Ułatwienia dostępu

dr Łukasz Burkiewicz

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Absolwent studiów Executive MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University, New Britain, US  (2017);
 • Absolwent studiów podyplomowych Social Media and Content Marketing, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (2016);
 • Doktor historii, Uniwersytet Jagielloński (2011);
 • Magister zarządzania i marketingu, spec. zarządzanie jakością, Uniwersytet Jagielloński (2007);
 • Magister historii, Uniwersytet Jagielloński (2005);
 • Licencjat z kulturoznawstwa śródziemnomorskiego, Uniwersytet Jagielloński (2003).

Doświadczenie

 • Adiunkt naukowo-badawczy w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (wcześniej w Instytucie Kulturoznawstwa) w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (od 2010);
 • Wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (od 2020);
 • Dyrektor Projektów Naukowych Czasopism (2019-2020), Dyrektor Czasopism Naukowych w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (od 2020);
 • Członek Zespołu Redakcyjnego „Horyzontów Polityki” (100 pkt.), redaktor naczelny czasopisma „Perspektywy Kultury” w latach 2019-2024 (100 pkt.);
 • Członek Kolegium Redakcyjnego w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu;
 • Współtwórca programu telewizyjnego „Historia dzieje się” (pomysłodawca i główny twórca: dr Paweł Nowakowski) finansowanego przez MEiN w programie „Nauka dla Społeczeństwa” i emitowanego na platformie YouTube i TVP Historia 2 (od 2022);
 • Członek zarządu Fundacji Ignatianum (od 2020);
 • Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych i Wybitnych Naukowców (2014-2017);
 • Członek The Society for the Study of the Crusades i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego;
 • Członek Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (od 2022);
 • Organizator oraz członek komitetów organizacyjnych i naukowych kilkunastu konferencji międzynarodowych realizowanych w Polsce i zagranicą;
 • Promotor pomocniczy trzech wypromowanych doktorów nauk humanistycznych w zakresie nauk o kulturze i religii (od 2021);
 • Członek Komitetów Sterujących projektami naukowymi: „Słowniki Społeczne” (MEiN/2021/DPI/178); „Chiny i ich sąsiedzi w dziele Historia Sinarum polskiego jezuity Tomasza Szpota Dunina (1644-1713)” (NdS/531051/2021/2022) oraz „Historia dzieje się” (NdS/537149/2021/2022);
 • Sekretarz Ignacjańskiego Forum Społecznego w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (od 2020);
 • Kierownik 15 projektów naukowych i rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Edukacji i Nauki (od 2019);
 • Wykonawca w siedmiu projektach naukowych i rozwojowych finansowanych przez Uniwersytet Cypryjski w Nikozji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Cypru, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (od 2012);
 • Odbył staż na Wydziale Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kulturowych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (30.05.2022-01.10.2022), pod kierunkiem ks. prof. dr Marka Inglota SJ;
 • Przebywał na wyjazdach w programie Erasmus w Uniwersytecie w Sopronie (Węgry), Uniwersytecie Wileńskim, Escola Universitària Formatic w Barcelonie oraz Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie (Liban);
 • Recenzent w kilku czasopismach wysokopunktowanych wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Nauk i Instytut Literatury;
 • Od lat współpracuje z biznesem i administracją publiczną realizując projekty dla Price Waterhouse oraz Coopers, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Europäischen Zentrum für Arbeitnehmerfragen i innych;
 • Autor 4 monografii, redaktor i współredaktor 12 prac zbiorowych oraz blisko 100 innych prac naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych publikowanych w Polsce i zagranicą (m.in. w Izraelu, Węgrzech, Cyprze, Anglii);
 • Zainteresowania naukowe: dzieje polityczne i kulturowe wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i Azji Środkowej w średniowieczu i epoce nowożytnej oraz ich recepcja dla współczesnego bezpieczeństwa regionów; zarządzanie i marketing w środowisku wielokulturowym oraz w instytucjach publicznych; dziedzictwo regionów i ich wpływ na kształtowanie polityki wizerunkowej samorządów.

