Ułatwienia dostępu

dr szt. Jerzy Gruszczyński

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Uzyskał stopień doktora sztuki w katedrze Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie; tytuł pracy doktorskiej: „Projekt wybranych elementów bazowych systemu znaków drogowych”.
 • Zdobył tytuł magistra w Katedrze Metodyki Projektowania na kierunku formy przemysłowe w ASP im. J. Matejki w Krakowie.
 • Ukończył Liceum Muzyczne im. F. Chopina w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 1. Zajmuje się projektowaniem komunikacji wizualnej, wystawiennictwem, małą architekturą, scenografią, aranżacją plenerową oraz zdobnictwem regionalnym.
 2. Jest muzykiem, kompozytorem i wykonawcą muzyki elektronicznej, a także autorem koncertów w konwencji muzyka, obraz i słowo, w tym cyklu: „Pejzaż Górski” i „Elektroniczne Zaduszki”.
 3. Zajmował się działalnością publicystyczną.
 4. Działacz społeczny, m. in. prezes Zakopiańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w latach 2002–2006 oraz 2010–2014.
 5. Były speleolog.

Dorobek naukowy dotyczy projektowania znaków, w tym drogowych, turystycznych i systemów informacji w przestrzeni publicznej, nawiązując do zagadnień psychologii percepcji, badań wizualnych oraz problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego (również w kontekście międzynarodowym), a także ochrony krajobrazu – co obejmuje 29 artykułów, czynny udział w ponad 20 konferencjach oraz trzy autorskie wystawy.

Publikacje

Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wizualnego otoczenia drogi 

 1. Gruszczyński, Zaśmiecanie informacyjne krajobrazu, Miesięcznik „Aura” 2005 nr 10 s. 30-31.
 2. Gruszczyński, Oznakowanie dróg a bezpieczeństwo ruchu drogowego, [w:] „Projektowanie i zarządzanie drogami – zasady, dobre praktyki, efektywność”, Zeszyty naukowo-techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Materiały konferencyjne nr 89 (Zeszyt 146), Kraków 2009, s. 57-76.
 3. Gruszczyński, Oznakowanie dróg a bezpieczeństwo ruchu drogowego, Magazyn Autostrady 2009 nr 12, s. 28-34.
 4. Gruszczyński, Znaki turystyczne – cz. I Dotrzeć do obiektu, Magazyn Autostrady 2011 nr 1-2 s. 46-53.
 5. Gruszczyński, Znaki turystyczne – cz. II Podążać szlakiem, Magazyn Autostrady 2011 nr 4 s. 34-41.
 6. Gruszczyński, Znaki turystyczne – cz. III Skorzystać z systemu, Magazyn Autostrady 2011 nr 5 s. 116-123.
 7. Gruszczyński, Oznakowanie dróg – prawo a praktyka, Inwestycje sektora publicznego 2011 nr 7 s. 24-27.
 8. Gruszczyński, Funkcjonalność przekazów wizualnych w środowisku drogi – od czytelności po estetykę, [w:] red. W. Rawski, „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Lublinie, Lublin 2011, s. 123-134.
 9. Gruszczyński, Komunikacja wizualna w rejonach turystycznych i rekreacyjnych, również jako element organizacji przestrzeni publicznej, [w:] „Uzdrowiska górskie i podgórskie – Szczawnica”, Materiały pokonferencyjne, Małopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Kraków 2013, s. 25-30.
 10. Gruszczyński, Założenia dla Systemu Informacji Miejski-Turystycznej dla Podhala (Podtatrza), [w:] Forum Miast Euroregionu Tatry, Folder pokonferencyjny, Zakopane 2013, s. 16-17.
 11. Gruszczyński, Komunikacja wizualna w terenach przyrodniczych, turystycznych i wartościowych krajobrazowo – między skutecznością a estetyką [w:] red. P. Dąbrowski, B. Zawilińska, „Jan Gwalbert Pawlikowski – humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki”, COTG, PTTK, Kraków 2014 s. 255-272.
 12. Gruszczyński, Znak drogowe – czym są i co pokazują?, Magazyn Autostrady 2015 nr 4 s. 24-29.
 13. Gruszczyński, Komu są potrzebne znaki drogowe?, Magazyn Autostrady 2015 nr 6 s. 24-31.
 14. Gruszczyński, Zakręty – cz. I obowiązujące oznakowanie, Magazyn Autostrady 2015 nr 7 s. 42-47.
 15. Gruszczyński, Zakręty – cz. II historia oznakowania zakrętów, Magazyn Autostrady 2015 nr 8-9 s. 50-54.
 16. Gruszczyński, Zakręty – cz. III oznakowanie w innych krajach, Magazyn Autostrady 2015 nr 10 s. 24-29.
 17. Gruszczyński, Zakręty – cz. IV jak należałoby je oznakować, Magazyn Autostrady 2016 nr 1-2 s. 24-30.
 18. Gruszczyński, Zakręty – cz. V oznakowanie uzupełniające, Magazyn Autostrady 2016 nr 4 s. 24-28.
 19. Gruszczyński, Oznakowanie 3D – cz. I w czym rzecz?, Magazyn Autostrady 2016 nr 7 s. 24-27.
 20. Gruszczyński, Oznakowanie 3D – cz. II co może przedstawiać?, Magazyn Autostrady 2016 nr 8-9 s. 44-49.
 21. Gruszczyński, Oznakowanie 3D – cz. III na ile może być przydatne?, Magazyn Autostrady 2016 nr 10 s. 24-29.
 22. Gruszczyński, Oznakowanie zabezpieczające pieszych w ruchu drogowym, Magazyn Autostrady 2018 nr 1-2 s. 24-29.
 23. Gruszczyński, Problems behind unification of signs on the EU Road, Traffic Engineering – Inżynieria Ruchu Drogowego, 2018 nr 1 s. 48-52
 24. Gruszczyński, Zarządzanie prędkością cz. I – problemy adekwatności oznakowania, Magazyn Autostrady 2018 nr 6 s. 24-30.
 25. Gruszczyński, Zarządzanie prędkością cz. II – jak poprawić obowiązujące oznakowanie?, Magazyn Autostrady 2018 nr 7 s. 24-31.
 26. Gruszczyński, Piesi na polskich drogach a oznakowanie, Kwartalnik motoryzacyjny Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, 2019 nr 1 s. 21-27.
 27. Gruszczyński, Problematyka informacyjnego zaśmiecania krajobrazu, [w:] red. P. Dąbrowski, „Zaczęło się od Tatr – Historia i współczesność ochrony przyrody w Polsce”, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2020, s. 157-175.
 28. Gruszczyński, Problematyka komunikatów wizualnych w reklamie, [w:] red. D. Antowska, K. Motyka, „Oto miejsce na Twoją reklamę, Reklama i marketing w problematyce kulturowej oraz społecznej”, Wydawnictwo Rys, Poznań 2021(id.83900) s. 35-54.

Wystawy autorskie

 1. Gruszczyński, „Żeby znak był znakiem”, Galeria „Stara Polana”, Zakopane, Nowy Targ 2002.
 2. Gruszczyński, „Znaczenie znaki”, Miejska Galeria Sztuki, maj 2004, Zakopane
 3. Gruszczyński, „Znaki 33 lat twórczości” Galeria Jatki, Nowy Targ kwiecień 2008

Prezentacje na konferencjach

2010.04 – Znaki turystyczne (Zakopane, Jasny Pałac)

2010.06 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Konf. Plastyków Miejskich – Bydgoszcz)

2010.06 – Informacja w przestrzeni publicznej (Konf. Plastyków Miejskich – Bydgoszcz)

2012.09 – Przestrzeń publiczna – między informacją a dezinformacją (Konf. Warszawa)

2013.04 – Od informacji po estetykę w przestrzeni publicznej (Konf. Pieniny)

2013.04 – SIMT – Miejsko Turystyczny System Informacji na Podhalu (Konf. Pieniny)

2014.03 – III salon marcowy: informacja – komunikacja – promocja, świat realny – świat wirtualny, Zakopane

2014.05 – Jak porządkować informację w przestrzeni publicznej (Konf. Utracony ład i harmonia Krajobrazu Pienin – widoki na przyszłość, Pieniny)

2014.06 – Kultura informacji w przestrzeni publicznej (Konf. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami)

2014.10 – Komunikacja wizualna w rejonach górskich (Konf. Międzynarodowe Forum Górskie)

2015.02 – Sprzeczność pomiędzy prawnym a wizualnym znaczeniem znaków (konferencjespecjalistyczne.pl)

2016.02 – Oznakowanie i bezpieczeństwo w rejonach zakrętów – potrzeby oraz perspektywy wprowadzenia zmian (konferencjespecjalistyczne.pl)

2016-10 – Problemy z komunikatywnością elementów sygnalizacji świetlnej (konferencjespecjalistyczne.pl)

2016.11 – Wizualne zaśmiecenie krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, cz. I Inżynieria komunikacji wizualnej (Konf. Bielsko Biała)

2017-02 – Bezpieczeństwo pieszych a oznakowanie dróg (konferencjespecjalistyczne.pl)

2018.02 – Zarządzanie prędkością za pomocą oznakowania (konferencjespecjalistyczne.pl)

2018.04 – Wybrane elementy projektu oznakowania kierunkowego (GDDKiA Warszawa)

2018.04 – Oznakowanie dróg wraz z wizualnym otoczeniem drogi a bezpieczeństwo ruchu drogowego wersja 3 (Politechnika Krakowska, Kurs audytorów BRD)

2019.02 – Problematyka oznakowania skrzyżowań (konferencjespecjalistyczne.pl)

2019.11 – Problematyka informacyjnego zaśmiecania krajobrazu (Konf. Zaczęło się od Tatr.                          Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody)

2020.12 – Problematyka komunikatów wizualnych w reklamie (ogólnopolska konferencja naukowa „Kulturowe oraz społeczne aspekty reklamy i marketingu”)