Ułatwienia dostępu

dr hab. Zofia Rogóż, prof. uczelni

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie

  • doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie farmakologii – 2008;
  • doktor nauk biologicznych – 1999;
  • magister biologii – 1976.

Doświadczenie

  • W PPUZ w Nowym Targu pracuje od 30.09. 2013 r., gdzie prowadzi zajęcia z anatomii i fizjologii oraz podstaw toksykologii, a także z biologii skóry oraz seminarium dyplomowe.
  • Ponadto pracuje w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie prowadzi badania nad mechanizmem działania nowych leków przeciwdepresyjnych oraz poszukiwaniem skutecznej skojarzonej terapii w leczeniu depresji lekoopornej, a także lekoopornej schizofrenii.
  • Dwukrotnie otrzymała zespołową nagrodę Sekretarza Naukowego PAN za badania nad mechanizmem leków przeciwdepresyjnych.
  • Jest współautorką 154 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Prace oryginalne 2021

  1. Lech MA, Leśkiewicz M, Kamińska K, Rogóż , Lorenc-Koci E. Glutathione deficiency during elary postnatal development caused schizophrenia-like symptoms and a reduction in DBNF levels in the cortex and hippocampus of adult Sprague-Dawley rats. Int J Mol Sci. 2021, 22, 6171,  org: 10.3390/ijms22126171
  2. Lech MA, Kamińska K, Leśkiewicz M, Lorenc-Koci E, Rogóż Z. Impact of repeated co-treatment with escitalopram and aripiprazole on the schizophrenia-like behaviors and BDNF mRNA expression in the adult Sprague-Dawley rats exposed to glutathione deficit during early postnatal development of the brain. Pharmacol Rep, 2021, doi: 10.1007/s43440-021-00318-z
  3. Lech MA, Kamińska k, Lorenc-Koci E, Rogóż Z. Repeated co-treatment with mirtazapine and aripiprazole reversed the schizophrenia-like behaviors and increased the BDNF mRNA expression in the adult Sprague-Dawley rats induced by gluthatione deficit during early postnatal brain development. J Physiol Pharmacol, 2021 (w druku).