Ułatwienia dostępu

dr Krzysztof Miraj

Stanowisko

koordynator kierunku gospodarka przestrzenna

Wykształcenie

  • ukończył studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  • uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe

  • Pracuje jako nauczyciel w szkole średniej.
  • W 2009 r. został zatrudniony na stanowisku wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia na kierunkach: gospodarka przestrzenna, architektura oraz turystyka i rekreacja.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na przemianach gospodarczych na obszarach górskich, użytkowaniu ziemi, turystyce i flisactwie karpackim. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych (w tym kilku książek).