Ułatwienia dostępu

dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski, prof. uczelni

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie

 • Doktorat i habilitację uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;
 • Tytuł urbanisty dyplomowanego zdobył na Uniwersytecie Paris X (1972), Dyplom Institut de l’Environnement (1972) oraz Centre de Recherche d’Urbanisme (1967-1972).

Doświadczenie

 • Pracował w UNESCO w dziale Etablissements Humains et Environnement Socio-Culturel.
 • Regionalny Dyrektor Studiów Rewitalizacji we Francji w Ruchu PACT ARIM w latach 1980-92.
 • W Polsce po 1990 r. inicjował prace nad kolejnymi ustawami o rewitalizacji, (projekty 1-3).
 • Ekspert URBACT 2006-2008.
 • Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 2000- 2008.
 • Członek Polskiego Komitetu ICOMOS i Rady Naukowej Cittaslow International.
 • W latach 1993-1996 Kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Rewitalizacji Miast w Instytucie Spraw Publicznych UJ (obecnie em. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

Ważniejsze publikacje książkowe:

 • Humanistyka a Projektowanie, wyd. Arkada, Warszawa 1992.
 • O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, wyd. Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1996.
 • Vademecum rewitalizacji – poradnik, wyd. Municypium, Warszawa, 2000.
 • Rewitalizacja we Francji- zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.