Ułatwienia dostępu

mgr Maria Półtorak

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • pedagogika – pielęgniarstwo Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, 1993.
 • studia podyplomowe z przygotowania do kształcenia zintegrowanego.  Uniwersytet  Rzeszowski – Wydział Pedagogiczny, 2003.

Doświadczenie zawodowe

 • 1993-2003 Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych im. A Suskiego w Nowym Targu, stanowisko – nauczyciel zawodu.
 • 2002-nadal Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Medyczny, kierunek pielęgniarstwo.

Członkostwo w organizacjach: Członek Kolegium Elektorów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Członek Kierunkowej Komisji Programowej w Instytucie Medycznym, Członek Komisji BHP Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Członek Kolegium Redakcyjnego Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Dodatkowe kwalifikacje

1996 – Stopień nauczyciela mianowanego.

1997 – Studium przedmiotowo dydaktyczne  w zakresie pielęgniarstwa w stanach zagrożenia życia. Centrum Edukacji Medycznej Warszawa.

2000 – Szkolenie ,, Ostre stany kardiologiczne” SP ZOZ, ADAMED Nowy Targ.

2001 – Kurs dokształcający z zakresu Szczepień ochronnych. MOIPiP Nowy Targ.

2001- Szkolenie dla edukatorów Programu Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej. WKP WCN Warszawa.

2002 – Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowego.

2005 – Szkolenie ,, Współczesne metody kaniulacji naczyń obwodowych i centralnych’’ AM Białystok.

2007 – Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji (BLS – AED)  Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. Kraków.

2007 – Szkolenie Wybrane aspekty leczenia i opieki nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej Opole.

2008 – Szkolenie w zakresie Pielęgniarstwa Ratunkowego. PTR  Kraków.

2009 – Szkolenie Bezpieczna płynoterapia w systemie zamkniętym” PSPE Nowy Targ.

2010 – Szkolenie wg Programu Komisji Europejskiej ETPOD w zakresie  Podstaw Dawstwa Narządów. Centrum Organizacyjno –  Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Nowy Targ.

2012-2014  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego CKPPiP. Warszawa.

2015 – Warsztaty Dydaktyczne Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP organizowane przez Akredytowane przez Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2015 – Szkoleni  pt. Pacjent chirurgiczny – wybrane  aspekty opieki pielęgniarskiej przed i  Pooperacyjnej”  MOIPi P Kraków.

2016 – Kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych MOIPi P  Kraków.

2016 – Kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacji krążeniowo – oddechowej MOIPiP Kraków

2016 – Kurs specjalistyczny w zakresie Wykonywania i Interpretacji Zapisu Elektrokardiograficznego MOIPiP Kraków.

2017 – Szkolenie  pt. „Symulacja medyczna nową metodą  kształcenia pielęgniarek i położnych Laboratorium Symulacji Medycznej w Suwałkach.

2017 – Panel szkoleniowy Symulacja medyczna dla pielęgniarstwa i położnictwa organizowany w związku z projektem „Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa i Położnictwa. Tarnów.

2017 – Panel szkoleniowy Praktyczne zajęcia symulacyjne dla nauczycieli Europejskie Centrum Doradztwa Kraków.

2018 – Szkolenie praktyczne kadry uczelni w zakresie CSM. Instruktor symulacji pośredniej wierności,  Egzaminator OSCE, Instruktor wysokiej wierności, Instruktor symulacji niskiej wierności. Meraga Medics Poznań.

2018 – Szkolenie Nowoczesne metody w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu istniejących odleżyn. Pozycjonowanie pacjenta jako jeden z najistotniejszych czynników zapobiegania odleżyn Nowy Targ.

2021 – Szkolenie  pt.Wytyczne Resuscytacji 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji” Kraków.

2021 – Szkolenie pt. Higiena rany’ Firma ConvaTec. Nowy Targ.

2021 – Szkolenie pt. Leczenia Ran Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego on-line.

