Ułatwienia dostępu

mgr inż. Ewa Majewska

Stanowisko

wykładowca

Wykształcenie

  • W 1978 r. ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (specjalność: teoria konstrukcji; posiada uprawnienia budowlane – pełne wykonawcze, projektowe w ograniczonym zakresie).

Doświadczenie zawodowe

  • W latach 1978-1983 była kierownikiem oraz koordynatorem budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego – Budostalu-3.
  • W latach 1983-1996 pracowała jako starszy asystent na Wydziale Budownictwa Wodnego w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych Politechniki Krakowskiej.
  • Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem.
  • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana jest od 2008 r.
  • Przygotowywała uczniów do konkursów  i olimpiad (rezultatem jest 8 nagrodzonych prac dyplomowych uczniów ZSB w Zakopanem w konkursie im. St. Mielnickiego organizowanym przez PZiTB w Krakowie na najlepszą pracę dyplomową oraz 14 finalistów Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – w tym 2 laureatów).
  • Współautorka książki Dokonania małopolskich inżynierów w budowie niepodległej Polski pod red. Bonawentury Macieja Pawlickiego z roku 2019.
  • Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury została odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla budownictwa” przez ministra Infrastruktury i Budownictwa  w 2017 r. oraz nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty (2008 r.).