Ułatwienia dostępu

lic. Dominika Stalmach

Stanowisko

p.o. kierownika Centrum Promocji i Public Relations

Wykształcenie W 2005 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku finanse i bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe
  • Od kwietnia 2021 r. pracuje w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na stanowisku samodzielnego referenta ds. administracyjnych
  • Od stycznia 2015 r. starszy doradca firmy Santander Bank Polska S.A., Nowy Targ

    Analiza dokumentów finansowych przedsiębiorstw/firm w celu zbadania zdolności kredytowej, Uzyskanie najwyższego stopnia kompetencji kredytowych CK4, Badanie i weryfikacja przedłożonych przez klientów ksiąg wieczystych, Udzielanie kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych, gwarancji bankowych, Przygotowywanie i ustanawianie prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych w tym: kaucje, zabezpieczenia hipoteczne, gwarancje bankowe, gwarancje de minimis Realizacja planów sprzedażowych, Sporządzanie raportów sprzedażowych, Przygotowywanie oraz sprzedaż produktów ubezpieczeniowych (uprawnienia OWCA – osoba wykonująca czynności agencyjne), Negocjacja i sprzedaż produktów skarbowych: kursy walut, forward, IRS, CAP. Pozyskiwanie nowych klientów, Negocjowanie ofert dla klientów, Budowanie długofalowych relacji z klientami z portfela, Zajęcie 1 miejsca w Makroregionie Banku w kategorii „Najwyższa sprzedaż produktów skarbowych dla firm w 2016”, Członek elitarnego Klubu Bankowości Zagranicznej, Zajęcie 3 miejsca w Makroregionie Banku w kategorii „Postawy i wartości”, Działania zmierzające do skutecznego uproduktywnienia klienta, Dbanie o dobry wizerunek banku, Udział i zakończenie elitarnego programu talentowego „Zostań Dyrektorem Banku”, Doradztwo w zakresie leasingu- Pełnomocnictwo Bankowego Funduszu Leasingowego (Santander Leasing) do ofertowania oraz sprzedaży leasingu operacyjnego, finansowego, Doradztwo, sprzedaż, negocjacja warunków w zakresie terminali płatniczych firmy Elavon, Pełnienie funkcji mentora dla nowozatrudnionych pracowników w zakresie MŚP

  • Od marca 2001 r. starszy doradca firmy w PKO BP S.A., Nowy Targ

    Kompleksowa depozytowa oraz kredytowa obsługa klienta instytucjonalnego, Profesjonalna obsługa klientów na sali sprzedaży, Analiza dokumentów finansowych przedsiebiorstw/firm w celu zbasdania zdolności kredytowej, Badanie i weryfikacja przedłożonych przez klientów ksiąg wieczystych, Udzielanie kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych, gwarancji bankowych, Przygotowywanie i ustanawianie prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych w tym: kaucje, zabezpieczenia hipoteczne, gwarancje bankowe, gwarancje de minimis, Pozyskiwanie nowych klientów, Budowanie długofalowych relacji z klientami z portfela, Działania zmierzające do uproduktywnienie klienta, Danie o dobry wizerunek banku, Negocjowanie ofert dla klientów, pozyskiwanie nowych klientów, Realizacja planów sprzedażowych, ( PKO Leasing) do ofertowania oraz sprzedaży leasingu operacyjnego, finansowego, Doradztwo, sprzedaż, negocjacja warunków w zakresie terminali płatniczych firmy Eservice, Zawieranie negocjowanych lokat terminowych, natychmiastowych i terminowych transakcji wymiany walut.

  • Od sierpnia 2000 r. pracownik administracyjno-biurowy (staż) PKO BP SA Oddział 1 , Nowy TargPrzygotowywanie różnego rodzaju umów, Zarządzanie korespondencją i nadzór nad właściwym obiegiem dokumentacji, Udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom