Ułatwienia dostępu

dr n. o zdr. Paulina Jabłońska

Stanowisko

zastępca dyrektora Instytutu Medycznego

Wykształcenie

 • Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach (studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo).
 • Ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2011 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w PPUZ w Nowym Targu.
 • Zastępca dyrektora Instytutu Medycznego oraz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego w Instytucie Medycznym (od roku akad. 2020/2021).
 • Przewodnicząca Komisji Programowej (do roku 2020).
 • Członek  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – koło przy PPUZ w Nowym Targu.
 • W latach 2017-2020 opiekun Studenckiego Koła Naukowego „INTER-NURSE”.
 • Członek Senatu PPUZ w Nowym Targu (od roku 2016), Komisji Rektorskiej ds. cyfryzacji Uczelni, Komisji Stypendialnej, Komisji ds. projektu „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Uczelnianej Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich (w latach 2016-2020).
 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz egzaminator OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

Dorobek naukowy:

 1. Zięba M., Dębska G., Ławska W., Jabłońska P., Jakość snu studiującej młodzieży na przykładzie studentów pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Problemy Pielęgniarstwa, 2008 nr.16(4) s.374-378.
 2. Jabłońska P., Zięba M., Ławska W. Udział rodziny w opiece nad pacjentem hospitalizowanym z powodu udaru mózgu, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2015; 5(3): s.275-282.
 3. Jabłońska P., Drosdzol- Cop A. Infekcje przenoszone drogą płciową wśród młodzieży. Analiza przypadków w ginekologii i położnictwie 2016; 2: 14-19.
 4. Jabłońska P., Duda A., Mrowca C. Wybrane aspekty emigracji wśród personelu pielęgniarskiego. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2016; 6(1): 7-14.
 5. Duda A., Fecko- Gałowicz K., Jabłońska P., Zięba M. Wiedza pielęgniarek w Polsce i Wielkiej Brytanii na temat świadczenia kulturowo zgodnej opieki nad umierającym pacjentem wyznającym islam i postępowania z jego ciałem po śmierci. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2017; 7( 4): 263–267.
 6. Jabłońska P., Duda A., Zięba M, Nieckula M., Drosdzol-Cop A.,Wybrane aspekty funkcjonowania seksualnego studentów. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2017;23(3):201–205.
 7. Jabłońska P., Nieckula M.,  Naworska B., Duda A.,  Drosdzol-Cop A. Źródła wiedzy studentów z zakresu seksualności i ich ocena oraz oczekiwania w tym zakresie. Medycyna  Ogólna i  Nauki o Zdrowiu 2018;24(2):142–146.
 8. Jabłońska P., Duda A., Naworska B., Nieckula M., Krysiak R., Drosdzol-Cop A. Comparison of sexual activity of students from Podhale and Upper Silesia regions. Hygeia Public Health 2018;53(4): 387-393.
 9. Nieckula M., Jabłońska P., Duda A., Fecko-Gałowicz Inicjacja seksualna wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pielęgniarstwo Polskie 2019:2 (72):148-155.

Udział w konferencjach naukowych:

 • IX Kongres Pielęgniarek Polskich. Człowiek Podmiotem Opieki Pielęgniarskiej. Solina 09-11.05.2008 r. Zięba M., Dębska G., Ławska W., Jabłońska P., prezentacja pt. „Jakość snu studiującej młodzieży na przykładzie studentów pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Nowym Targu”.
 • XII Kongres Pielęgniarek Polskich Kraków 12-14.06. 2014 r. Zięba M., Jabłońska P., Ławska W., prezentacja pt. „Udział rodziny w opiece nad pacjentem hospitalizowanym z powodu udaru mózgu i jej oczekiwania co do zakresu informacji udzielanych przez pielęgniarkę”.
 • XIV Kongres Pielęgniarek Polskich. Współczesne pielęgniarstwo- dynamika zmian i wezwanie do działania. Kielce 13-15.09. 2018 Jabłońska P., Duda A., Nieckula M., Szewczyk M. prezentacja pt: „Wpływ wybranych aspektów socjodemograficznych oraz światopoglądu religijnego na występowanie dysfunkcji seksualnych wśród młodych kobiet”.
 • XIV Kongres Pielęgniarek Polskich. Współczesne pielęgniarstwo- dynamika zmian i wezwanie do działania. Kielce 13-15.09. 2018 Nieckula, Jabłońska P., Ławska W., Fecko- Gałowicz K. prezentacja pt: „Inicjacja Seksualna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”.
 • Międzynarodowa Konferencja  Naukowo- Metodyczna. Profilaktyka w obszarze zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. Nowy Targ 16-17.11.2012 Jabłońska P., Nieckula M., Półtorak M.,  Potaczek U. prezentacja pt: „Ocena występowania nadciśnienia  indukowanego ciążą w wybranej populacji kobiet”.