Ułatwienia dostępu

dr Jolanta Brandys

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie
  • Uzyskała tytuł naukowy doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
  • Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.