Publikacje (wybrane)

 • Burkiewicz, Ł. (2006). Polityka Wschodnia Fryderyka II Hohenstaufa ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunku do Królestwa Cypru (w świetle kroniki Filipa z Novary),­ Prace Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 133: 7-29.
 • Burkiewicz, Ł. (2007). Podróż króla Cypru Piotra I z Lusignan po Europie w latach 1362-1365 i jego plany krucjatowe, Studia Historyczne, 197 (1): 3-29.
 • Burkiewicz, Ł. (2008). The Cypriot Jews under the Venetian Rule (1489-1571), Scripta Judaica Cracoviensia, 6: 49-61.
 • Burkiewicz, Ł. (2008). Na styku chrześcijaństwa i islamu. Krucjaty i Cypr w latach 1191-1291. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN: 978-83-8873-744-2, 170 ss.
 • Burkiewicz, Ł. (2009). Templariusze i ich wpływ na politykę wewnętrzną Królestwa Cypru w przededniu kasaty zakonu, Studia Historyczne, 205 (1): 3-18.
 • Burkiewicz, Ł. (2010). Królestwo Cypru jako obiekt zainteresowań państw śródziemnomorskich w latach 1192-1489. Próba zarysowania problemu, Prace Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 137: 27-42.
 • Burkiewicz, Ł. (2010). Two Cypriot royal missions to Poland in 1364 and 1432, Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv, 9: 21-40.
 • Burkiewicz, Ł. (2010). The Cypriot Jews under the Venetian Rule (1489-1571), Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv, 9: 51-66. [przedruk artykułu opublikowanego w „Scripta Judaica Cracoviensia”]
 • Burkiewicz, Ł. (2010). Salomon Aszkenazy – dyplomata i lekarz. Pomiędzy Cyprem, Turcją a Polską, [w:] D. Quirini-Popławska (red.). Portolana. Studia Mediteranea, t. 4. 161-175. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Burkiewicz, Ł. (2011). Σχέσεις Κύπρου-Πολωνίας κατά το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση (ΙΔ’ – ΙΣΤ’ αι.). Στο Γ. Γεωργής και Γ. Καζαμίας, Πολωνία-Κύπρος: Από τη χώρα του Σοπέν στο νησί της Αφροδίτης. Σχέσεις ιστορίας και πολιτισμού. Λευκωσία: Εκδόσεις Εν Τύποις, 2011, σσ 18-47.
 • Burkiewicz, Ł. (2011). Polityka egipskiego sułtanatu mameluków wobec łacińskiego Królestwa Cypru w XV wieku, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Nauki Społeczne, 2 (1): 7-22.
 • Burkiewicz, Ł. (2011). Polityka egipskiego sułtanatu mameluków wobec łacińskiego Królestwa Cypru w XV wieku, Studia Bliskowschodnie, 5 (1): 97-109. [przedruk artykułu opublikowanego w „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Nauki Społeczne”]
 • Burkiewicz, Ł. (2011). Polski epizod w cypryjskich dążeniach do zrzucenia zwierzchnictwa sułtanatu mameluków, Studia Gdańskie, 29: 163-182.
 • Burkiewicz, Ł. (2011). A Cypriot royal mission to the Kingdom of Poland in 1432, Crusades, 10: 103-112.
 • Burkiewicz, Ł. (2012). Z francuskiej Tuluzy do songhajskiego Gao. Średniowieczna podróż do środka Czarnego Lądu (1405-1413), Prace Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 139: 17-26.
 • Burkiewicz, Ł. (2012). Sylwetka Antonio Possevino SJ (1533-1611), [w:] Quirini-Popławska (red.), Antonio Possevino SJ (1533-1611). Życie i dzieło na tle epoki, 155-184. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł., Quirini-Popławska, D. (2012). Itinerarium o. Antonio Possevino, [w:] Quirini-Popławska (red.), Antonio Possevino SJ (1533-1611). Życie i dzieło na tle epoki, 585-596. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł. (2012). Salomon Ashkenazi and his position in the negotiations between Turkey and Venetian after the War of Cyprus, Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv, 10: 149-159.
 • Burkiewicz, Ł. (2013). Kilka uwag o przyszłości zarządzania kulturą w kontekście Prezydencji Republiki Cypru w Radzie Unii Europejskiej (VII-XII 2012), Perspektywy Kultury, 9 (2): 83-96.
 • Burkiewicz, Ł. (2013). Debata „Geopolityczne skutki zmian w zasobach wodnych”, Gospodarka Wodna, 8: 326-327.
 • Burkiewicz, Ł. (2013). Polityczna rola Królestwa Cypru w czternastym wieku. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM. ISBN: ISBN: 978-83-7767-995-1, 978-83-7614-147-3, 368 ss.
 • Burkiewicz, Ł. (2014). Aleksandria 1365, Warszawa: Bellona S.A. ISBN: 978-83-1113-025-8, 220 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Kostopoulou, (2014). Οι φιλοδοξίες των ηγεμόνων της Σαβοΐας για το στέμμα της Κύπρου, Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv, 11: 105-112.
 • Burkiewicz, Ł. (2014). Marketing w kulturze. Ukierunkowanie na rynek czy na produkt?, Perspektywy Kultury, 11 (2): 141-156.
 • Burkiewicz, Ł., Lickiewicz, J., Szymańska, J. (2015). Próba charakterystyki psychologicznej Cichociemnego, Państwo i Społeczeństwo, 15 (2): 113-126.
 • Burkiewicz, Ł. (2015). Two Christian princesses offered as Timur’s present for King Henry III of Castile. The analysis of the introduction to Ruy Gonzalez de Clavijo’s narrative (1403-1406), Perspektywy Kultury, 13 (2): 159-178.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). Rola arcybiskupa Jana z Sultanii w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Mongołami a Europą Zachodnią na przełomie XIV i XV w., Prace Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 144 (1): 25-42.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). The beginnings of Christianity in Cyprus. Religious and cultural aspects, Folia Historica Cracoviensia, 23 (1): 13-36.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). An outline of Latin culture in Cyprus in the period of Franco-Venetian dominance on the island (1191-1571), Perspektywy Kultury, 17 (2): 137-160.
 • Burkiewicz, Ł., Kucharski, J. (2017). Tworzenie etyki w organizacji wielokulturowej – zalety i kontrowersje, Kwartalnik Filozoficzny, 45 (3): 165-182.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2018). Contemporary Leadership in the Conditions of Multiculturalism – Challenges for Human Resources Management, Scientia et Societas, 2/18: 113-122.
 • Burkiewicz, Ł. (2018). O przyszłości edukacji kulturoznawczej w kontekście zarządzania kulturą. Czy potrzebujemy menadżerów kultury po kulturoznawstwie?, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2/56: 176-185.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2018). Zarządzanie międzykulturowe jako wyzwanie dla współczesnych menedżerów – rozwijanie potencjału wielokulturowych zespołów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 130: 61-69.
 • Burkiewicz, Ł. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach kultury w kontekście pokolenia Y – szansa czy zagrożenie, Literatura Teatr Kultura, 4/2: 161-177.
 • Burkiewicz, Ł. (2018). Europeans as Foreigners. Relations Between the West and Timur’s Chagatai Empire at the Turn of the 14th and 15th Centuries: A Contribution to Studies on the Role Played by Embajada a Tamorlán in Contacts Between christianitas latina and the Mongols, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, 73: 83-103.
 • Burkiewicz, Ł. (2018). Zarządzanie a determinizm technologiczny w sferze kultury. Nowoczesne koncepcje zarządzania w instytucjach kultury, [w:] M. Lakomy, K. Oświecimski, T. Grabowski (red.), Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, 249-267. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł. (2018). Cypryjska wyprawa marszałka Boucicaut (1403), [w:] Ł. Burkiewicz, P. Wróbel, W. Mruk, R. Hryszko (red.), Polonia – Italia – Mediterraneum. Studia ofiarowane Pani Profesor Danucie Quirini -Popławskiej, 297-312. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” przy Instytucie Historii UJ.
