Ułatwienia dostępu

mgr Iwona Hodorowicz

Stanowisko

wykładowca

Wykształcenie

 • Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka studiów podyplomowych – Zarządzanie biznesem turystycznym i restauracyjnym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Zainteresowania naukowe: historia przewodnictwa turystycznego na Podhalu, ekoturystyka i ekologiczne zastosowania w hotelarstwie, turystyka religijna, inwentaryzacja obiektów sakralnych na terenie Podhala i ich przestrzenne rozmieszczenie, mała architektura sakralna Podhala, krajobraz kulturowy i sakralny.

Obejmowane stanowiska

 • Opiekun Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki;
 • Członek Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Almanachu Nowotarskiego;
 • Członek Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Organizator imprez turystycznych dla różnych grup wiekowych, konferencji i wydarzeń o charakterze naukowym.
 • Redaktor kilku monografii oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: organizator gier miejskich, instruktor nordic walking, pilot wycieczek, Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS.
Wykaz publikacji
 • artykuły w czasopismach naukowych
 1. Hodorowicz I., 208 Lanckorońska Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę (charakterystyka grupy i motywy pielgrzymowania uczestników), [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Peregrinus Cracoviensis nr 19, IGiGP UJ, Kraków 2008.
 2. Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Peregrinus Cracoviensis nr 19, IGiGP UJ, Kraków 2008.
 • artykuły w  czasopismach popularnonaukowych
 1. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Słynny „muzyka” i przewodnik tatrzański, [w:] Szymaszek (red.), Tatry nr 76, TPN, Zakopane 2021.
 2. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Znawca gór i dolin, [w:] Szymaszek (red.), Tatry nr 77, TPN, Zakopane 2021.
 3. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Żelazny ksiądz, [w:] Szymaszek (red.), Tatry, TPN, Zakopane 2022.
 • artykuły w monografiach
 1. Hodorowicz I., Mróz F., Małopolska Droga św. Jakuba (odcinek Sandomierz – Pałecznica – Więcławice Stare – Kraków), [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Drogi św. Jakuba w Polsce – stan badań i organizacja, Wyd. „Czuwajmy”, Kraków 2008.
 2. Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych i kultu religijnego wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, [w:] M.K. Leniartak (red.), Komercjalizm turystyki kulturowej, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2008.
 3. Żiżka-Salamon D., Hodorowicz I., Uczestnictwo studentów kierunku turystyka i rekreacja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w turystyce religijnej, [w:] Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich, PPWSZ w Nowym Targu, Nowy Targ 2008.
 4. Hodorowicz I., Mróz F., Sanktuaria świętych i błogosławionych w Karpatach Polskich, [w:] Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich, PPWSZ w Nowym Targu, Nowy Targ 2008.
 5. Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych w Tatrach i na Podhalu, [w:] Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich, PPWSZ w Nowym Targu, Nowy Targ 2008.
 6. Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna na przykładzie ośrodków pielgrzymkowych w diecezji krakowskiej, [w:] Petlin, M. Malskyy, N. Antoniuk i in. (red.), Geography and Tourism: European Experience, Ivan Franko NationalUniversity of Lviv, Lwów 2009.
 7. Hodorowicz I., Szlakiem zabytków sakralnych polskiego Spisza, [w:] Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 8. Hodorowicz I., Mróz F., Geograficzny zasięg kultu św. Jakuba Apostoła w Polsce, [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, Wyd. „Czuwajmy”, Kraków 2010.
 9. Hodorowicz I., Mróz F., Turystyka muzealna na przykładzie Muzeów Pożarnictwa w Polsce, [w:] J. Wrzesiński, A. M. Wyrwa (red.), Przeszłość dla przyszłości – problemy edukacji muzealnej, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica 2010.
 10. Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] Krzan (red.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Tom III. Człowiek i środowisko, TPN, Zakopane 2010.
 11. Ślusarczyk J., Hodorowicz I., Hodorowicz M., Materiały historyczne dotyczące Tatr i Podhala w publikacjach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, [w:] Morawska Nowak (red.), Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Tom 21, 2012, PTT, Kraków 2013.
 12. Hodorowicz I., Wesołowska M., Small forms of sacral architecture in the Podhale region, [w:] J. Wyrzykowski, J. Marak, M. Drozdowska (red.), Tourism role in the regional economy. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Cultural tourism products in Poland, Vol. 7, wyd. University of Business in Wroclaw 2016.
 13. Hodorowicz I., Wesołowska M., Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w krajobrazie sakralnym Podhala”, [w:] Latosińska J., Mokras-Grabowaska J. (red), Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, wyd. ROT Województwa Łódzkiego, Łódź 2016.
 14. Wesołowska M., Hodorowicz I., Promocja miasta i regionu na przykładzie Jarmarku Podhalańskiego”, [w:] Iwan B. (red.), Kultura i przyroda w turystyce górskiej, wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2017.
 15. Gronkowska J., Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., O Wojciechu Tylce Sulei – słynnym przewodniku i ratowniku tatrzańskim z okazji 150 rocznicy urodzin, [w:] Trebunia-Staszel S. i in. (red.), Almanach Nowotarski nr 24, wyd. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 2020.
 16. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Maciej Gąsienica Sieczka – jeden z pierwszych i najlepszych przewodników tatrzańskich, [w:] Trebunia-Staszel S. i in. (red.), Almanach Nowotarski nr 24, wyd. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 2020.
 17. Wesołowska M., Hodorowicz I., Miejsce zwierząt w magii górali Podtatrza, [w:] Trebunia-Staszel S. i in. (red.), Almanach Nowotarski nr 25, wyd. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 2021.
 18. Hodorowicz I., Hodorowicz M., Hodorowicz S. A, Bukowiańska karta w dziejach Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr, [w:] Trebunia-Staszel S. i in. (red.), Almanach Nowotarski nr 25, wyd. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 2021.
 19. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A, O Klemensie Bachledzie z okazji minionej 110 rocznicy jego tragicznej śmierci, [w:] Trebunia-Staszel S. i in. (red.), Almanach Nowotarski nr 25, wyd. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 2021.
 20. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Ksiądz Stanisław Fox i jego rola w rozpowszechnieniu kultu „Królowej Tatr”, [w:] „160 rocznica objawienia na Wiktorówkach”, Zakopane 2022 (w druku).

