Ułatwienia dostępu

dr Katarzyna Węgrzyn

Stanowisko

kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu