Ułatwienia dostępu

dr hab. Paweł Bielawski, prof. uczelni

Stanowisko

kierownik Zakładu Zarządzania i Informatyki

Wykształcenie

  • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka. specjalność: przetwarzanie danych i rachunkowość.

Doświadczenie zawodowe

  • Prowadzenie rachunkowości jednostek gospodarczych, wycena przedsiębiorstw i instrumentów finansowych, ekspertyzy z zakresu rachunkowości finansowej.
  • Świadectwo do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ministra Finansów nr 8176/98.
  • Świadectwo do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, po zdaniu egzaminu państwowego.

Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa. rachunkowość podatkowa, uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling, rachunkowość międzynarodowa, sprawozdawczość według standardów międzynarodowych MSR/MSSF, analiza sprawozdań finansowych, rachunkowość budżetowa, teoria rachunkowości, problematyka rachunkowości instytucji finansowych, rachunkowość a inflacja, rachunkowość a efektywność rynków, metody wyceny przedsiębiorstw, rachunkowość instrumentów finansowych, rachunkowość bankowa.