Ułatwienia dostępu

dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie

  • W 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
  • W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
  • Ukończyła studia magisterskie na kierunku ekonomia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1985 r.

Doświadczenie

  • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • Współtwórczyni Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych.

Obszary badawcze: ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, ubezpieczenia zdrowotne, marketing i badania marketingowe, analiza konkurencyjności, ekonomia społeczna.

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy stanowi około 160 publikacji krajowych i zagranicznych: monografii, podręczników oraz artykułów naukowych z zakresu marketingu, ubezpieczeń, zabezpieczenia społecznego, ekonomii społecznej.

Dorobek naukowy – link

Dorobek ekspercki stanowi ponad 100 opracowań: ekspertyz, projektów krajowych i międzynarodowych: badania marketingowe, biznes plany, studia wykonalności.

Dorobek projektowy stanowi realizacja ok. 10 projektów: NCBiR, MEiN, IWS.