 • Burkiewicz, Ł. (2018). Cyprus est terra Christianorum ultima. Wielokulturowy Cypr w oczach Polaków pielgrzymujących do Ziemi Świętej (do 1878 roku), [w:] Ł. Burkiewicz (red.), Terra culturae. Obszary, transfery, recepcje kultury. Studia oraz szkice o kulturze i historii, 211-246. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł., Ochmanek, M. (2018). Migracje a infiltracja kultur na Cyprze, [w:] Jagiełowicz (red.), Infiltracja kultur w świecie wiecznych wędrowców, t. 2, 253-262. Wrocław: Wydawnictwo „Akademia Pióra” przy Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Burkiewicz, Ł. (2018). Jadwiga Jagiellonka (1408-1431) i jej (prawie) cypryjska korona, [w:] Smołucha, A. Iwańczak, A. Januszek-Sieradzka (red.), Świat kobiet w Polsce i Czechach w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, 15-37, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
 • Burkiewicz, Ł. (2019). Le voyage d’Anselme d’Isalguier à Gao au Songhaï (1405-1413). Un exemple d’exploration de l’Afrique au Moyen Âge, [w:] Weber (red.), Croisades en Afrique: Les expéditions occidentales à destination du continent africain, XIIIe-XVIe siècle, 135-150. Toulouse: Presses universitaires du Midi (Méridiennes).
 • Burkiewicz, Ł., Ochmanek, M. (2019). Polski ruch pielgrzymkowy do Ziemi Świętej w okresie XII w. – koniec XVIII w. Syntetyczne ujęcie, [w:] Ł. Burkiewicz, J. Łukaszewska-Haberko, I. Kaczmarzyk, L. Zinkow (red.), Polska Kultura Religijna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie: 41-66.
 • Burkiewicz, Ł. (2019). A cultural and political representation of disease among the Latin rulers of the Kingdom of Cyprus (1192-1474), [w:] J. Dębicki, A. Małecka (red.), Obraz choroby w dyskursie kulturowym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AGH: 89-102.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2019). Współcześni menedżerowie w zarządzaniu międzykulturowym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20 (6) (3), Zarządzanie kapitałem ludzkim, red. nauk. W. Jarecki, A. Bąkiewicz: 63-75.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2019). Work-Related Stress Among Managers – Implications for Family Life, Horyzonty Wychowania, 18 (45): 73-
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2019). Wielokulturowość jako źródło konfliktów we współczesnych organizacjach, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20 (11), Społeczna odpowiedzialność biznesu, red. nauk. M. Kunasz, E. Stroińska: 97-106.
 • Burkiewicz, Ł. (2019). Życie codzienne w podróży na przykładzie Ambasady do Tamerlana (1403-1406). Z badań nad relacjami międzykulturowymi. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. ISBN: 978-83-7614-416-0, 524 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Duchliński, P., Kucharski, J. (2014) (red.). Oblicza wody w kulturze. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM. ISBN: 978-83-7614-192-3, 978-83-277-0184-8, 273 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Quirini-Popławska, D. (2014) (red.). Itinera clericorum: kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM. ISBN: 978-83-7614-197-8, 978-83-277-1002-4, 727 ss.
 • Burkiewicz, Ł. (2014). Perska woda i jej rola w walce z plagą szarańczy w weneckim okresie dominacji na Cyprze (1474-1571), [w:] Ł. Burkiewicz, P. Duchliński, J. Kucharski (red.), Oblicza wody w kulturze, 113-128. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł. (2014). Cypr pod panowaniem dynastii Lusignanów i Republiki Wenecji (1192-1571), [w:] Borowska, P. Kordos, D. Maliszewski (red.), Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. 1, 243-264. Warszawa: Sub Lupa.
 • Burkiewicz, Ł. (2014). Podróże Rajmunda Lulla (ok. 1232-1316) i ich wpływ na jego koncepcje krucjatowe, [w:] Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz (red.), Itinera clericorum: kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, 75-96. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł., Quirini-Popławska, D. (2016) (red.). Sacrum w mieście: wymiar kulturowy, religijny i społeczny. tom 1: Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM. ISBN: 978-83-7614-276-0, 978-83-277-1287-5, 309 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Quirini-Popławska, D. (2016) (red.). Sacrum w mieście: wymiar kulturowy, religijny i społeczny. tom 2: Epoka nowożytna i czasy współczesne, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM. ISBN: 978-83-7614-277-7, 978-83-277-1286-8, 395 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Kucharski, J. (2016) (red.). Etyka w organizacji. Filozofia, kultura, zarządzanie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM. ISBN: 978-83-7614-271-5, 978-83-277-1277-6, 423 ss.
 • Burkiewicz, Ł. (2016). Zarządzanie wielokulturowością. Różnice kulturowe determinantem rozwoju współczesnego biznesu, [w:] Sowa-Bethane (red.), Relacje międzykulturowe, 243-268. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł. (2016). Kilka uwag do dyskusji nad przyszłością kultury cypryjskiej, [w:] Jagiełłowicz, A. Drohomirecki (red.), Infiltracja kultur w dobie postępującej globalizacji, 67-83. Wrocław: Wydawnictwo „Akademia Pióra” przy Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Burkiewicz, Ł. (2016). Kilka uwag do dyskusji nad etyką marketingu, [w:] Ł. Burkiewicz, J. Kucharski (red.), Etyka w organizacji. Filozofia, kultura, zarządzanie, 177-200. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł. (2016). The Hospitallers and their sugar refinery in Kolossi in the context of cane sugar processing in Cyprus (13th – 15th centuries), [w:] Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz (red.), Sacrum w mieście: wymiar kulturowy, religijny i społeczny, tom 1: Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, 111-130. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). Upolityczniona kultura. O sensie rewolucji w podejściu do „kwestii cypryjskiej”, [w:] Jagiełowicz (red.), Revolucja. O potrzebie transformacji współczesnego człowieka, 151-163. Wrocław: Wydawnictwo „Akademia Pióra” przy Uniwersytecie Wrocławskim. ISBN 978-83-943544-6-6.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). Wprowadzenie do badań nad związkami kultury z ekonomią, [w:] Ł. Burkiewicz, J. Kucharski (red.), Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury, 35-61. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). Podstawy zarządzania i ich implementacje w instytucjach kultury, [w:] Ł. Burkiewicz, J. Kucharski (red.), Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury, 85-114. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł., Śliwak, J. (2017). Zarządzanie projektami w kulturze, [w:] Ł. Burkiewicz, J. Kucharski (red.), Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury, 115-131. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). Wprowadzenie do marketingu w kulturze, [w:] Ł. Burkiewicz, J. Kucharski (red.), Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury, 135-156. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). A Crusading Policy of the Rulers of the Kingdom of Cyprus after the Fall of Acre (1291), [w:] Smołucha, J. Jefferson, A. Wadas (red.), Holy War in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe, 185-199. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). Stout-hearted Queen Charlotte of Lusignan (1458-1464). The 'Greek’ Queen of Latin Cyprus, [w:] Obara-Pawłowska, A. Miączewska, D. Wróbel (red.), Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów, 101-122. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). Some remarks on intercultural marketing in the light of Cyprus example, [w:] Rott, M. Białek (red.), Marketingová a mediální komunikace, dnes V, 37-56. Praha: Verbum.
 • Burkiewicz, Ł. (2017). Strach i lęk oraz ich obecność we współczesnej cypryjskiej kulturze ludowej, [w:] Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska (red.), Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, 481-497. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Burkiewicz, Ł., Kucharski, J. (2017) (red.). Kultura na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM. ISBN: 978-83-7614-272-2, 978-83-277-1278-3, 284 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Hryszko, R., Mruk, W., Wróbel, P. (2018) (red.). Polonia – Italia – Mediterraneum. Studia ofiarowane Pani Profesor Danucie Quirini-Popławskiej. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN: 978-83-65080-80-6, 546 ss.