Wykaz redakcji

LP TYTUŁ REDAKTOR WYDAWCA ROK WYDANIA
1 Drogi św. Jakuba w Polsce – stan badań i organizacja A. Jackowski F. Mróz I. Hodorowicz PPWSZ w Nowym Targu 2008
2 Turystyka religijna w obszarach górskich A. Jackowski F. Mróz I. Hodorowicz PPWSZ w Nowym Targu 2009
3 Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość I. Hodorowicz F. Mróz PPWSZ w Nowym Targu 2009
4 Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela A. Jackowski F. Mróz I. Hodorowicz Wydawnictwo „Czuwajmy” 2010
5 Ocalić od zapomnienia B. Godlewska-Dzioboń I. Hodorowicz F. Mróz M. Hodorowicz PPWSZ w Nowym Targu 2010
6 Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba A. Jackowski F. Mróz I. Hodorowicz Wydawnictwo „Czuwajmy” 2011
7 Almanach Nowotarski nr 24 (rocznik) S. Trebunia-Staszel S. A. Hodorowicz L. Czubernat B. Zgama I. Hodorowicz A. Majorczyk Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu 2020
8 Almanach Nowotarski nr 25 (rocznik) S. Trebunia-Staszel S. A. Hodorowicz L. Czubernat B. Zgama I. Hodorowicz A. Majorczyk Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu 2021 (w druku)

Dorobek naukowy – konferencje naukowe

 • Udział
LP TEMAT KONFERENCJI TYTUŁ WYSTĄPIENIA MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI INSTYTUCJE ORGANIZUJĄCE RANGA KONFERENCJI
1 Turystyka religijna w obszarach górskich (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowackiego) Sanktuaria świętych i błogosławionych w Karpatach Polskich Bukowina Tatrzańska 07.10-10.10.2008 PPWSZ w Nowym Targu Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Uniwersytet w Preszowie międzynarodowa
Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych w Tatrach i na Podhalu
Uczestnictwo studentów kierunku turystyka i rekreacja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w turystyce religijnej
2 Dziedzictwo kulturowe a turystyka Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO Kłodzko 18.06.2008 Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu Wydział Turystyki w Kłodzku międzynarodowa
3 Drogi św. Jakuba Apostoła w Polsce – stan badań i organizacja Małopolska Droga św. Jakuba (odcinek Sandomierz – Pałecznica – Więcławice Stare – Kraków) Kraków 12.09.2008 PPWSZ w Nowym Targu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych krajowa
4 Lednickie mosty – przeszłość dla przyszłości Turystyka muzealna na przykładzie muzeów pożarnictwa w Polsce Lednica 13.09-15.09.2009 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy międzynarodowa
5 Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki i rekreacji regionów przygranicznych w dobie globalizacji Uczestnictwo w turystyce studentów kierunku turystyka i rekreacja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Rzeszów 19.06-20.06. 2009 Uniwersytet Rzeszowski krajowa
6 Súčasný stav a trendy rozvoja cestovného ruchu v Euroregióne „Tatry“ / Trendy w rozwoju ruchu turystycznego w Euroregionie Tatry The status and prospects of the development of religious tourism at the Polish part of Euroregion „Tatry” Liptowski Mikulasz 14.10-15.10.2009 Komisja Turystyki Združenia Region Tatrya w Kieżmarku międzynarodowa
7 Geography and Tourism: European Experience Pilgrimage and religious tourism as exemplified by pilgrimage sites in the Roman Catholic Archdiocese of Kraków Lwów 09.10-11.10.2009 The Department of Tourism of the Faculty of Geography of the Ivan Franko National University of L’viv międzynarodowa
8 Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne Szlakiem zabytków sakralnych polskiego Spisza Szczecin 31.03-01.04.2009 Uniwersytet Szczeciński międzynarodowa
9 Tourism – the Future of the Region Tourist products of Southern Małopolska What and for whom? Nowy Targ 29.05. 2009 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu międzynarodowa
10 Święte i dostępne, czyli jak otworzyć zabytki sakralne na turystę Uczestnictwo bierne Kraków 11.02.2009 Smartlink, Fundacja Pascal międzynarodowa
11 Pamiętamy – Geografia polska w latach II. wojny światowej Uczestnictwo bierne Kraków 06.11-07.11.2009 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ krajowa
12 Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość Uczestnictwo bierne Częstochowa 12.09.2009 PPWSZ w Nowym Targu, Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie, Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych krajowa
13 Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela  / The cult of St. James at the route of pilgrimage to Santiago de Compostela The geographical range of the cult of St. James in Poland Kraków – Więcławice Stare 11.09-12.09.2010 UJ w Krakowie UP Jana Pawła II w Krakowie PPWSZ w Nowym Targu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolsk. Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych międzynarodowa
14 Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem Pielgrzymowanie i turystyka religijna w Tatrzańskim Parku Narodowym Zakopane 14.10-16.10.2010 Tatrzański Park Narodowy Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Krakowski krajowa
15 Maryja w wierze Kościoła i w życiu narodu Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu w sieci ośrodków pielgrzymkowych Polski i świata Ludźmierz/Nowy Targ 23.10-24.10.2012 Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu i Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu krajowa
16 Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców Pomoc naukowa w przygotowaniu 9 studentów z Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki do czynnego udziału w konferencji Warszawa 30.05.2014 Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie krajowa
17 Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie Wpływ infrastruktury drogowej, transportu i komunikacji na rozwój ruchu uzdrowiskowego na Podhalu w XIX wieku Nowy Targ 17-18.04.2015 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie Instytut Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska PPWSZ w Nowym Targu międzynarodowa
