Ułatwienia dostępu

dr Dorota Kuder

Stanowisko

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki

Wykształcenie

  • Absolwentka Rachunkowości oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
  • W 2012 r. obroniła dysertację doktorską pt. Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych w latach 1979–2007 uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

  • Od 2003 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Teorii Ekonomii UEK oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
  • Autorka ponad 40 publikacji krajowych i zagranicznych.
  • Realizowała staż badawczy w Grand Valley State University w Grand Rapids, Stany Zjednoczone.
  • Uzyskała grant promotorski nr NN112 201537 w konkursie nr 37 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach makroekonomii i polityki gospodarczej, instytucjonalizmu i nowej ekonomii instytucjonalnej, nierówności ekonomicznych i ich wpływu na wzrost gospodarczy oraz na ekonomii rozwoju. Prowadzi zajęcia z przedmiotów makroekonomicznych i finansowych.

   
Dorobek dostępny pod linkiem.