2021- Szkolenie pt. Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego

Publikacje:

 1. The mentalny ill: the way they perceive their  own illness and their expectations from the socjety.Ławska W, Zięba M, Łyżnicka M, Sułek J, Półtorak M : Journal of Physiology and Pharmacology. Supplement 4, 2006.Str. 191-198
 2. Zespół wypalenia zawodowego u pielęgniarek.Dębska G, Zięba M, Łyżnicka M, Ławska W, Półtorak M. : Pielęgnowanie i leczenie chorych w różnych specjalnościach medycyny. P.red.: A.Steciwko i współ.Wyd. SCRIBA Opole 2007, str. 77-84.
 3.  Sułek J, Korbel- Pawlas M, Półtorak M,  Pańtak K: Porównanie skuteczności bólu pooperacyjnego z użyciem różnych dróg podaży lignocainy. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Tom 19: nr specjalny 2018.s 45 – 46
 4.  Sułek J, Półtorak M, Pańtak K: Problemy zdrowotne pacjenta po urazowym uszkodzeniu kręgosłupa na wysokości kręgów szyjnych. Pielęgniarstwo XXI wieku.     2 (63) 2018 . s. 63-67
 5. Półtorak M , Fecko – Gałowicz K: Zachowania zdrowotne kobiet będących w grupie ryzyka zachorowania na nowotwór piersi. Człowiek w zdrowiu i chorobie Promocja zdrowia, Pielęgnowanie i Rehabilitacja. Red Naukowa Prof. .Dr Hab. Med. Jacek A. Pietrzyk. Tarnów 2018.
 6. Fecko – Gałowicz K, Półtorak M, Ławska W. Proficiency Assessment of Nursing Staff by Patients Undergoing Renal Replacement Therapy Ružomberské zdravotnícke dni 2021 – XV. Ročník Zborník z medzinárodnej konferencie p/red PhDr. Jozef Babečka, PhD., prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., Ing. Martin Bereta, PhD., Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH
 7. Ławska W, Półtorak M, Dębska G. ANALYSIS OF SELECTED EMOTIONS OCCURRING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN A FAMILY WITH AN ALCOHOL PROBLEM.. W: Book of abstracts Edited by Ślósarz L, Dąbek A, Seń M, Zborowska I. International Scientific conference Wrocław 26.11.2021.