Waloryzacja potencjału turystycznego Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego
18 Tourism role in the regional economy. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions Small forms of sacral architecture in the Podhale region / Mała architektura sakralna Podhala Wrocław 12-13.05.2016 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu międzynarodowa
19 Kultura i turystyka – Sacrum i Profanum Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w krajobrazie sakralnym Podhala Łódź 26.10.2016 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego międzynarodowa
20 Kultura i przyroda w turystyce górskiej Promocja miasta i regionu na przykładzie Jarmarku Podhalańskiego Warszawa 16.11.2016 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie krajowa
21 Geoprodukt od pomysłu do realizacji uczestnictwo bierne (warsztaty) Kraków 27-28.10.2016 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie krajowa
22 3rd International Congress on Ethics and Tourism uczestnictwo bierne Kraków 27 – 28.04.2017 Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), Komisja Europejska, Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Miasta Krakowa międzynarodowa
23 Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym 1.       Obiekty małej architektury sakralnej elementem krajobrazu kulturowego gminy Nowy Targ; 2.       Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie torfowisk orawsko-nowotarskich Toruń 28.09.2017 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku międzynarodowa
24 „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako potencjał rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego”, która odbyły się w ramach międzynarodowego projektu pt. „Miasto dla ludzi – ludzie dla miasta”, realizowanego przez Miasto Zakopane i Miasto Poprad. Niszowe produkty turystyczne Podhala kontra markowe – innowacyjność a tradycja Zakopane 21-22.05.2018 Zakopane międzynarodowa
25 V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” pt. „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia” Miejsce zwierząt w magii górali Podtatrza Sosnowiec 26-27.09.2019 Sosnowiec międzynarodowa
ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH
LP TEMAT KONFERENCJI MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI INSTYTUCJE ORGANIZUJĄCE PEŁNIONA FUNKCJA RANGA KONFERENCJI
1 Turystyka religijna w obszarach górskich (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowackiego) Bukowina Tatrzańska 07.10-10.10.2008 PPWSZ w Nowym Targu Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Uniwersytet w Preszowie sekretarz konferencji międzynarodowa
2 Drogi św. Jakuba Apostoła w Polsce – stan badań i organizacja Kraków 12.09.2008 PPWSZ w Nowym Targu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych sekretarz konferencji krajowa
3 Pamiętamy – Geografia polska w latach II. wojny światowej Kraków 06.-07.11.2009 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ pomoc w organizacji krajowa
4 Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość Częstochowa 12.09.2009 PPWSZ w Nowym Targu, Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie, Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych sekretarz konferencji krajowa
5 „Ocalić od zapomnienia” Sesja Jubileuszowa z okazji obchodów 30. Rocznicy Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w Nowym Targu Nowy Targ 05.06.2009 PPWSZ w Nowym Targu sekretarz konferencji krajowa
6 Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela Kraków – Więcławice Stare 11-12.09.2010 UJ w Krakowie UP Jana Pawła II w Krakowie PPWSZ w Nowym Targu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach St. sekretarz konferencji międzynarodowa
7 Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie Nowy Targ 17-18.04.2015 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie Instytut Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska PPWSZ w Nowym Targu członek komitetu organizacyjnego międzynarodowa
8 Turystyka – dobro czy zło współczesnego świata? Nowy Targ 15.04.2016 Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu przewodnicząca komitetu organizacyjnego krajowa
9 Czy turystyka kulturowa jest cool? Nowy Targ 11-12.05.2017 Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu przewodnicząca komitetu organizacyjnego krajowa
10 „O Profesorze, co Podhale miał w duszy” Nowy Targ 27.11.2017 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu organizator krajowa
11 „Podróżowanie – pasja i sposób na życie” Nowy Targ 13.04.2018 Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu przewodnicząca komitetu organizacyjnego krajowa
12 Nowoczesne technologie w turystyce i rekreacji Nowy Targ 01.03.2019 Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu przewodnicząca komitetu organizacyjnego krajowa
13 Nauka – Talent – Pasja Nowy Targ 15.04.2021 Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ w Nowym Targu przewodnicząca komitetu organizacyjnego krajowa
