Ułatwienia dostępu

dr inż. arch. Agata Bentkowska

Stanowisko

wykładowca

Wykształcenie

 • 2022 r. uzyskała stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w specjalności historia architektury i urbanistyki
 • 2012 r. ukończyła Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych Centrum Pedagogiki i Psychologii, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • 2009 r. ukończyła studia podyplomowe; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie (nr uprawnienia 17019, data wpisu 21. 09. 2011)
 • 2008 r.  ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Doświadczenie zawodowe

 • Uczestniczy w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych z zakresu prac konserwatorskich w zespołach urbanistycznych oraz konserwacji, adaptacji oraz modernizacji obiektów zabytkowych lub noszących cechy zabytkowe.
 • W latach 2017–2020 prowadziła zajęcia dydaktyczne dotyczące możliwości rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz terenów zdegradowanych podczas Międzynarodowych Międzynarodowych Warsztatów Studenckich dla studentów Hochschule fuer angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, Universite de Mons oraz Politechniki Krakowskiej i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Od 2009 r. jest wykładowcą w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Od 2007 r. pracuje zawodowo w biurze projektowym.

Aktywizacja studentów

 1. Jest opiekunem studenckiego koła naukowego „Ad Quadratum” oraz członkiem komitetu naukowego i organizacyjnego corocznych studenckich konferencji naukowych.
 2. Organizuje plenery rysunkowe i wyjazdy inwentaryzacyjne dla studentów kierunku architektura PPUZ w Nowym Targu.

Wykaz publikacji
 1. Dysertacja doktorska pt. „Osiedla mieszkaniowe Zakopanego (1945–1989) i ich wpływ na kierunki rozwoju przestrzennego miasta”.
 2. Modernistyczne zespoły mieszkaniowe Zakopanego. Geneza i problemy współczesne, REGION-MIASTO-WIEŚ, Praca zbiorowa pod redakcją Agaty Twardoch, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015 r, str., 29- 38.
 3. Detal architektoniczny Podhala i jego społeczna rola. Społeczna rola architektury, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 2015 r., str. 337- 347.
 4. Integracja sztuki itechniki w budownictwie regionalnym Podhala na wybranych przykładach architektury sakralnej, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2014 r., str. 27- 34.
 5. Detal architektoniczny budownictwa sakralnego na Podhalu, Czasopismo Techniczne. Architektura, 109, z. 5-A/2, 2012 r., str. 28-32.
 6. „Z dziejów budowy kościoła w Poroninie. Architektura Franciszka Mączyńskiego pod Tatrami”, Przestrzeń i Forma, nr 15, 2011 r., str. 377-390.