Ułatwienia dostępu

dr Teresa Mucha

Stanowisko

adiunkt

Wykształcenie

 • W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk o  kulturze fizycznej.
 • W 1991 r. zdobyła tytuł magistra rehabilitacji ruchowej.
 • W 1987 r. zdobyła tytuł magistra rekreacji ruchowej.
 • W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe – żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie.
 • W 1994 r. ukończyła studia podyplomowe – korekcja wad postawy.

Doświadczenie zawodowe

 • Uczestniczyła czynnie w kilkunastu konferencjach krajowych i zagranicznych.
 • Przez ponad trzydzieści lat pracowała w obszarze profilaktyki zdrowia i korekcji wad postawy dzieci i młodzieży.
 • Prowadzi zajęcia praktyczne oraz teoretyczne w PPUZ w Nowym Targu.
 • Ukończyła  szkolenia z wielu metod terapeutycznych.
 • W obszarze szeroko pojmowanego zdrowia współpracuje z kilkoma ośrodkami w kraju i zagranicą.
 • Badania naukowe ukierunkowała na postawę ciała, korekcję wad postawy, promocję zdrowia
  i odnowę biologiczną.
 • Została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Publikacje

 1. Knapik H., Mucha T., Mucha D. 2003. Odnowa psychosomatyczna a proces treningowy. Red. Bulicz. Potęgowanie zdrowia. Czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne, Politechnika Radomska, Radom, ISBN 83-89511-01-0.
 2. Knapik H., Kuszewski M., Mucha T., Mucha D. 2003. Częstość występowania odcisków, palców przykurczonych i zniekształceń pięty u dzieci w wieku 8-15 lat. Red. Bulicz. Potęgowanie zdrowia. Czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne, Politechnika Radomska, Radom, ISBN 83-89511-01-0.
 3. Mucha T., Knapik H., Mucha D., Niewiadomska-Matula 2005. Wpływ ćwiczeń korekcyjnych dzieci w wieku 7-10 lat na wysklepienie stóp. (W:) Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Red. W. Mynarski , J. Ślężynski. PTNKF AWF Katowice. ISBN 83-87478-83-0.
 4. Mucha D., Knapik H., Mucha T., Niewiadomska-Matula A.2005. Wysklepienie podłużne i poprzeczne stóp a równowaga ciała dziewcząt w okresie dojrzewania. (W:) Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Red. W. Mynarski, Ślężynski. PTNKF AWF Katowice. ISBN 83-87478-83-0.
 5. Kasperczyk T., Mucha T., Mucha D.2007. Problem upadków osób w starszym wieku. (W:) Zbornik Prednasok. Red.F.Németh- Ľ. Derňárová  Cinová.
 6. Walaszek R., Mucha T., Dworak D. 2008. Comparison of arch of foot between women sprinters and non-training women. Molisa 5, Vydala: Presovska Univerzita v Presove, Fakulta zdrovotnictva.
 7. Nowak S., Pilch W., Mucha D., Pałka T., Mucha T., Frączek R. 2010. Evaluation of osteoporosis occurrence among Mazovian women. ( W:) Environment and wellness in   different phases of life. Red. W. Tuszyńska-Bogucka. NeuroCentrum Lublin. ISBN 978-  83-61495-22-2.
 8. Nowak S., Pilch W., Mucha D., Pałka T., Mucha T., Frączek R. 2010. Awareness of alkohol consumption among gymnasial youth. ( W:) Environmental and cultural   behaviors conditioning wellness. Red. G. Nowak-Starz. NeuroCentrum Lublin.  ISBN  978-83-61495-10-9.
 9. Jurczak A., Mucha T. 2012. Konspekt lekcji ćwiczeń korekcyjnych dla klatki piersiowej lejkowatej. Lider. Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna. Nr 3. 2012 /253/.
 10. Görner K., Spieszny M., Mucha T., Kopp S. 2012. Miejsce piłki ręcznej pośród pozostałych dyscyplin sportowo – rekreacyjnych. Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna. Nr 4. 2012 /254/.
 11. Mucha D., Kasperczyk T., Mieckowski K., Mucha T. 2012. Influence of swimming at improving efficiency of children and young people with roundback. Quo vadis zdravotnictvo. Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN: 978- 80-555-0698-2.
 12. Mucha D., Kasperczyk T., Mucha , Paduszyński J., Karaś Ł. 2012. Condition of the foot of 15-year-old boys practising soccer and modern dance. Molisa 9. Vydala: Presovska Univerzita v Presove, Fakulta zdrovotnictva   ISBN 978-80-555-0731-6.
 13. Pasiut U., Mucha T., Janiszewska R., Wieczorek Ł., 2013 ,,Występowanie wad postawy ciała w populacji dzieci w wieku 8 – 10 lat. (W:) Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. Red. D. Mucha., H.R. Zięb PPWSZ Nowy Targ ISBN 978-83-60621-23-3.
 14. Pasiut U., Mucha D., Mucha T. 2013. Występowanie wad postawy ciała u dzieci aktywnych fizycznie i u dzieci biernych ruchowo  w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Zdrowie i społeczeństwo. WSNSiT w Radomiu. ISSN 2082-2804.
 15. Mucha D., Czapnik W., Mucha T., Wieczorek Ł. 2014. Zawał serca a biorytm u osób w okresie inwolucji. ( W:) Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki Red. D. Mucha, W. Mikuľáková. PPWSZ, Nowy Targ. ISBN 978-83-60621-24-0.
 16. Mucha D., Mikuľáková W., Gąsior P., Węgrzyn K., Mucha T. 2014. Styl życia i poziom sprawności fizycznej studentów UTW z terenów pogranicza polsko-słowackiego. ( W:) Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki  Red. D. Mucha, W. Mikuľáková. PPWSZ, Nowy Targ. ISBN 978-83-60621-24-0.
 17. Mucha D., Ambroży T., Mucha T., Bornikowska A., Papierz A. 2014. An Analysis of the Skiing Accidents that Happened on the Slopes of the Kasprowy Wierch. Security Dimensions. International & National Studies. N0. 11(1/2014).
 18. Mucha D., Bornikowska A., Ambroży T., Mucha T., Geryń M. 2014. Analiza podejmowanych interwencji przez ratowników fundacji R2 w Krakowie. Logistyka 4/2014, s. 899-908.
 19. Mucha D., Bornikowska A., Ambroży T., Mucha T., Stawarz I. 2014. Charakterystyka urazów narządu ruchu u osób uprawiających snowboard – implikacje do prowadzenia akcji ratowniczych  na stokach i profilaktyki.  Logistyka  4/2014, s. 909-916.
 20. Pilch W., Mucha D., Pałka T., Cisoń T., Biel A., Mucha T. , Pałosz 2014. Częstość  występowania osteoporozy u kobiet z Województwa Świętokrzyskiego oraz analiza wybranych  czynników ryzyka. ( W:) Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu  chorobom cywilizacyjnym . Red. T. Kasperczyk., D. Mucha. KWSPZ w Krakowie. ISBN 978-83-936636-2-0.
 21. Mucha D., Ambroży T., Bornikowska A., Mucha T., Papierz A. 2014. Bezpieczeństwo i urazowość jazdy na nartach na stokach Kotelnicy Białczańskiej. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje. Nr 16, lipiec – grudzień. ISSN 2299-4033.
 22. Pilch W., Mucha D., Pałka T., Cisoń T., Suder A., Mucha T. , Biel A. 2014. Ocena nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej młodych piłkarek ręcznych. ( W:) Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym . Red. T. Kasperczyk., D. Mucha. KWSPZ w Krakowie. ISBN 978-83-936636-2-0.
 23. Zajdel J., Głąb G., Mucha T., Mucha D. 2014. Ocena skuteczności terapeutycznego zastosowania biostymulacji laserowej w wybranych schorzeniach – przegląd piśmiennictwa. Zdrowie i Społeczeństwo. Tom 4 nr 2., Kraków.
 24. Mucha D., Ambroży T., Mucha T., Trzpil-Zwierzyk B., Urbaś A. 2014. Styl Życia studentów kierunku fizjoterapii i architektury PPWSZ w Nowym Targu. Zdrowie i Społeczeństwo. Radom, Tom 4 nr 2.
 25. Ambroży T., Mucha D., Nowak M., Ambroży D., Mucha T. 2015. Fizjologia treningu siłowego jako forma profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Profilaktyka – Refleksje. Nr 17, 212-231.
 26. Mucha D., Ambroży T., Ząbek M., Wojtala J., Szczygieł A., Żaba K., Mucha T. 2015. Aktywność fizyczna jako warunek prawidłowej postawy ciała  młodzieży. Kultura  bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje. Nr 19, (139–148)
 27. Mucha D., Bornikowska A., Ambroży T., Mucha T., Łukasz G. 2015. Infrastruktura ośrodków narciarskich a częstotliwość i przyczyny urazów. Logistyka 4/2015, s. 8036-8043.
 28. Ambroży T., Mucha D., Czarnecki W., Ambroży D., Janusz M., Piwowarski J., Mucha T. 2015. Most Common Injuries to Professional Contestant Karate. Security Dimensions International & National Studies NO.15, s. 142-164.
 29. Mucha D., Ambroży T., Mucha T., Chudyba K., Latinek K. The Location of Points Within the Chinese Macrosystem in the Zone of Reflexology of the Microsystems of Feet and H SECURITY DIMENSIONS International & National Studies NO. 18; 2016 (92–104).
 30. Dariusz Mucha, Karolina Smach, Tadeusz Ambroży, Stanisław Gulak, Teresa Mucha, Robert Makuch, Wpływ trenowania hokeja na lodzie na postawę ciała zawodnikow, Security, Economy & Law Nr 3/2016 (XII), (47-61).
 31. Mucha T., Ambroży T., Mucha D., Długość życia, aktywność fizyczna a Suplementacja, Security, Economy & Law Nr 3/2016 (XII), (78-85).
 32. Mucha D., Ambroży T., Mucha T., Ambroży D. Aktywność fizyczna a suplementacja. Sesja plakatowa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Quo vadis zdravotnictvo III. 26.-27.2017, Uniwersytet w Preszovie (Słowacja).
 33. Kaganek K., Ambroży T., Mucha D., Jurczak A., Bornikowska A., Ostrowski A., Janiszewska R., Mucha T. Barriers to participation in tourism in the disabled. Polish Journal of Sport and Tourism. 24, s.121- 129.
 34. Ambroży T, Mazur-Rylska A., Chwała W., Ambroży D., Mucha T., Omorczyk T., Ostrowski A., Mucha D. 2017. The role of hippotherapeutic exercises with larger support surface in development of balance in boys aged 15 to 17 years with mild intellectual disability. Acta of bioengineering and biomechanics.
 35. Jarząbek J., Mucha T., Pałka T., Mucha D. 2019 Korzyści zdrowotne i przeciwwskazania do zabiegów saunowych w opinii klientów strefy saun w Białce Tatrzańskiej. Zdrowie i Społeczeństwo. EUST Radom. Tom 2, str.6 – 33.
 36. Mucha D., Pałka T., Mucha T. Ocena sprawności spirometrycznej studentów kierunku fizjoterapii PPWSZ w Nowym Targu. 2021. Zdrowie w Ontogenezie. PPUZ w Nowym Targu.
 37. Mucha T., Mucha D., Makuch R., Grygiel E., Pałka T. 2021. Stopa – wady, diagnostyka i terapia. 2021. Zdrowie w Ontogenezie. PPUZ w Nowym Targu.