Ułatwienia dostępu

mgr inż. Dariusz Jabcoń

Stanowisko

kanclerz

Wykształcenie

 • Magister inżynier w zakresie inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, na kierunku inżynieria środowiska w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
  Obronił pracę magisterską pod tytułem: „Koncepcja organizacji strefy ochrony sanitarnej dla ujęcia wód powierzchniowych w Rabce”.

Doświadczenie zawodowe

 • Wieloletni pracownik samorządowy:
 • Od 2015 do 2021 roku kierował i nadzorował pracę Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
 • Od 2003  do 2015 roku na stanowisku kierownika prowadził Referat ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
 • Od 1998 roku obejmował stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
 • W latach 1997-1998 pracował jako inspektor kontroli środowiskowej w Samorządowych Służbach Ochrony Środowiska przy Podhalańskim Związku Gmin.
 • Członek Małopolskiej Okręgowej i Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa, prezes zarządu forum ekologicznego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego w Krakowie skupiającym 84  kierowników i  pracowników wydziałów/referatów ochrony środowiska w JST, w latach 2016 -2021.
 • Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w  Nowym Targu Sp. z o.o., w latach 2017-2020
 • Uzyskał pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Skarbu Państwa,
 • Posiada uprawnienia budowlane nr: MAP/0231/POOS/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.