Ułatwienia dostępu

dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

Stanowisko

dyrektor Instytutu Technicznego

Wykształcenie
 • Doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina: sztuki projektowe na Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie;
 • Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Krakowie. Problematyka badawcza obejmuje architekturę wnętrz oraz identyfikację wizualną i zagadnienia związane z reklamą w istniejącym kontekście architektoniczno-krajobrazowym.
Doświadczenie
 • Dorobek twórczy obejmuje projektowanie wnętrz i elementów komunikacji wizualnej, malarstwo oraz fotografię.
 • Autorka programów do nauczania na studiach I i II stopnia.
 • Współautorka programu studiów podyplomowych z zakresu komunikacji wizualnej.

Bibliografia

 • Suchowiak-Horzemski J., Wiedeń – wybrane problemy w wizualnej sferze przestrzeni publicznej 2009-2019, Kraków, monografia, 2020;
 • Suchowiak-Horzemski J., Identyfikacja wizualna w przestrzeni wnętrz miejskich, Ogólnopolska Konferencja pt. Kulturowe oraz społeczne aspekty reklamy i marketingu, AGH Kraków; 2020 (w druku);
 • Suchowiak-Horzemski J., Zaśmiecanie krajobrazu przyrodniczego i kulturowego – wnętrza architektoniczne, XIX Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska, AT-H w Bielsku-Białej, referat, 2016;
 • Suchowiak J., Dawne i współczesne nośniki reklamowe w kontekście architektury wiedeńskiej, Sekcja Sztuk Plastycznych w Architekturze – Komisja Urbanistyki i Architektury PAN o/w Krakowie, referat na posiedzeniu naukowym, 2015;
 • Suchowiak J., Symfonia świateł – identyfikacja wizualna i reklama w kontekście wnętrz architektonicznych w Kosmos PNB, Tom 64, nr 4 (312), 563-578, Wydawnictwo Naukowe UMK – PTP im. Kopernika w Toruniu, 2015;
 • Suchowiak J., Identyfikacja wizualna w architekturze, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Społeczna rola architektury, PPWSZ Nowy Targ, Tom I, s. 363-379, 2015.