Ułatwienia dostępu

dr Piotr Kurzeja

Stanowisko

adiunkt

Wykształcenie

 • W 2008 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie.
 • W 2001 r. uzyskał tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
 • W 1994 r. uzyskał tytuł technika fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii Medycznej Studium Zawodowego w Rabce-Zdroju.
Doświadczenie
 • W latach 1997-2010 pracował w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju na stanowisku asystenta rehabilitacji.
 • Od 2009 r. związany z kierunkiem fizjoterapia w PPUZ.
 • Założyciel i kierownik Laboratorium Wad Postawy „Reha-Top”, działającej od 2001 r.
 • Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor.
 • Od października 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Zdrowia PPUZ.
 • Członek Rady Instytutu Zdrowia w PPUZ.
 • Szkolenia (ostatnie 5 lat):

2021 – Płaskostopie – podejście lokalne i globalne, Kraków

2021 – Skoliozy i wady postawy – osteopatyczne spojrzenie, Kraków

2020 – Metody aktywne w pracy ze studentem. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,  Nowy Targ

2019 – Spiral stabilization of the spine method, Praga

2019 – kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Akademickich, Nowy Targ

2018 – Staw biodrowy – osteopatyczne strategie terapii, Kraków

2018 – Koncepcja McConnel narzędzia pracy fizjoterapeuty, Opole

2018 – Funkcjonalna terapia trzewi, Opole

2017 – Taping Rehabilitacyjny, Rzeszów

2017 – Wybrane elementy diagnostyki i terapii narządu ruchu wg schematów osteopatii funkcjonalnej, Opole

2017 – Holistyczne podejście do rehabilitacji sportowców. Osteopatia – Terapia manualna – Fizykoterapia, Opole

2017 – Miednica – kluczowy obszar pracy z pacjentem, Kraków

2017 – Spiral Stabilization of the Spine, Praga

2017 – Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeuty, Warszawa

2016 – Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa – Skolioza , Praga

2016 – Kurs A+ B spiral Stabilization of the Spine, SPS Method, Praga

2016 – Forum Praktyków  Skoliozy – Gorsety, Warszawa

Publikacje:

 1. Mrozkowiak M, Szurmik T, Kurzeja P, Prusak J, Fizyczne, społeczne i pedagogiczne aspekty częstości istotnych związków wybranych cech tułowia z cechami stóp wśród 7-13 letniej młodzieży. [W:] Zdrowie w ontogeniezie. Red Dariusz Mucha. 259-275. PPUZ Nowy Targ 2021.
 2. Mrozkowiak M, Szurmik T, Kurzeja P, Prusak J, Pedagogiczne, społeczne i fizyczne aspekty dymorfizmu środowiskowego w częstości istotnych związków wybranych cech stóp z cechami tułowia wśród 7-13 letniej młodzieży. [W:] Zdrowie w ontogeniezie. Red Dariusz Mucha. 241-258. PPUZ Nowy Targ 2021.
 3. Mrozkowiak M, Szurmik T, Kurzeja P, Prusak J, Społeczne i fizyczne aspekty współwystępowania istotnych związków dymorfizmu płciowego, cech stóp z cechami tułowia wśród 4-6 letnich dzieci. [W:] Zdrowie w ontogeniezie. Red Dariusz Mucha. 225-240. PPUZ Nowy Targ 2021.
 4. Szurmik T., Kurzeja P., Bibrowicz K. (2020) Rola aktywności ruchowej w rozwoju psychoruchowym dzieci z dysleksją oraz propozycja ćwiczeń równoważnych jako wspomaganie terapii. [w:] Ogrodzka Mazur E., Szuścik U., Oelszlaeger Kosturek B. (red.) Edukacja małego dziecka. Pedagogika zmiany w edukacji dziecka, Teoria – badania – praktyka, Tom 15, Impuls, Kraków, 2020, s. 141-153
 5. Prusak J, Warzeszak K, Slaba K, Kurzeja P, Pogorzelski A.  Assessment of the short-term effectiveness of the use of positive and oscillating positive expiratory pressure in bronchial drainage in patients with cystic fibrosis. 43rd European CF Conference, 3-6 June 2020 Lyon, France
 6. Lipowicz A., Bugdol M., Szurmik T., Bibrowicz K., Kurzeja P., Mitas A.W. Body balance analysis of children and youth with intellectual disabilities. Journal of Intellectual  Disability Research. ISSN: 0964-2633. doi: 10.1111/jir.12671.
 7. Kurzeja P., Prusak J., Szurmik T., Potoniec J., Hudakova Z., Gąsienica-Walczak B.,   Bibrowicz K., Mitas A.W. Evaluation of selected parameters related to maintaining the body balance in the aspect of physical activity in young adults. E. Pietka et al. (Eds.):  ITIB 2019, AISC 1011, pp. 425–435, 2019.
 8. Szurmik T., Kurzeja P., Prusak J., Hudakova Z., Gąsiennica-Walczak B., Bibrowicz K., Mitas A.W. (2019, June). Comparative Analysis of Selected Stabilographic Parameters   among Polish and Slovak Children in Aspect of Factors Indirectly Affecting the Body Posture., E. Pietka et al. (Eds.): ITIB 2019, AISC 1011, pp. 402–412, 2019.
 9. Lipowicz A., Szurmik T., Bugdol M.N., Graja K., Kurzeja P.,Mitas A.W. Relationship between body sway and body building in girls and boys in developmental age.   Pietka et al. (Eds.): ITIB 2019, AISC 1011, pp. 361–370, 2019.
 10. Kurzeja P, Prusak J, Miśkowiec M, Szurmik T, Mrozkowiak M. Selected aspects of health behaviors among junior high school students. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(4):168-179.
 11. SzurmikT, Kurzeja P, Mucha D, Prusak J, Zdrowa Edukacja. Propozycja ćwiczeń równoważnych przy użyciu specjalnego zestawu mebli szkolnych „Kivak”. [W:] Szuścik U, Raszka R. [red.] Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018; 2; 207-217.
 12. Szurmik Tomasz, Ziara Witold, Kurzeja Piotr, Grzeskowiak Katarzyna,: Body balance In children and adlolescents with postural defects and scoliosis. Conteporary Educational Researches. Education and Human Rights. Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences, Oświęcim, Poland. July 05-08.2018: 259-267.
 13. Prusak Jarosław, Kurzeja Piotr, Szurmik Tomasz, Mrozkowiak Mirosław, Umławska Wioleta. Postural stability in patients with cystic fibrosis. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1361-1375
 14. Kurzeja Piotr, Szurmik Tomasz, Prusak Jarosław, Kuziel Agata, Mrozkowiak Mirosław. Selected aspects of burnout among physiotherapists. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):780-795
 15. Kurzeja Piotr, Szurmik Tomasz, Majerski Piotr, Prusak Jarosław, Mrozkowiak Mirosław. Assessment of disorders in pelvic symmetry in 8-year-old children. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):748-761
 16. Kurzeja P. , Szurmik T, Mrozkowiak M.: The use of topography of the surface of the body to screening for detection of scoliosis. Monografia s tematickim zameranim na neurorehabilitacju. Neurorehab 2017, 76-85.
 17. Zuzana Hudáková, Ľudmila Lysá, Anna Lesňáková, Kurzeja Piotr, 2017. Position and Stability of the Body in Case of Children in Younger School Age/ -Abstrakt s rovnakým názvom vyšiel in International Scientific Congress “Applied Sports Sciences” : book of abstracts : 1-2 December 2017, Sofia, Bulgaria. Sofia : National Sports Academy, 2017, p. 102-103
 18. Mrozkowiak Mirosław, Bibrowicz Karol, Hadlich Roland, Kurzeja Piotr, Szurmik Tomasz. Correlations and coexistence of characteristics describing body posture and feet in children of both sexes aged 4 to 6 years. Education, Health and Sport. 2017;7(5):225-264.
 19. Szurmik Tomasz, Kurzeja Piotr, Bibrowicz Karol, Hadlich Roland. Ocena wpływu stosowania ćwiczeń równoważnych, przy użyciu zestawu mebli „Kivak”, na poprawę wybranych wskaźników stabilometrycznych u 7–letnich dzieci. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):424-440

Konferencje:

 1. Prusak J, Warzeszak K, Slaba K, Kurzeja P, Pogorzelski A.  Assessment of the short-term effectiveness of the use of positive and oscillating positive expiratory pressure in bronchial drainage in patients with cystic fibrosis. 43rd European CF Conference, 3-6 June 2020 Lyon, France
 2. Kurzeja P, Łapa A, Prusak J, Gąsienica-Walczak B, Szurmik T, Hudakova Z. Jakość życia i sprawność fizyczna u kobiet z osteoporozą. Konferencja Międzynarodowa „Różomberskie Zdravotnicke Dni”. Różemberk, 7-8.11.2019.
 3. Kurzeja P, Babik A, Prusak J, Gąsienica-Walczak B, Szurmik T, Hudakova Z. Ocena skuteczności wybranych zabiegów elektroleczniczych w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa Konferencja Międzynarodowa „Różomberskie Zdravotnicke Dni”. Różemberk, 7-8.11.2019.
 4. Kurzeja P, Prusak J, SzurmikT, Hudakova Z,Knutelska K, Wróbel I: The influence of selected physiotherapy treatments on subjective pain and spine mobility in patients with lumbar spine syndrome. The 9th International Neurorehabilitation Congress N e u r o R e h a b 2019, Faculty of Health at the Catholic University, Ružomberok, March 28 – 29, 2019.
 5. Kurzeja P, Prusak J, SzurmikT, Hudakova Z, Kadłubiak A: Evaluation of the impact of selected rehabilitation treatments on lumbar spine pain. The 9th International Neurorehabilitation Congress N e u r o R e h a b 2019, Faculty of Health at the Catholic University, Ružomberok, March 28 – 29, 2019.
 6. Kurzeja P, Prusak J, Szurmik T, Hudakova Z, Gąsienica-Walczak B, Analiza porównawcza wybranych parametrów związanych z utrzymaniem równowagi ciała u dzieci polskich i słowackich. VI Konferencja Naukowa „Zdrowie w ontogenezie”, Nowy Targ, 23-24 listopad 2018.
 7. Mrozkowiak M, Szurmik T, Kurzeja P, Prusak J, Społeczne i fizyczne aspekty współwystępowania istotnych związków dymorfizmu płciowego, cech stóp z cechami tułowia wśród 4-6 letnich dzieci. VI Konferencja Naukowa „Zdrowie w ontogenezie”, Nowy Targ, 23-24 listopad 2018.
 8. Mrozkowiak M, Szurmik T, Kurzeja P, Prusak J, Pedagogiczne, społeczne i fizyczne aspekty dymorfizmu środowiskowego w częstości istotnych związków wybranych cech stóp z cechami tułowia wśród 7-13 letniej młodzieży. VI Konferencja Naukowa „Zdrowie w ontogenezie”, Nowy Targ, 23-24 listopad 2018.
 9. Mrozkowiak M, Szurmik T, Kurzeja P, Prusak J, Fizyczne, społeczne i pedagogiczne aspekty częstości istotnych związków wybranych cech tułowia z cechami stóp wśród 7-13 letniej młodzieży. VI Konferencja Naukowa „Zdrowie w ontogenezie”, Nowy Targ, 23-24 listopad 2018.
 10. Kurzeja P, Prusak J, Szurmik T, Potoniec J, Hudakowava Z, Gąsienica-Walczak B, Ocena wybranych parametrów związanych z utrzymaniem równowagi ciała u studentów PPWSZ w Nowym Targu. VI Konferencja Naukowa „Zdrowie w ontogenezie”, Nowy Targ, 23-24 listopad 2018.
 11. Piotr Kurzeja ,Tomasz Szurmik: Application of body surface topography in screening for scoliosis. VII Międzynarodowy Kongres Neurorehabilitacyjny Neurorehab 2017, Luczki, 16-17 marca 2017
 12. Tomasz Szurmik , Piotr Kurzeja: The role of physiotherapy in the psychomotor development of children with dyslexia. VII Międzynarodowy Kongres Neurorehabilitacyjny Neurorehab 2017, Luczki, 16-17 marca 2017