Ułatwienia dostępu

mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

Stanowisko

kierownik Zakładu Architektury

Wykształcenie

  • Jednolite studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – 2008 r.
  • Studium pedagogiczne dla asystentów w Centrum Pedagogiki i Psychologii na Politechnice Krakowskiej – przygotowanie pedagogiczne do pracy na uczelni – 2010 r.

Doświadczenie zawodowe

  • Praca zawodowa przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, współpraca z architektami i branżystami.
  • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana jest od 2009 r.
  • Od maja do września 2009 r. odbywała staż w Urzędzie Gminy Zielonki (woj. małopolskie), referat planowania i urbanistyki.

Publikacje

  • Planowana publikacja artykułu „Alternatywy rozwoju strefy podmiejskiej na przykładzie osiedla Łokietka w Zielonkach pod Krakowem – jako sołectwa” w monografii PK.
  • Redakcja monografii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu „Społeczna Rola Architektury” Nowy Targ 2015.
  • Alternatywy rozwoju strefy podmiejskiej na przykładzie Osiedla Łokietka w Zielonkach pod Krakowem jako sołectwa, W: Forum Architektury. Praktyka Zawodowa, Badania Naukowe, Dydaktyka, Wyd. Pk, Kraków, 2021