Udział w konferencjach

 1. IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.pt.„Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego”. Prezentacja pt. „Postrzeganie własnej choroby i oczekiwania chorych psychicznie wobec otoczenia”. Zięba M, Sułek J, Półtorak M,  Ławska W, Łyżnicka M.  Białystok 2005.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. pt. „Promocja zdrowia w hierarchii wartości”. Prezentacja pt. „Wiedza i umiejętności osób przejmujących opiekę nad chorym po udarze mózgu”. Sułek J, Półtorak M,  Ławska W,  Zięba M, Łyżnika M. Lublin 2005
 3. Międzynarodowa Konferencja „Postępy w pulmonologii” Advances in pneumology Prezentacja pt.: ,,The mentalny ill: the way they perceive their  own illness and their expectations from the socjety”.Ławska W, Zięba M, Łyżnicka M, Sułek J,  Półtorak  M Opole 2006r.
 4. II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo – Szkoleniowym „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny. Prezentacja pt. ,,Zespół wypalenia zawodowego u pielęgniarek Dębska D, Zięba M, Łyżnicka M,  Ławska W,  Półtorak M. Opole, 2007 r.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Metodyczna „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych”. Prezentacja pt.  „Szkoła promująca zdrowie – założenia projektu a wybrane aspekty w sytuacji zdrowotnej populacji szkolnej”. Zięba M, Ławska W, Dębska G, Półtorak M. Nowy Targ,  2007 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna. pt: „Przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób cywilizacyjnych”. Prezentacja pt. „ Styl odżywiania  pracującej młodzieży Sułek J,  Korbel- Pawlas M, Półtorak M .Nowy Targ  2009.
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna. pt: „Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. Prezentacja pt: ,,Ocena występowania nadciśnienia indukowanego ciążą w wybranej grupie kobiet”. Jabłońska P,  Nieckula M,  Półtorak M, Potaczek U. Nowy Targ 2013.
 8. Międzynarodowa Konferencja Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Pt: „Wyzwania pielęgniarstwa psychiatrycznego na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego. Prezentacja pt. „Praca pielęgniarki na oddziale psychiatrycznym z pacjentem po próbie samobójczej”     Dziwisz J, Ławska W, Półtorak M.  Pezinok Słowacja  2013.
 9. Międzynarodowa Konferencja Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. pt.; Innowacje w anestezjologii i intensywnej opiece. Prezentacja pt. ;Skuteczność analgezji pooperacyjnej po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego.Sułek J,Półtorak M, Pańtak K. Poprad Słowacja 2014 .
 10. Międzynarodowa  konferencji pt. ,,Nove Trendy Ve Zdravotnicke Praxi” Prezentacja pt ,,Ryzyko wystąpienia depresji u młodzieży w wieku licealnym” Ławska W, Hojoł A,  Dębska G,  Półtorak M .  Univerzita Tomase Bati ve Zline , Czechy 06.10. 2015
 11. VI Celoslovenska konferencia sekcie manażmentu v osetrovatelstve s Medzinarodnou Ucastou Slovenska komora sestier a porodnych asistentiek. Efektivny manażment v osetrovatelstve Prezentacja ,,INTERPERSONÁLNA KOMUNIKÁCIA MEDZY VEDUCYMI PRACOWNIKMI  A PODRIADENIMI – NA PRÍKLAD E  VYBRANÝCH  VNÚTORNÝCH  ODDELENI .”  FeckoGałowicz K, Półtorak M , Ławska W. Besenova (Słowacja) 2017.
 12. VI Celoslovenska konferencia sekcie manażmentu v osetrovatelstve s Medzinarodnou Ucastou Slovenska komora sestier a porodnych asistentiek. Efektivny manażment v osetrovatelstve Prezentacja pt. Taźkosti s implementaciou nowych foriem osetrovatelskej dokumentacje v zdravotnickych zariadeniach” Sułek J., Półtorak M, Korbel- Pawlas M. Besenova (Słowacja) 2017.
 13. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt .,,Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. Prezentacja pt. „Zachowania zdrowotne kobiet będących w grupie ryzyka zachorowania na nowotwór piersi.” Półtorak M, Fecko – Gałowicz K. Tarnów
 14. International Scientific Conference Family – Health – Disease . Prezentacja pt. ANALYSIS OF SELECTED EMOTIONS OCCURRING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN A FAMILY WITH AN ALCOHOL PROBLEM.. Ławska W. Półtorak M, Dębska G . Medical University. Wrocław 2021.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Ruzomberok Medical Days. Prezentacja pt.  „ Ocena kompetencji personelu pielęgniarskiego przez pacjentów poddawanych terapii nerkozastępczej”. Fecko – Gałowicz K, Półtorak M, Ławska W.KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU, FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 2021.
 16. Międzynarodowa Konferencja Vedecka Konferencja Quo vadis V- Nove trendy v zdravotnictve. Prezentacja pt. Analiza wybranych aspektów życia codziennego pacjentów hemodializowanych. Półtorak M, Ławska W, FeckoGałowicz K. Presov 2022.
 17. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa ,,Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania”. Prezentacja pt.,,Czynniki wpływające na podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu pielęgniarskiego”. Fecko-Gałowicz K, Półtorak M, Nieckula M, Ławska W. Głogów
 18. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pielęgniarki i pielęgniarstwo dla zdrowia nasz wszystkich. Prezentacja pt. Myśli i tendencje samobójcze wśród dzieci i młodzieży w pandemii Covid – 19” –  przegląd literatury. Ławska W, Półtorak M, FeckoGałowicz K. Głogów, 2023.