Ułatwienia dostępu

mgr Ewa Papierz-Łapsa

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

  • Ukończyła studia magisterskie z filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • Absolwentka podyplomowego studium zarządzania oświatą Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doświadczenie

  • Jako nauczyciel języka niemieckiego, a później dyrektor związana z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, kształcącym nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego na Podhalu.
  • Od 2015 roku wykładowca PPUZ w Nowym Targu, w roku akademickim 2018/19 kierownik projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na kierunku filologia angielska. Od 2019 r. straszy wykładowca, a obecnie koordynator kierunku filologia angielska i kierownik Zakładu Glottodydaktyki.
  • Autorka artykułów i współredaktorka monografii PPUZ „The Old meets the New”/„Spotkanie starego z nowym”.
  • Jej zainteresowania naukowe dotyczą glottodydaktyki, kształcenia nauczycieli języków obcych oraz polityki językowej w Polsce.

Ewaluacja roli społecznej nauczycieli języka niemieckiego w kontekście zaburzenia stabilizacji zawodowej (w) Neofilolog, Nr 53/2 (2019): Ewaluacja procesów nauczania i uczenia się języków obcych.

Indywidualny profil uczenia się języka obcego – studium przypadku (w) „The Old meets the New”/ „Spotkanie starego z nowym” – monografia PPUZ, 2020.