14 Tożsamości kulturowe regionów karpackich CZŁOWIEK – JĘZYK – ARCHITEKTURA – SZTUKA – KRAJOBRAZ Nowy Targ 18-19.11.2021 Instytut Humanistyczno-Społeczny i Instytut Techniczny PPUZ w Nowym Targu Komisja Urbanistyki i Architektury PAN oddział w Krakowie członek komitetu organizacyjnego krajowa
  ORGANIZACJA PRELEKCJI NAUKOWYCH:
 • 03.2012 r. – „Turystyka kosmiczna” – prelegent Jakub Nowak (prezes koła PTTK nr 1 im. Rudolfa Niemczyka w Żywcu, przodownik turystyki górskiej);
 • 05.2012 r. – „Wspinaczka skałkowa na polskim Podtatrzu” – prelegent Mirosław Zieliński;
 • 06.2012 r. – „Kanioning – nieznana forma sportu w Polsce” – prelegent Jacek Broński (prezes Tatrzańskiego Stowarzyszenia Kanioningowego, ratownik TOPR, instruktor kanioningu).
 • 11.2012 r. – „Skitouring – czyli narciarstwo turystyczne” – prelegent Mirosław Zieliński (przewodnik tatrzański, ratownik TOPR, instruktor: narciarstwa zjazdowego, wspinaczki skałkowej, skitouringu, kanioningu);
 • 11.2012 r. – „To co kocham w górach” – prelegent Barbara Matyja (prezes Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki);
 • 11.2012 r. – „Góry i narty retro” – prelegent Ujek Stasek (przewodnik beskidzki, tatrzański, UIMLA);
 • 03.2013 r. – „Ratownictwo na rzekach górskich – techniki i sprzęt” – prelegenci: Maciej Gębala i Jakub Bańkosz (Maciej to właściciel firmy BAGMA EXTREME, instruktor ratownictwa górskiego, zawodowy ratownik GOPR, instruktor narciarstwa i wspinaczki; Jakub to ratownik WOPR oraz kandydat do GOPR);
 • 05.2013 r. – „Walory przyrodnicze TPN” – prelegent Tomasz Skrzydłowski (doktor nauk leśnych, od 2003 roku zatrudniony na stanowisku naukowym w Tatrzańskim Parku Narodowym, przewodnik tatrzański);
 • 06.2013 r. – „Wytrzymałość fizyczna i psychiczna w turystyce” – prelegent Ujek Stasek (przewodnik beskidzki, tatrzański, UIMLA);
 • 10.2013 r. – „Rola wody w organizmie człowieka podczas wysiłku fizycznego” – prelegent Ujek Stasek (przewodnik beskidzki, tatrzański, UIMLA);
 • 11.2013 r. – „Działalność ratowników górskich na Słowacji” – prelegent Pietro Popović (ratownik górski, członek PKNT);
 • 12.2013 r. – „Podróże po ziemi kieleckiej” – prelegent Jan Krokowski (członek PTTK w Nowym Sączu, z-ca prezesa PKNT);
 • 03.2014 r. – „Podwodny świat oraz fascynujące Indie” – PRELEGENT Grzegorz Zieliński (obieżyświat, właściciel biura podróży Daleko Blisko);
 • 04.2014 r. – „Turystyka a ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym” – prelegent mgr Edward Wlazło (komendant straży w Tatrzańskim Parku Narodowym);
 • 05.2014 r. – „Zasady zagospodarowania turystycznego elementem rozwoju turystyki rowerowej w regionie” – prelegent mgr Adam Perchał (doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej);
 • 12.2014 r. – „Dogtrekking jako przykład sportu outdoorowego” – prelegent dr Małgorzata Wesołowska (PPWSZ w Nowym Targu);
 • 03.2015 r. – „Pogranicze polsko-słowackie jako przestrzeń współpracy i konfliktów” – prelegent mgr Votiech Badin (Uniwersytet Jagielloński);
 • 12.2015 r. – „Kreta – gdzie mity stają się życiem” – prelegent Karolina Seniów (studentka III roku na kierunku Turystyka i rekreacja PPWSZ w Nowym Targu);
 • 04.2016 r. – „Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich”, prelegent mgr Katarzyna Ceklarz (doktorantka UJ, wykładowca PPWSZ, przewodnik tatrzański);
 • 12.2016 r. – „Legendy Zamku Niedzickiego – Skarb Inków” – prelegent Natalia Budz (studentka II roku turystyki i rekreacji PPWSZ w Nowym Targu);
 • 04.2017 r. – „Spotkania z podróżą – malownicza Australia” – prelegent dr Małgorzata Wesołowska (wykładowca PPWSZ w Nowym Targu);
 • 06.2018 r. – współorganizacja prelekcji pt. „Zdrowe nawyki żywieniowe na co dzień” – prelegent Robert Maurer (studentka I roku turystyki i rekreacji st. magisterskie PPWSZ w Nowym Targu);
 • 01.2019 r. – współorganizacja prelekcji pt. „Nieznane oblicze Sycylii” – prelegent Klaudia Wnęk (studentka I roku kier. turystyka i rekreacja st. magisterskie PPWSZ w Nowym Targu);
 • 04.2019 r. – współorganizacja prelekcji pt. „Szlakiem polskich zamków krzyżackich” – prelegent Klaudia Wnęk (studentka I roku kier. turystyka i rekreacja st. magisterskie PPWSZ w Nowym Targu);
 • 11.2020 r. – organizacja wykładu online pt. „Park od kuchni” ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych, udostępnianie i edukacja w Tatrzańskim Parku Narodowym – prelegent Jan Krzeptowski Sabała (edukator w TPN, przewodnik tatrzański);
 • 12.2020 r. – organizacja wykładu online pt. „Z głową w góry” – słów kilka o bezpieczeństwie w górach z perspektywy ratownika górskiego – prelegent Peter Popovič (ratownik górski);
 • 03.2021 r. – organizacja prelekcji online pt. „URBEX” – prelegent Patrycja Żółtek (studentka I roku kier. turystyka i rekreacja st. licencjackie PPUZ w Nowym Targu).