 • Burkiewicz, Ł. (2018) (red.). Terra culturae. Obszary, transfery, recepcje kultury. Studia oraz szkice o kulturze i historii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. ISBN: 978-83-7614-376-7, 462 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Łukaszewska-Haberkowa, J., Kaczmarzyk, I., Zinkow, L. (2019) (red.). Polska Kultura Religijna. Studia o polskiej religijności na przestrzeni wieków. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. ISBN: 978-83-7614-419-1, 593 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2020) (red.). Management – Tourism – Culture. Studies and Reflections on Tourism Management. Kraków: Ignatianum University Press. ISBN. 978-83-7614-468-9, 314 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2020). Management by values in work of international managers. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 149: 47-56.
 • Burkiewicz, Ł., Kawa, M. (2020). Marketing in Culture, [w:] Ł. Burkiewicz, A. Knap-Stefaniuk, (red.). Management – Tourism – Culture. Studies and Reflections on Tourism Management. Kraków: Ignatianum University Press. 9-22.
 • Burkiewicz, Ł. (2020). Rola polityczna i ekonomiczna zakonu joannitów w łacińskim Królestwie Cypru od początku XIII do końca XV wieku, [w:] M. Koszutski, M., Kowalczyk (red.). Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru. 75-104. Olsztyn: Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM UWM w Olsztynie, Związek Kawalerów Maltańskich.
 • Burkiewicz, Ł. (2020). Sceny relikwiowe (Ostatkové sceny) i cypryjski ślad w kaplicy Najświętszej Marii Panny w zamku Karlštejn, [w:] J. Smołucha, W. Iwańczak, A. Januszek-Sieradzka (red.). Kościół w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej. 507-520. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2020). Cultural diversity of employees as a challenge at the work of international managers. [w:] Domańska–Szaruga, E. Bombiak (red.), Współczesne wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 49-61. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2020). Modern Managers and Cultural Diversity In The Workplace, [w:] Soliman (red.), Education excellence and innovation management: a 2025. Vision to sustain economic development during global challenges. 7474-7483. Sevilla-New York: International Business Information Management Association.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2020). Modern managers’ values in a multicultural environment – an introduction to an in-depth study, [w:] K. Soliman (red.). Education excellence and innovation management: a 2025. Vision to sustain economic development during global challenges. 1022-1034. Sevilla-New York: International Business Information Management Association.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2021). Values Professed by Managers Working in A Multicultural Work Environment (Analysis of The Results of a Preliminary Study Conducted Among the Polish, Spanish And Czech Managers), [w:] Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-6-4, 1-2 April 2021, Cordoba, Spain: 1516-1527.
 • Burkiewicz, Ł. (2021). Kilka uwag na temat pochówku we wczesnej kulturze timurydzkiej (pocz. XV wieku) na podstawie kastylijskiej kroniki Embajada a Tamorlán (Ambasada do Tamerlana) [w:] Klimowicz, A. Rybińska, M. Tarajko (red.) Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe. 123-138. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2021). The Role and Significance of Intercultural Competence in The Work of Contemporary Managers. Polish Managers’ Opinion, [w:] Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN: 2767-9640, 23-24 November 2021, Seville, Spain: 2447-2455.
 • Burkiewicz, Ł. (2021). Competencies of Contemporary Managers in The Public Administration Sector in Intercultural Management: Introduction To Research. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN: 2767-9640, 23-24 November 2021, Seville, Spain: 5585-5595.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2021). Cross-cultural competence of students from selected European Union countries (Poland, Spain, Czech Republic, Italy). Preliminary assumptions of the research project, Perspektywy Kultury 32 (1/2021): 189-201.
 • Burkiewicz, Ł. (2021). „Inde insulam Cyprum inter graecos et sarraticos (sarracenos) (…)”. Cyprus in 723 AD as seen by the English monk Willibald, Perspektywy Kultury 33 (2/2021): 153-174.
 • Burkiewicz, Ł. (2021). Libros de viajes. A Study of Castilian Travel Accounts from the 15th Century on the Eve of the Great Geographical Discoveries, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 19: 19-34.
