Ułatwienia dostępu

mgr Bożena Jenek

Stanowisko

wykładowca

Wykształcenie

 • Uzyskała tytuł magistra fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku integracja sensoryczna.
Doświadczenie zawodowe
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce – fizjoterapia pacjentów w wieku rozwojowym – choroby pulmonologiczne.
 • Szkoła Specjalna dla Niewidomych, filia w Rabce-Zdroju – fizjoterapia dzieci niewidomych.
 • Dom Pomocy Społecznej, filia w Rabce-Zdroju – fizjoterapia pacjentów geriatrycznych.
Ukończone kursy
 • Centrum Edukacji Podyplomowej – kurs podstawowy koncepcji PNF, Kraków 2002 r.
 • Centrum Edukacji Podyplomowej – kurs „PNF i skolioza”, Kraków 2003 r.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – kurs „Kompleksowa terapia skolioz”, Wrocław 2004 r.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – kurs „ Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych”, Wrocław 2004 r.
 • Kurs „Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy” Kraków 2020 r.
 • Med-Coach – kurs „Fizjoterapia w opiece paliatywnej” 2021 r.
Dorobek naukowy
 1. Rys historyczny terapii manualnych w Europie i na świecie oraz ogólne założenia koncepcji wybranych szkół manualnych w: „Medycyna Manualna” t. XIII nr. 1-4/2009.
 2. Hirudoterapia – leczenie pijawkami w medycynie polskiej i na świecie w: „Refleksoterapia” 2010 nr. 3
 3. Polscy pionierzy medycyny chińskiej- niezwykłe ich dokonania i historia życia w: „Medycyna Manualna” t. XIV nr. 1-2/2010.
 4. Kręgarstwo z archiwum – na podstawie dzieł ks. M. Pawłowskiego (Kręgarstwo i Sztuka kręgarstwa) w: „Medycyna Manualna” t.15, nr. 4/2011.
 5. Ocena siły mięśni oddechowych w trakcie leczenia rehabilitacyjnego u dziewcząt z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa w: „Akta Pneumonologika et Allergologika Pediatrica” 2011 vol.14 nr. 3-4.
 6. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży wyrażona wskaźnikiem gibkości „Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka” 2013 konferencja
 7. Rehabilitacja w praktyce 2016/2 Zestaw ćwiczeń wspomagających leczenie dzieci z astmą oskrzelową
 8. Przegląd metod badania równowagi ciała w: „Rehabilitacja Medyczna”, t.22, nr. 3, 1-10 2018.
 9. Sports and other forms of physical activity in the rehabilitation of the disabled w: „Jurnal of  Physical Education & Health Social perspective”  vol. 7/ issue 12, 2018.