Ułatwienia dostępu

mgr Jadwiga Laskowska

Stanowisko

lektor

Wykształcenie

  • W 2004 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja literatura amerykańska. W pracy magisterskiej skupiła się na dramatach Eugene O’Neilla.

Doświadczenie

  • Od 2007 r. lektor języka angielskiego w PPUZ (prowadzi zajęcia dla studentów fizjoterapii i kosmetologii).
  • Od 2019 r. certyfikowany tutor akademicki Collegium Wratislaviense.
Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje literaturę angielskojęzyczną, w szczególności twórczość Oskara Wilde’a.
Opublikowane artykuły:
  1. Nauczanie o kulturze brytyjskiej jako klucz do lepszej asymilacji.
  2. ’Willie Hughes became to me as a real person as Shakespeare.’ Poznanie i doświadczenie sonetów Szekspira poprzez opowiadanie 'Porteret Pana W.H.’ Oskara Wilde’a.
  3. Kontemplacja więźnia C.3.3 w korelacji z Tischnerowskimi rozważaniami nad dramatem człowieka.
  4. ’God made the world just as much for me as for anyone else.’ Why and how to teach about religious freedom?