Ułatwienia dostępu

dr inż. arch. Rafał Mirek

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2017 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w specjalności: teoria architektury, historia architektury i urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej.
 • W 2005 roku ukończył Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, na kierunku architektura i urbanistyka.
Problematyka badawcza
 • teoria architektury i urbanistyki,
 • regionalizmu w architekturze.

Specjalizacje zawodowe

 1. Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego.
 2. Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej w zakresie planowania, projektowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją procesu inwestycyjnego.
 3. Uprawniania budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
 4. Uprawniania budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanym.

Doświadczenie zawodowe

 • Czynny członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Czynny członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Członek miejskich i gminnych komisji architektoniczno-urbanistycznych.
Doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce i za granicą obejmuje projektowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie obiektów inżynierskich i infrastrukturalnych, obiektów zabytkowych, budynków: zamieszkania, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, sportowych oraz użyteczności publicznej. Autor wielu opinii oraz ekspertyz z zakresu architektury i urbanistyki.

Dorobek naukowy

 1. Mirek R. „Tradycyjne budownictwo drewniane Beskidu Żywieckiego na przykładzie gminy Jeleśnia” [w:] Architektura ziem górskich. wczoraj – dziś – jutro. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Architektury i Urbanistyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Nowy Targ 2018.
 2. Dysertacja doktorska pt. „Rodzima architektura Żywiecczyzny. Geneza, stan zachowania, perspektywy”.

Konferencja

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Architektury i Urbanistyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, pt. Architektura ziem górskich. wczoraj – dziś – jutro. Nowy Targ 2018.