Ułatwienia dostępu

mgr Teresa Friediger

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie W 1998 r. uzyskała tytuł magistra rehabilitacji ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe W latach 1992-2002 pracowała jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce-Zdroju, a następnie od 2001 r. jako wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Od 1991 r. pracuje w Uzdrowisku Rabka, w którym od 2000 r. obejmuje stanowisko Kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego. Wzięła udział w medycznych misjach charytatywnych do Kamerunu (2017) i na Madagaskar (2019). Posiada kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej.
 1. Evaluation of the effects of a physiotherapy program on quality of life in females after unilateral total knee arthroplasty: a prospective study / Hudáková Zuzana, Zięba Halina Romualda, Lizis Paweł, Dvořáková Vlasta, Cetlová Lada, Friediger Teresa, Kobza Wojciech, 2016. In: The Journal of Physical Therapy Science. – ISSN 0915-5287. – Vol. 28, Issue 5 (2016), p. 1412-1417(Impact Factor 1,599)
 2. Czubaj-Kowal M., Friediger T., Hudáková Z., Sokołowski M., Walczak-Kapołka E., Aštaryová I., Lesňáková A. Pomiar tlenku azotu w wydychanym powietrzu u dzieci w wieku szkolnym w Rużomberku Medicni perspektivi, 2020;25(2) 2020 obj. XXV N 2 2020-06-23
 3. Relationship Between Air Pollution and the Concentration of Nitric Oxide in the Exhaled Air (FeNO) in 8–9-Year-Old School Children in Krakow Authored by: Marta Czubaj-Kowal; Ryszard Kurzawa; Henryk Mazurek; Michał Sokołowski; Teresa Friediger; Maciej Polak; Grzegorz Józef Nowicki Published in: Int. J. Environ. Res. Public Health2021, Volume 18, Issue 13, 6690 (impact factor 2,849)
 4. BACK PAIN PREVALENCE, INTENSITY, AND ASSOCIATED RISK FACTORS AMONG FEMALE TEACHERS IN SLOVAKIA DURING COVID-19 PANDEMIC: A CROSS-SECTIONAL STUDY Authored by: Pablo Prieto González; Miroslava Šutvajová; Anna Lesňáková; Peter Bartík; Kristina Buľáková; Teresa Friediger has been accepted in Healthcare (ISSN 2227-9032) on 01 July 2021 (Impact Factor 2,645)
 5. Rola aktywności ruchowej w rozwoju psychoruchowym dzieci z dysleksją oraz propozycja ćwiczeń równoważnych jako wspomaganie terapii: w pracy zbiorowej pt. „Edukacja małego dziecka. Tom 15. Pedagogika zmiany w edukacji dziecka” Red. Ogrodzka-Mazur E. i in. Oficyna Wydawnicza Impuls w Krakowie 2021
 6. Misje Medyczne w Kamerunie. „Zdrowie w Ontogenezie” pod red. Mucha D. Podhalańska Państwowa Uczelnie Zawodowa Nowy Targ 2021 ISBN 978-83-60621-44-8/ Hudáková, Zuzana; Lesňáková, Anna; Friediger, Teresa; Butorová, Anna; Kolarová, Marina; Kutiš, Peter; Kozel, Matúš; Karakiewicz, Beata [Recenzent] ; Wysokiński, Mariusz [Recenzent] In: Opieka długoterminowa w chorobach przewlekłych – perspektywy i wyzwania [textový dokument (print)] Włocławek (Poľsko) : Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2018. – ISBN 978-83-60607-84-8, s. 85-102 [1,34 AH]
 7. Assessment of the concentration of nitric oxide in exhaled air (FeNO) in primary school children in Krakow and Ruzomberk in relation to air pollution in these cities / Czubaj-Kowal, M.; Friediger, Teresa; Połcik-Jastrząb, M.; Sokołowski, M. Hudáková, Zuzana– DOI 10.26641/2307-0404.2019.4.189194. – WOS CC In: Medical perspectives. – Dnepropetrovsk (Ukrajina) : Dnepropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine. – ISSN 2307-0404. – Roč. 24, č. 4 (2019), s. 36-43 [tlačená forma] [online]
 8. Zabiegi zdrowotne z wykorzystaniem wód mineralnych oraz solanki jodowo-bromowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój = Health treatments with the use of mineral waters and iodine-bromine brine in Rabka-Zdrój Spa / Friediger Teresa, Kasperczyk Tadeusz (Recenzent), Spieszny Michał (Recenzent), 2016. In: Zdrowie w ujęciu holistycznym / pod red. Dariusza Muchy. – 1. vyd. – Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 2016. – ISBN 978-83-60621-33-2. – S. 309-318.
 9. The problem of pain of elderly care = Problém bolesti v starostlivosti o seniorov / Zuzana Hudáková, Teresa Friediger ; rec. Bogusław Frańczuk, 2017. In: Rehabilitacja 2016 / pod red. nauk. Teresy Pop. – 1. vyd. – Rzeszów : Bonus liber, 2017. – ISBN 978-83-65441-62-1, P. 88-105
 10. Postantibiotická hnačka spôsobená Clostridium difficile u staších a polymorbídnych pacientov = Postantibiotic diarrhea caused by Clostridium difficile in elderly and polymorphic patients / Matušková, Barbora; Lesňáková, Anna; Hudáková, Zuzana; Friediger, Teresa; Rusnák, Róbert In: Aspekty zdrowia i chorób przewlekłych w ujęciu interdyscyplinarmym Toruń (Poľsko) : Wydawnictwo Dom Organizatora, 2019. – ISBN 978-83-7285-899-3, s. 203-222 [tlačená forma]
 11. Chronické choroby a pohyb ako prevencia vo vyššom veku = Chronic diseases and movement as prevention in the elderly / Hudáková, Zuzana; Friediger, Teresa; Lesňáková, Anna; Šutvajová, Miroslava; Aštaryová, Ivana In: Aspekty zdrowia i chorób przewlekłych w ujęciu interdyscyplinarmym [textový dokument (print)] / Toruń (Poľsko) : Wydawnictwo Dom Organizatora, 2019. – ISBN 978-83-7285-899-3, s. 189-201 [tlačená forma]
 12. Leczenie rehabilitacyjne w nietrzymaniu stolca / Teresa Friediger, Zuzana Hudáková, Halina Romualda Zięba ; rec. Marie Černá, Iveta Fajnerová, 2017. In: NeuroRehab 2017 : monografia s tematickým zameraním na neurorehabilitáciu / ed. Štefan Madarász, Emília Madarászová. – 1. vyd. – Kútniky : Almil, 2017. – ISBN 978-80-971938-6-7, S. 26-35.
 13. [Friediger Teresa – Hudáková Zuzana – Zięba Halina Romualda Improvement of mobility and efficiency of the CNS through craniosacral therapy = Poprawa mobilności i sprawności OUN dzięki terapii czaszkowo-krzyżowej / Zięba, Halina Romualda  ; Friediger, Teresa; Černá, Marie [Recenzent] ; Fajnerová, Iveta [Recenzent] In: NeuroRehab 2017 [textový dokument (print)] : monografia s tematickým zameraním na neurorehabilitáciu / Madarász, Štefan [Zostavovateľ, editor] ; Madarászová, Emília [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Kútniky (Slovensko) : Almil, 2017. – ISBN 978-80-971938-6-7, s. 229-235 [tlačená forma]
 14. Long-term survival of a patient with cerebral palsy, mental retardation, complicated by pneumonia with respiratory failure / Friediger, Teresa; Hudáková, Zuzana; Zięba, Halina Romualda; Butorová, Anna [Recenzent] ; Czekaj, Renata [Recenzent] In: NeuroRehab 2018 [textový dokument (print)] : monografia s tematickým zameraním na neurorehabilitáciu / Madarász, Štefan [Zostavovateľ, editor] ; Madarászová, Emília [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Kútniky (Slovensko) : Almil, 2018. – ISBN 978-80-971938-8-1, s. 36-42 [tlačená forma]
 15. Rola fizjoterapii oraz rehabilitacji neurologicznej pacjentów z zespolem Devica = The Role of Physiotherapy and Neurological Rehabilitation of Patients with Devic ́s Syndrome / Zięba, Halina Romualda; Friediger, Teresa; Hudáková, Zuzana; Madarász, Štefan; Zachwieja, Andrzej B; Marek, Wioletta ; Butorová, Anna [Recenzent] ; Czekaj, Renata [Recenzent] In: NeuroRehab 2018 [textový dokument (print)] : monografia s tematickým zameraním na neurorehabilitáciu / Madarász, Štefan [Zostavovateľ, editor] ; Madarászová, Emília [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Kútniky (Slovensko) : Almil, 2018. – ISBN 978-80-971938-8-1, s. 208-218 [tlačená forma]
 16. Control of body balance = Kontrola równowagi ciała / Hudáková, Zuzana; Lesňáková, Anna; Friediger, Teresa; Kolarová, Marina; Kozel, Matúš; Kutiš, Peter; Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, X [08.02.2018-09.02.2018, Rzeszów, Poľsko] In: Rehabilitacja 2018 [textový dokument (print)] / Żak, Marek [Recenzent]. – 1. vyd. – Rzeszów (Poľsko) : Bonus Liber, 2018. – ISBN 978-83-65931-61-0, s. 72-91
 17. Warunki leczenia i rehabilitacji mieszkańców Madagaskaru na podstawie obserwacji własnych = Conditions of treatment and rehabilitation of the inhabitants of Madagascar on the basis of own observation / Friediger, Teresa Hudáková, Zuzana; Friediger, Jerzy; Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, X [08.02.2018-09.02.2018, Rzeszów, Poľsko. In: Rehabilitacja 2018 [textový dokument (print)] / Żak, Marek [Recenzent]. – 1. vyd. – Rzeszów (Poľsko) : Bonus Liber, 2018. – ISBN 978-83-65931-61-0, s. 48-61 [tlačená forma]
 18. Rapid non-invasive method of diagnosing postural disorders in children and adolescents before sports training / Zięba Halina Romualda, Hudáková Zuzana, Friediger Teresa, Baranowska-Wolnicka Anna, Žilínek Viliam (Recenzent), Šanta Marián (Recenzent), 2015. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2015 – X. ročník [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie / zost. Anton Lacko, Anna Lesňáková, Mária Kopáčiková, Zuzana Hudáková. – 1. vyd. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. – ISBN 978-80-561-0292-3. – CD-ROM, s. 403-415 / Lacko Anton (Redaktor, editor), Lesňáková Anna (Redaktor, editor), Kopáčiková Mária (Redaktor, editor), Hudáková Zuzana (Redaktor, editor).
 19. Rapid non-invasive method of diagnosing postural disorders in children and adolescents before sports training / Halina Romualda Zięba, Zuzana Hudáková, Teresa Friediger, Anna Baranowska-Wolnicka ; rec. Viliam Žilínek, Marián Šanta et al., 2015. – Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.In: Ružomberské zdravotnícke dni 2015 – X. ročník : zborník z medzinárodnej konferencie / zost. Anton Lacko, Anna Lesňáková, Mária Kopáčiková, Zuzana Hudáková. – 1. vyd. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015. – ISBN 978-80-561-0292-3, CD-ROM, s. 403-415 [Zięba Halina Romualda (25%) – Hudáková Zuzana (25%) – Friediger Teresa (25%) – Baranowska-Wolnicka Anna (25%)
 20. Wzmocnienie systemu immunologicznego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu = Strengthening the Immune System to the Proper Functioning of the Body / Zięba Halina Romulda, Hudáková Zuzana, Friediger Teresa, Kopáčiková Mária (Recenzent), Šichman Marek (Recenzent), 2016. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2016 – XI. ročník [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie / zost. Vladimír Littva, Jaromír Tupý, Soňa Hlinková, Eva Moraučíková. – 1. vyd. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. – ISBN 978-80-561-0402-6. – CD-ROM, s. 87-95 / Littva Vladimír (Redaktor, editor), Tupý Jaromír (Redaktor, editor), Hlinková Soňa (Redaktor, editor).
 21. Zaburzenia równowagi i postawy u osób w wieku starszym oraz możliwości przeciwdziałania ich skutkom = Disorders of Posture and Balance in the Elderly and the Possibility of Counteracting Their Effects / Friediger Teresa, Hudáková Zuzana, Zięba Halina Romualda, Littva Vladimír (Recenzent), Andrási Imrich (Recenzent), 2017. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. ročník [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie  Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. – ISBN 978-80-561-0497-2. – CD-ROM, s. 202-209 / Tupý Jaromír (Redaktor, editor), Lehotská Mária (Redaktor, editor), Moraučíková Eva (Redaktor, editor).
 22. Rola psychiky v liečbe a v rehabilitácii / Hudáková Zuzana, Friediger Teresa, Madarász Štefan, Zięba Halina Romualda, Littva Vladimír (Recenzent), Andrási Imrich (Recenzent), 2017. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. ročník [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. – ISBN 978-80-561-0497-2. – CD-ROM, s. 342-349
 23. Osobná sila a zdravie = Personal Strength and Health / Hudáková, Zuzana Friediger, Teresa; Lesňáková, Anna; Littva, Vladimír [Recenzent] ; Kališ, Adrian [Recenzent] ; Ružomberské zdravotnícke dni 2018, 13 [08.11.2018-09.11.2018, Ružomberok, Slovensko] In: Ružomberské zdravotnícke dni 2018 – XIII. Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM – vydavateľstvo KU, 2018. – ISBN 978-80-561-0599-3, s. 77-84 [CD-ROM]
 24. Zasady etyki zawodowej polskiego fizjoterapeuty w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny i Ustawy o prawach pacjenta = Principles of Polish Professional Ethics and Physiotherapeuts in the Light of the Convention on the Protection of Human Rights and the Dignity of Human Being for the Application of Biology and Medicine and the Patient ́s Rights / Friediger, Teresa; Hudáková, Zuzana; Zięba, Halina Romualda; Littva, Vladimír [Recenzent] ; Kališ, Adrian [Recenzent] ; Ružomberské zdravotnícke dni 2018, 13 [08.11.2018-09.11.2018, Ružomberok, Slovensko] In: Ružomberské zdravotnícke dni 2018 – XIII. ročník [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie / Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM – vydavateľstvo KU, 2018. – ISBN 978-80-561-0599-3, s. 191-196 [CD-ROM]
 25. Zastosowanie nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego w procesie etapowej pionizacji pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi po udarach = The Use of Modern Rehabilitation Equipment in the Process of Stage Verticalization of Patients with Neurological Disorders after Stroke / Zięba, Halina Romualda; Hudáková, Zuzana  ; Friediger, Teresa; Littva, Vladimír [Recenzent] ; Kališ, Adrian [Recenzent] ; Ružomberské zdravotnícke dni 2018, 13 [08.11.2018-09.11.2018, Ružomberok, Slovensko] In: Ružomberské zdravotnícke dni 2018 – XIII. ročník [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM – vydavateľstvo KU, 2018. – ISBN 978-80-561-0599-3, s. 256-266 [CD-ROM]
 26. Starostlivosť o pacienta s pooperačnou spondylodiscitídou po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia / Lesňáková, Anna; Hudáková, Zuzana; Šutvajová, Miroslava; Friediger, Teresa; Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia [18.10.2019-19.10.2019, Bratislava, Slovensko] In: Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci projektu KEGA: Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia [elektronický dokument] / Holonič, Ján [Zostavovateľ, editor] ; Mačkinová, Monika [Zostavovateľ, editor] ; Kusin, Vasiľ [Recenzent] ; Brukkerová, Darina [Recenzent]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2019. – ISBN 978-80-223-4815-7, s. 84-100 [CD-ROM]
