Ułatwienia dostępu

dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. uczelni

Stanowisko

dyrektor Instytutu Medycznego