queen’s University of Belfast oraz PPUZ w Nowym Targu) prowadzi działalność projektową jako architekt, urbanista i planista – indywidualnie i w zespołach projektowych krajowych i zagranicznych (m. in. w pracowni prof. arch. J.L. Latour’a we Francji oraz arch. R. de Luca w Rzymie).  Oprócz licznych projektów (w tym nagrodzonych i wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach architektonicznych, a także artykułów w czasopismach naukowych posiada w swoim dorobku 4 naukowe publikacje książkowe:

Marek Kowicki: Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta, monografia 222, Seria Architektura, Wydawnictwo PK, Kraków 1997, ss 251, PL ISSN 0860-097X

Marek Kowicki: Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków społeczno-usługowych dla małych społeczności lokalnych, monografia, Seria Wydawnictw Naukowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003/2004, ss 235, ISBN 83-7242-274-5

Marek Kowicki: Patologie / wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle tendencji krajowych i europejskich, Seria Wydawnictw Dydaktycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, ss 211, ISBN 978-83-7242-529

Marek Kowicki: Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski, a kryzys kreatywności opracowań planistycznych monografia, Seria Wydawnictw Naukowych, Wydawnictwo Politechniki KrakowskiejKraków 2014, ss.187, ISBN 978-83-7242-772-4

Marek Kowicki: Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta, monografia 222, Seria Architektura, Wydawnictwo PK, Kraków 1997, ss 251, PL ISSN 0860-097X

Marek Kowicki: Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków społeczno-usługowych dla małych społeczności lokalnych, monografia, Seria Wydawnictw Naukowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003/2004, ss 235, ISBN 83-7242-274-5

Marek Kowicki: Patologie / wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle tendencji krajowych i europejskich, Seria Wydawnictw Dydaktycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, ss 211, ISBN 978-83-7242-529

Marek Kowicki: Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski, a kryzys kreatywności opracowań planistycznych monografia, Seria Wydawnictw Naukowych, Wydawnictwo Politechniki KrakowskiejKraków 2014, ss.187, ISBN 978-83-7242-772-4