Ułatwienia dostępu

dr hab. Aneta Teległów, prof. uczelni

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie

 • W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej). Temat rozprawy habilitacyjnej „Wpływ ekstremalnych temperatur na zmiany we właściwościach morfologiczno – reologiczno – biochemicznych krwi u sportowców”.
 • W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina: biologia medyczna). Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ wysiłku fizycznego w wodzie o temperaturze 4ºC na właściwości reologiczne krwi i skład kwasów tłuszczowych błon erytrocytarnych – badania na modelu zwierzęcym”.
 • W 2000 r. uzyskała stopień magistra biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
 • Kierownik Pracowni Fizjologii Krwi Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie.
 • Od października 2019 r. wykładowca PPUZ .
 • Wzięła udział w zagranicznych i krajowych stażach: m.in. 2021- Polska, Kraków, staż naukowy w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowy Instytut Badawczy; 2017 – Polska, Kraków, staż naukowy w Zakładzie Radioligandów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; 2015 – Niemcy, Erlangen, staż naukowy w Head and Neck Surgery of the University Hospital Erlangen, Section of Experimental Onkology and Nanomedicine.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Hemoreologii i Mikrokrążenia (od 2015), członek European Society of Rheology (od 2021).
 • Członek redakcji naukowej czasopisma Medical Rehabilitation.
 • Autor lub współautor licznych artykułów w czasopismach naukowych IF, jednej monografii i podręcznika.
 • Autor i współautor, a także wykonawca  badań naukowych realizowanych w ramach badań statutowych i Regionalnej Inicjatywy Doskonałości – AWF Kraków oraz South Baltic Winter Bathing Events.
 • Promotor prac doktorskich, magisterskich.
 • Recenzent: w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych, w czasopismach naukowych IF (Journal of Blood Medicine).
 • Wzięła czynny udział w zagranicznych konferencjach naukowych oraz w programie Erasmus: m. in. 2021 (Fukuoka), 2021 (Szwajcaria), 2019 (Słowenia), 2016 (Portugalia), 2015 (Litwa),  2010 (Paryż), Drezno (2007); a także w polskich konferencjach naukowych organizowanych w Krakowie, Rzeszowie, Zamościu i Wrocławiu.
 • Wzięła czynny udział w organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (w 2019 i w 2012 r.).
 • Ukończyła kurs reologiczny, Słowenia, 2019.
 • Od 2012 r.  jest honorowym członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Morsów „Kaloryfer” w Krakowie.
Wyróżnienia
 • 2021 r. Wyróżnienie Honorowe JM Rektora AWF w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej.
 • 2014 r. Wyróżnienie Honorowe JM Rektora AWF w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej.