Ułatwienia dostępu

dr Paweł Zamora

Stanowisko

dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych

Wykształcenie

  • absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie;
  • w 2007 r.  obronił dysertację doktorską pt. Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do Nowego Ładu Ekonomicznego w Europie, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

  • Twórca Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE) jednostki wspólnej UEK i PPUZ w Nowym Targu.
  • Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów makroekonomicznych i międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz seminaria licencjackie i magisterskie.
  • Realizator kilku projektów finansowanych przez NCBiR.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  • Koordynator projektów finansowanych przez NBP pt. „Uczelnie szkołom o finansach z NBP”.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach makroekonomicznych, problematyki kryzysów gospodarczych i  rozwoju społeczno-gospodarczego.