Ułatwienia dostępu

dr hab. Ewa Sowa-Behtane

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki;
  • magister pedagogiki w specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądownicza oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna;
  • magister socjologii w specjalności psychosocjologia rozwoju osobowego.

Doświadczenie

  • Pełnomocnik Rektora PPUZ w Nowym Targu ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu.
  • Nauczyciel akademicki posiadający dorobek naukowy oraz doświadczenie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu, pedagogiki społeczeństw wielokulturowych oraz edukacji międzykulturowej.
  • Członek Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Państwowej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR). Sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu profilaktyki społecznej w ramach współpracy z Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,  Fundacją „Drużyna Mistrzów”, Fundacją im. Mikołaja Reja oraz Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work.
  • Koordynatorka wielu projektów badawczych, uczestniczka ponad 70. konferencji naukowych.
  • Obszary tematyczne działalności naukowej: funkcjonowanie społeczeństw wielokulturowych, funkcjonowanie małżeństw/rodzin wielokulturowych, integracja cudzoziemców w Polsce, edukacja międzykulturowa, specjalne potrzeby dzieci cudzoziemskich i dzieci z rodzin wielokulturowych, relacje międzykulturowe, wartości członków współczesnych grup subkulturowych, młodzież współczesna/transkulturowa, profilaktyka społeczna zagrożeń współczesnej młodzieży.

Autorka monografii  naukowych: „Wartości członków subkultur młodzieżowych” (2015), „Młodzież ponowoczesna” (2015), „Rodziny wielokulturowe” (2016) oraz „Znaczenie różnic kulturowych w kobiecym obrazie funkcjonowania małżeństw i rodzin wielokulturowych” (2021). Autorka ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach zbiorowych.