Ułatwienia dostępu

ks. mgr Jan Gacek

Stanowisko

reprezentant spoza wspólnoty uczelni