Ułatwienia dostępu

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

  • W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • W 2017 r. uzyskała tytuł specjalista geriatra;
  • W 1995 r. uzyskała tytuł specjalista chorób wewnętrznych.

Doświadczenie

  • Od 2002 r. prowadzi zajęcia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej.
  • W latach 1999 – 2020 była ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.
  • Od 2021 r. jest ordynatorem Oddziału Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.

Jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, w swojej pracy ze studentami, poza przedstawianą teorią, kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy. Prowadzi wykłady z następujących przedmiotów: choroby wewnętrzne z elementami onkologii, kardiologia, neurologia, gerontologia, podstawy onkologii klinicznej. Prowadzi ćwiczenia ze studentami w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.