Ułatwienia dostępu

dr Alicja Wojtaszek

Stanowisko

asystent

Wykształcenie

 • Aktualnie otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – planowany termin zakończenia 2022 r.
 • Ukończone studia I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2013 roku praca na stanowisku pielęgniarki w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PSS w Nowym Targu, a także w  specjalistycznej poradni chirurgicznej, diabetologicznej oraz okulistycznej. Następnie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej w USOR w Zakopanem.
 • Od 2014 r. związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.
 • Pracowała w Medical Clinic Podhale w Waksmundzie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej.
 • Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, w tym z zakresu leczenia ran dla pielęgniarek, wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także kurs dokształcający w zakresie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z użyciem AED.
 • Uzyskała certyfikaty z uczestnictwa czynnego oraz biernego w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wzięła czynny udział w konferencji międzynarodowej Pielęgniarstwo Polskie, Europejskie, Światowe organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek w Warszawie, a także w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich w Kielcach.
 • W związku z prowadzeniem zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej posiada certyfikaty ukończenia paneli szkoleniowych dotyczących symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa, w tym z użyciem symulacji pośredniej wierności oraz wysokiej wierności.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Bibliografia:

 1. Współautorka rozdziałów pt. Opinia pielęgniarek na temat możliwości zatrudnienia pomocniczego personelu medycznego w placówkach ochrony zdrowia w „Zdrowie w ontogenezie” pod red. Dariusza Muchy. Wyd. PPUZ. Nowy Targ 2021.
 2. Współautorka rozdziałów pt. Wybrane problemy seniorów zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Mogilnie w „Zdrowie w ontogenezie” pod red. Dariusza Muchy. Wyd. PPUZ. Nowy Targ 2021.
 3. Magdalena Nieckula, Paulina Irena Jabłońska, Alicja Agata Duda, Kinga Fecko- Gałowicz. Inicjacja seksualna wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pielęgniarstwo Polskie 2019;2(72): 148-155.
 4. Paulina Jabłońska, Alicja Duda, Beata Naworska, Magdalena Nieckula, Robert Krysiak, Agnieszka Drosdzol-Cop. Porównanie aktywności seksualnej uczniów z Podhala i Górnego Śląska. Hygea Zdrowie Publiczne. 2018; 53(4): 387-393.
 5. Paulina Jabłońska, Alicja Duda, Magdalena Nieckula,Marek Szewczyk. Wpływ wybranych aspektów socjoekonomicznych oraz światopoglądu religijnego na występowanie dysfunkcji seksualnych wśród młodych kobiet, XIV Kongres Pielęgniarek Polskich, Kielce, 13-15 wrzesień 2018 rok.
 6. Paulina Jabłońska, Magdalena Nieckula, Beata Naworska, Alicja Duda , Agnieszka Drosdzol-Cop. Źródła wiedzy studentów z zakresu seksualności i ich ocena oraz oczekiwania w tym zakresie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2018;24(2):142–146.
 7. Alicja Duda, Kinga Fecko- Gałowicz, Paulina Jabłońska, Maria Zięba. Wiedza pielęgniarek w Polsce i w Wielkiej Brytanii na temat świadczenia kulturowo zgodnej opieki nad umierającym pacjentem wyznającym islam i postępowania z jego ciałem po śmierci. Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne. 2017.7(4). 263-267.
 8. Paulina Jabłońska, Alicja Duda, Maria Zięba, Magdalena Nieckula, Agnieszka Drosdzol- Cop: Wybrane aspekty funkcjonowania seksualnego studentów. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2017; 23 (3). 201- 205.
 9. Paulina Jabłońska, Alicja Duda, Czesława Mrowca.: Wybrane aspekty emigracji wśród personelu pielęgniarskiego. Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne. 2016.6 (1). 15-22.
 10. Autorka rozdziału pt. Realizacja Edukacji Zdrowotnej przez pielęgniarki zatrudnione w oddziałach zabiegowych i zachowawczych w „Pielęgniarstwo Polskie, Europejskie, Światowe” pod red. Marioli Głowackiej, Marioli Łodzińskiej. Warszawa 2017.
 11. Autorka rozdziału w „Zdrowie w ujęciu holistycznym” pod red. Dariusza Muchy wyd. PPWSZ. Nowy Targ 2016.
 12. Autorka rozdziału Komunikacja interpersonalna w relacji przełożony – pracownik na przykładzie losowo wybranych oddziałów internistycznych/ chorób wewnętrznych funkcjonujących w województwie Małopolskim w „Człowiek w zdrowiu i chorobie” pod red. Edyty Barnaś wyd. PWSZ w Tarnowie. Tarnów 2016.