Ułatwienia dostępu

dr hab. Edward Malak, prof. uczelni

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał habilitację w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie rozprawy pt.”Administrowanie mieniem państwowym w lotnictwie polskim 1926-1939 w warunkach postępu technicznego”.
 • W 1986 r. uzyskał doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie rozprawy „Problemy modernizacji i rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce w latach 1933-1939 (Samoloty bojowe)”.
 • Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Praca magisterska pt.”Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej”.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w wykładach na temat sztuki zarządzania (głównie jakości kadr wynikającej z wiedzy fachowej, skali talentu, zaangażowania, identyfikacji z miejscem pracy oraz jakości procesów decyzyjnych zaistniałych w polityce i działaniach wojennych (starożytność, wiek XIX i XX).
 • Prowadzi zajęcia m.in. z prawa humanitarnego, nauki administracji, etyki w biznesie, wstępu do prawoznawstwa.
 • Reprezentował w sprawach administracyjnych i sądowych m.in. Wojewodę Wrocławskiego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 • Prowadzi wykłady bogate nie tylko w wiedzę teoretyczną, lecz także w informacje praktyczne pozyskane na zajmowanych stanowiskach i wieloletnie znajomości oraz korespondencję z wybitnymi konstruktorami lotniczymi.
 • Praca popularyzatorska, dydaktyczna (wybrane):
 1. Wykład w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Londynie w lipcu 1992 r. dla byłych lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie na temat przygotowań wojennych II RP do wojny.
 2. Trzykrotna „Złota Kreda”  na Politechnice Warszawskiej w 2009, 2010 i 2011 r. za wykłady w dziedzinie prawa, administracji i historii.
 3. Wykłady inaugurujące rok akademicki w Lotniczej Akademii Wojskowej („Szkoła orląt”) w Dęblinie w 2018 r. na stulecie lotnictwa polskiego oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w 2019 r.

Publikacje (wybrane książki):

 1. Prototypy samolotów bojowych. Polska 1936-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990, ss. 192.
 2. Samoloty bojowe i zakłady lotnicze. Polska 1933-1935, nakładem własnym, Wrocław 1990, s. 162.
 3. Samolot dzieło człowieka. Etapy rozwoju, Ossolineum, Wrocław 1993, s. 243
 4. Z Zakopanego na Stag Lane. Wspomnienia konstruktora lotniczego i pilota (Stanisława Pawła Praussa) lata 1910-1970, Podał do druku, wprowadzeniem i przypisami opatrzył E .Malak., Ossolineum, Wrocław 1996, s. 558.
 5. Administrowanie w lotnictwie polskim 1926-1939 mieniem państwowym w warunkach postępu technicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 518.
 6. Prototypy samolotów bojowych i zakłady lotnicze. Polska 1930-1939, Warszawa 2011, s. 25
 7. Dzieło generała Rayskiego. Etos inżyniera, Warszawa 2013 s. 607
 8. Dzieło generała Rayskiego. Technika i zarządzanie, Warszawa 2015, s. 592
 9. Z Zakopanego na Stag Lane. Wspomnienia konstruktora samolotów PZL 23 Karaś i PZL 46 Sum, współpracownika brytyjskich wytwórni lotniczych Westland, de Havilland i Hawker Siddeley, Warszawa-Kraków 2019, (Wydanie poszerzone o około 30 % w stosunku do wydania z 1996), Mireki, s. 631