 • Burkiewicz, Ł. (2022). Big Politics Around Cyprus. The Ottoman Empire and Venice in the Struggle for the Island (1570–1573), Perspektywy Kultury 38 (3/2022): 51-65.
 • Burkiewicz, Ł., Knap-Stefaniuk, A. (2022). Multiculturalism as a Challenge for Contemporary Leadership – an Analysis within the Context of Hotel Management in the 21st century, Perspektywy Kultury 38 (3/2022): 411-424.
 • Burkiewicz, Ł. (2022). Cypryjska Ziemia Obiecana. Plany stworzenia żydowskiego państwa na Cyprze (XVI w.), Studia Żydowskie. Almanach, 12: 11-26.
 • Burkiewicz, Ł. (2022). The 15th-century Castilian travel chronicles as an example of cross-cultural relations between representatives of the christianitas latina and the Asian East, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20: 25-35.
 • Burkiewicz, Ł., Korporowicz, L., Knap-Stefaniuk, A. (2022) (red.). Studia kulturowe, seria Słowniki Społeczne, serii W. Pasierbek, B. Szlachta, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. ISBN 978-83-7614-561-7, 392 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Korporowicz, L., Knap-Stefaniuk, A. (2022) (eds.). Cultural Studies, series edited by W. Pasierbek, B. Szlachta, Kraków: Ignatianum University Press. ISBN 978-83-7614-555-6, 408 ss.
 • Burkiewicz, Ł., Korporowicz, L. (2022). Studia kulturowe: propozycja rozumienia i problematyzacji pojęcia [w:] Studia kulturowe, red. Ł. Burkiewicz, L. Korporowicz, A. Knap-Stefaniuk, seria Słowniki Społeczne, red. serii W. Pasierbek, B. Szlachta, Kraków: Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2022, 13-30.
 • Burkiewicz, Ł. (2022). Kultura i rozwój gospodarczy we współczesnym społeczeństwie konsumpcji i doznań [w:] Studia kulturowe, red. Ł. Burkiewicz, L. Korporowicz, A. Knap-Stefaniuk, seria Słowniki Społeczne, red. serii W. Pasierbek, B. Szlachta, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2022, 353-368.
 • Burkiewicz, Ł., Korporowicz, L. (2022). Cultural studies: understanding and problematising the concepteds [in:] Cultural Studies, eds. Ł. Burkiewicz, L. Korporowicz, A. Knap-Stefaniuk, Social Dictionaries, series edited by W. Pasierbek, B. Szlachta, Krakow: Ignatianum University Press 2022, 13-30.
 • Burkiewicz, Ł. (2022). Culture, the economy, and the experience economy [in:] Cultural Studies, eds. Ł. Burkiewicz, L. Korporowicz, A. Knap-Stefaniuk, Social Dictionaries, series edited by W. Pasierbek, B. Szlachta, Krakow: Ignatianum University Press 2022, 345-360.
 • Burkiewicz, Ł. (2023). Kastylijczyk Pero Tafur i jego egipska misja dyplomatyczna z  1437  w  służbie cypryjskich Lusignanów, Perspektywy Kultury, 1 (40): 193-206.
 • Burkiewicz, Ł., Homa, T. (2023). Padova e i Polacchi, Perspektywy Kultury, 1, 2 (41): 11-13.
 • Burkiewicz, Ł. (2023). Relations of King Władysław Jagiełło of Poland with the Latin Kingdom of Cyprus in the Early 1430s, Mediterrán tanulmányok = Etudes sur la région méditerranéenne, 33: 5-19.
 • Burkiewicz, Ł. (2023). Polityczna, gospodarcza i kulturowa rola Wielkiego Kanału chińskiego w kontekście Historiae Sinarum Imperii Tomasza Szpota Dunina, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, Vol. 29, No. 4 (2023), s. 39–58.
 • Burkiewicz, Ł. (2023). Nowe formy badania przeszłości. Przestrzeń międzykulturowa w naukach historycznych [w:] Współczesna humanistyka, red. B. Bodzioch-Bryła, Słowniki Społeczne, red. serii W. Pasierbek, B. Szlachta, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2023, 311-328.