 27. Stimulačné techniky v starostlivosti o geriatrických pacientov / Hudáková, Zuzana; Lesňáková, Anna; Friediger, Teresa; Šutvajová, Miroslava; Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia [18.10.2019-19.10.2019, Bratislava, Slovensko] In: Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci projektu KEGA: Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia  Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2019. – ISBN 978-80-223-4815-7, s. 200-207 [CD-ROM]
 28. Medical needs including rehabilitation in Madagascar / Friediger, Teresa; Hudáková, Zuzana; Friediger, Jerzy; International days of rehabilitation, 11 [28.02.2019-01.03.2019, Rzeszów, Poľsko]In: European Journal of Clinical and Experimental Medicine [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Rzeszów (Polska) : Uniwersytet Rzeszowski. – ISSN 2544-2406. – ISSN (online) 2544-1361. – suppl. Roč. 23 (2019), s. 27-27 [tlačená forma] [online]
 29. The topography of the body in children of school age = Topografia tela u detí v školskom veku / Hudáková, Zuzana; Lesňáková, Anna; Friediger, Teresa; Potrzeby i standardy wspólczesnej rehabilitacji, 10 [08.02.2018-09.02.2018, Rzeszów, Polska] In: Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji [textový dokument (print)] : streszczenia / Pop, Teresa [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Rzeszów (Polska) : Bonus Liber, 2018. – ISBN 978-83-65931-14-6, s. 85-86 [tlačená forma]
 30. Apparatus DIERS as the latest diagnostic method in the clinical studies posture / Zięba Halina Romualda, Hudáková Zuzana, Lizis Paweł, Friediger Teresa, 2016. In: NeuroRehab 2016 : zborník abstraktov : 6. medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2016, 17.-18.3.2016 Kúpele Lúčky / ed. Štefan Madarász, Emília Madarászová. – 1. vyd. – Kútniky : Almil, 2016. – ISBN 978-80-971938-2-9. – S. 57-58.
 31. Selected methods of rehabilitation of fecal incontinence / Friediger Teresa, Hudáková Zuzana, Zięba Halina Romualda, 2017.In: NeuroRehab 2017 : zborník abstraktov : 7. medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2017, 16.-17.3.2017 Kúpele Lúčky / ed. Štefan Madarász, Emília Madarászová. – 1. vyd. – Kútniky : Almil, 2017. – ISBN 978-80-971938-4-3. – P. 13-14.
 32. História rehabilitácie / Hudáková Zuzana, Kolarová Marina, Madarász Štefan, Zięba Halina Romualda, Kozel Matúš, Friediger Teresa, 2017. In: NeuroRehab 2017 : zborník abstraktov : 7. medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2017, 16.-17.3.2017 Kúpele Lúčky / ed. Štefan Madarász, Emília Madarászová. – 1. vyd. – Kútniky : Almil, 2017. – ISBN 978-80-971938-4-3. – S. 16-17.
 33. Methods of physical therapy at the shoc peroneal / Zięba Halina Romualda, Hudáková Zuzana, Friediger Teresa, Madarász Štefan, 2017. In: NeuroRehab 2017 : zborník abstraktov : 7. medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2017, 16.-17.3.2017 Kúpele Lúčky / ed. Štefan Madarász, Emília Madarászová. – 1. vyd. – Kútniky : Almil, 2017. – ISBN 978-80-971938-4-3. – P. 62.
