Ułatwienia dostępu

mgr Dominik Wieczorek

Stanowisko

koordynator kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Wykształcenie

  • Doktorant w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Rachunkowość.
  • Ukończył studia podyplomowe na kierunku Doradztwo podatkowe.
  • Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe

  • Pracownik Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej  w Nowym Targu, gdzie wykłada następujące przedmioty: rachunkowość, rachunkowość zaawansowaną, podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Członek zespołu projektu NCBiR pt. „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest podniesienie wiedzy, umiejętności i postaw młodzieży szkół podstawowych i średnich w wybranych powiatach Małopolski, związanych z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Zainteresowania naukowo-badawcze: rynek surowców energetycznych, wzrost gospodarczy, rachunkowość finansowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa.