Ułatwienia dostępu

dr n. med. Justyna Kuśmierczyk

Stanowisko

adiunkt

Dr n. med. Justyna Kuśmierczyk w 2009 roku ukończyła Uniwersytet Jagielloński i uzyskała tytuł naukowy magistra biotechnologii.

W roku 2015  uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, dyscyplina biologia.

Publikacje :

  1. Wiecek M, KUSMIERCZYK J, Szymura J, Kreiner G, Szygula Z. Whole-Body Cryotherapy Alters Circulating MicroRNA Profile in Postmenopausal Women. Journal of Clinical Medicine. 2023; 12(16):5265. https://doi.org/10.3390/jcm12165265
  2. Maciejczyk M, Palka T, Wiecek M, Szymura J, KUSMIERCZYK J, Bawelski M, Masel S, Szygula Z. Effects of Intermittent Hypoxic Training on Aerobic Capacity and Second Ventilatory Threshold in Untrained Men. Applied Sciences. 2023; 13(17):9954. https://doi.org/10.3390/app13179954
  3. Kantorowicz M, Szymura J, Szygula Z, KUSMIERCZYK J, Maciejczyk M, Wiecek M. Nordic Walking at Maximal Fat Oxidation Intensity Decreases Circulating Asprosin and Visceral Obesity in Women With Metabolic Disorders. Front Physiol. 2021 Sep 3;12:726783. doi: 10.3389/fphys.2021.726783. PMID: 34539448; PMCID: PMC8446531
  4. Wiecek, M.; Szygula, Z.; Gradek, J.; KUSMIERCZYK, J.; Szymura, J. Whole-Body Cryotherapy Increases the Activity of Nitric Oxide Synthase in Older Men. Biomolecules 2021, 11, 1041. https://doi.org/10.3390/biom11071041
  5. Chmielarz, P.; KUŚMIERCZYK, J.; Rafa-Zabłocka, K.; Chorązka, K.; Kowalska, M.; Satała, G.; Nalepa, I. Antidepressants Differentially Regulate Intracellular Signaling from α1-Adrenergic Receptor Subtypes In Vitro. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 4817. https://doi.org/10.3390/ijms22094817
  6. Zelek-Molik A, Bobula B, Gądek-Michalska A, Chorązka K, Bielawski A, KUŚMIERCZYK J, Siwiec M, Wilczkowski M, Hess G, Nalepa I. Psychosocial Crowding Stress-Induced Changes in Synaptic Transmission and Glutamate Receptor Expression in the Rat Frontal Cortex. Biomolecules. 2021 Feb 16;11(2):294. doi: 10.3390/biom11020294. PMID: 33669305; PMCID: PMC7920072
  7. Zajdel P, Kos T, Marciniec K, Satała G, Canale V, Kamiński K, Hołuj M, Lenda T, Koralewski R, Bednarski M, Nowiński L, Wójcikowski J, Daniel WA, Nikiforuk A, Nalepa I, Chmielarz P, KUŚMIERCZYK J, Bojarski AJ, Popik P. Novel multi-target azinesulfonamides of cyclic amine derivatives as potential antipsychotics with pro-social and pro-cognitive effects. Eur J Med Chem. 2018 Feb 10;145:790-804. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.01.002. Epub 2018 Jan 3
  8. Rafa-Zabłocka K, Kreiner G, Bagińska M, KUŚMIERCZYK J, Parlato R, Nalepa I. Transgenic mice lacking CREB and CREM in noradrenergic and serotonergic neurons respond differently to common antidepressants on tail suspension test. Sci Rep. 2017 Oct 18;7(1):13515. doi: 10.1038/s41598-017-14069-6.
  9. Roman A, KUŚMIERCZYK J, Kreiner G, Nalepa I. Assessment of leukocyte activity in mice devoid of the glucocorticoid receptor in the noradrenergic system (GRDBHCre). 2018 Feb;223(2):227-238. doi: 10.1016/j.imbio.2017.10.022. Epub 2017 Oct 8

Badania naukowe:

Kierownik projektu finansowanego z programu MNiSW: „Nauka dla Społeczeństwa II”, „Trening w warunkach hipoksji normobarycznej jako czynnik wspomagający farmakoterapię depresji”. NdS-II/SP/0469/2024/01

Kierownik dwóch projektów badawczych w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości AWF Kraków:

11/PB/RID/2020 „Wpływ powtarzanych zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na ekspresję modulatorów reakcji zapalnej i równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej w komórkach jednojądrzastych krwi, u młodych mężczyzn w zależności od aktywności fizycznej”

42/PB/RID/2022 Wpływ powtarzanych zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na poziom markerów uszkodzeń mięśniowych, wywołanych wysiłkiem ekscentrycznym u młodych kobiet

Wykonawca w: Grant, nr POIG.01.01.02-12-004/09; „Depresja-Mechanizmy-Terapia” zad 4.3 „Rola obwodowych makrofagów w zwierzęcych modelach depresji i efektach leków przeciwdepresyjnych” -2010-03-01 – 2014-03-01 –

Grant, nr POIG.01.03.01-12-063/09; „Antagoniści receptora 5-HT6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu pro kognitywnym”- 2010-04-01 – 2013-09-30

Grant NCN  OPUS9 2015/17/B/NZ7/03018 „Różnicowanie udziału trzech podtypów receptora alfa(1)-adrenergicznego w efektach leków przeciwdepresyjnych: badania w oparciu o genetyczne modele in vitro oraz in vivo” – 2016-02-12 – 2019-02-11  staż podoktorski

Wykonawca w dwóch projektach badawczych w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości AWF Kraków:

12/PB/RID/2020 „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na zmiany ekspresji wybranych miRNA związanych z regulacją metabolizmu węglowodanowo – lipidowego u kobiet z zespołem metabolicznym, w porównaniu do kobiet zdrowych”

22/PB/RID/2020 Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na poziom insulinooporności i wybranych adipocytokin u kobiet z cukrzycą typu 2

Prowadzenie kursów:

Biochemiczne aspekty starzenia, I rok SUM dla kierunku Kultura Fizyczna Osób Starszych

Biochemiczne monitorowanie treningu zdrowotnego, II SUM dla kierunku Kultura Fizyczna Osób Starszych

Biochemistry of exercise, kurs w języku angielskim dla studentów z programu Erasmus