 34. Rola fizjoterapii oraz rehabilitacji neurologicznej pacjentów z zespolem Devica = The Role of Physiotherapy and Neurological Rehabilitation of Patients with Devic ́s Syndrome / Zięba, Halina Romualda; Friediger, Teresa; Hudáková, Zuzana; Madarász, Štefan; Zachwieja, Andrzej B.; Marek, Wioletta; Medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2018, VIII [22.03.2018-23.03.2018, Ružomberok, Slovensko] In: NeuroRehab 2018 [textový dokument (print)] : zborník abstraktov : 8. medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2018, 22.-23.3.2018 / Madarász, Štefan [Zostavovateľ, editor] ; Madarászová, Emília [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Kútniky (Slovensko) : Almil, 2018. – ISBN 978-80-971938-7-4, s. 68-70 [tlačená forma]
 35. Czy lekarze powinni zajmować się polityką? = Should Doctors Be Involved in Politics? / Friediger, Jerzy; Friediger, Teresa; Hudáková, Zuzana; Ružomberské zdravotnícke dni 2018, 13 [08.11.2018-09.11.2018, Ružomberok, Slovensko] In: Ružomberské zdravotnícke dni 2018 – XIII. ročník [elektronický dokument] Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM – vydavateľstvo KU, 2018. – ISBN 978-80-561-0599-3, s. 348-348 [CD-ROM]
 36. Long-term survival of a patient with cerebral palsy, mental retardation, complicated by pneumonia with respiratory failure / Friediger, Teresa; Hudáková, Zuzana ; Zięba, Halina Romualda; Medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2018, VIII [22.03.2018-23.03.2018, Ružomberok, Slovensko] In: NeuroRehab 2018 [textový dokument (print)] : zborník abstraktov : 8. medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2018, 22.-23.3.2018 / Madarász, Štefan [Zostavovateľ, editor] ; Madarászová, Emília [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Kútniky (Slovensko) : Almil, 2018. – ISBN 978-80-971938-7-4, s. 19-20 [tlačená forma]
 37. A case of a patient with amyotrophic lateral sclerosis rehabilitated at home = Przypadek chorej na stwardnienie zanikowe boczne rehabilitowanej w warunkach domowych / Friediger, Teresa; Hudáková, Zuzana ; NeuroRehab 2019, 9 [28.03.2019-29.03.2019, Ružomberok, Slovensko] In: NeuroRehab 2019 Kútniky (Slovensko) : Almil, 2019. – ISBN 978-80-971938-9-8, s. 36-37 [tlačená forma]
 38. Meranie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu u detí = Measurement of Nitric Oxyde in Exhaled Air in Children / Hudáková, Zuzana; Friediger, Teresa  ; Lesňáková, Anna; Ružomberské zdravotnícke dni 2019, 14 [07.11.2019-08.11.2019, Ružomberok, Slovensko] In: Ružomberské zdravotnícke dni 2019 – 14. ročník Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019. – ISBN 978-80-561-0699-0, s. 374-375 [online]AFH
 39. The Responsibility of the Physiotherapist for the Treatment in Poland = Odpowiedziałność fizjoterapeuty w Polsce za wykonywane leczenie / Friediger, Teresa; Hudáková, Zuzana; Ružomberské zdravotnícke dni 2019, 14 [07.11.2019-08.11.2019, Ružomberok, Slovensko] In: Ružomberské zdravotnícke dni 2019 – 14. ročník  Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM – vydavateľstvo KU, 2019. – ISBN 978-80-561-0699-0, s. 142-143 [online]
 40. Medical mistake seen through the eyes of a doctor = Błąd medyczny widziany oczami lekarza / Friediger, Jerzy; Hudáková, Zuzana ; Friediger, Teresa; NeuroRehab 2019, 9 [28.03.2019-29.03.2019, Ružomberok, Slovensko] In: NeuroRehab 2019  ISBN 978-80-971938-9-8, s. 35-36