Ułatwienia dostępu

dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie
 • Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Stopień doktora zdobył na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, na tym samym wydziale uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta.
 • Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyki oraz Planowanie Przestrzenne i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Doświadczenie
 • Od 1977 do 1980 roku pracownik Instytutu Kształtowania Środowiska, oddział w Krakowie. Do  połowy 2022 roku pracownik naukowy i dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego. Od drugiej połowy 2022 roku pracownik naukowy i dydaktyczny w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w Instytucie Nauk Technicznych.
 • Promotor i współpromotor pięciu obronionych prac doktorskich oraz czterech trwających przewodów.
 • Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 • Laureat ponad 20 nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych i urbanistycznych oraz zespołowych nagród naukowych – Nagrody Dyrektora Instytutu Kształtowania Środowiska, Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej, Nagrody Królewskiego Miasta Krakowa.
 • Członek Rad Programowych krajowych i zagranicznych periodyków naukowych.
 • Czynny architekt w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej i sakralnej, budownictwa oraz projektowania wnętrz. Posiada uprawnienia projektowe, wykonawcze oraz uprawnienia do wykonywania prac projektowych i kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych.
 • Członek  Komisji Urbanistyki i Architektury w Sekcji Urbanistyki i Architektury PAN/O Kraków, Okręgowej Izby Architektów Polskich i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Towarzystwa Urbanistów Polskich.
 • W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim  szeroko rozumianą problematyką architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz zagadnień projektowania obiektów architektury, w tym użyteczności publicznej, sportowej i sakralnej.
 
Autor licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz dwóch książek:
 • Bogusław M. Podhalański, Integrowanie przestrzeni metropolitalnych. Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
 • Bogusław M. Podhalański Ikoniczność metropolii, Politechnika Krakowska, Kraków 2019.
 • ORCID https://orcid.org/0000-0002-3524-0210, Google Scholar ID Hk4VQ3cAAAAJ, Scopus Author ID: 57188925294, Researcher ID: I-3387-2017