Ułatwienia dostępu

mgr Magdalena Sikorska-Pastuszka

Magdalena Sikorska-Pastuszka

Stanowisko

asystent

Wykształcenie

  • Doktorantka w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  • W 2018 r. uzyskała tytuł magistra na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) oraz tytuł inżyniera na kierunku inżynieria produkcji na Politechnice Śląskiej.

Doświadczenie zawodowe

  • Od początku pracy zawodowej związana z wielką czwórką branży energetycznej.
  • W 2019 r. otrzymała tytuł Maklera Giełdowego na Rynku Towarów Giełdowych TGE. Głównymi obszarami jej działalności naukowo-badawczej są: gospodarka energetyczna, polityka energetyczna, odnawialne źródła energii oraz rynki towarowe.