Ułatwienia dostępu

dr hab. Katarzyna Kurpiewska, prof. uczelni

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie

 • W 2021 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. Tytuł rozprawy habilitacyjnej „Badania stabilności konformacyjnej wybranych białek i ich form zmutowanych w warunkach standardowych i wysokiego ciśnienia”.
 • W 2007 roku uzyskała stopień doktora w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki, w Zespole Krystalochemii Białek na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ mutacji na stabilność strukturalną RNazy A” (praca wyróżniona), promotor: prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, recenzenci: prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna (Collegium Medicum UJ), prof. dr hab. Grzegorz Bujacz (Politechnika Łódzka).

Doświadczenie

 • Wieloletnia pracowniczka naukowo-dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie adiunkt w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki, Wydziału Chemii UJ).
 • W latach 2017-2020 zatrudniona dodatkowo przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera.
 • W Instytucie Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zatrudniona od 2020 roku jako profesor uczelni.
 • W PPUZ prowadzi zajęcia z podstaw chemii, chemii kosmetycznej I oraz II, a także sensoryki i środków zapachowych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi kursy dla studentów kosmetologii, chemii, chemii biologicznej i chemii medycznej, pełni rolę promotorki prac magisterskich i licencjackich.
 • Uczestniczy w kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne.
 • Aktywnie współpracuje z grupami badawczymi z kraju i zagranicy, realizując zainteresowania naukowe obejmujące badania strukturalne małych cząsteczek, związków o aktywności biologicznej oraz biomolekuł.

Wybrane publikacje

 1. R. Sonani, K. Kurpiewska, K. Lewiński, G. Dubin, “Distinct sequence and structural feature of trypanosoma malate dehydrogenase” Biochemical and Biophysical Research Communications, 2021, 557, 288-293.
 2. Kurpiewska, A. Miłaczewska, K. Lewiński ”Insulin conformational changes under high pressure in structural studies and molecular dynamics simulations” JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2019, 1202, 127251.
 3. Kurpiewska, A. Biela, J.I. Loch, J. Lipowska, M. Siuda, K. Lewiński “Towards understanding the effect of high pressure on food protein allergenicity: ß-lactoglobulin structural studies” FOOD CHEMISTRY, 2019, 270(1), 315-321.
 4. Kurpiewska, A. Biela, J.I. Loch, S. Świątek, B. Jachimska, K. Lewiński „Investigation of high pressure effect on the structure and adsorption of ß lactoglobulin” COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES., 2018, 161, 387-393
 5. Kurpiewska, K. Dziubek, A. Katrusiak, J. Font, M. Ribó, M. Vilanova, K. Lewiński „Structural investigation of ribonuclease A conformational preferences using high pressure protein crystallography” CHEMICAL PHYSICS., 2016, 468, 53-62