Ułatwienia dostępu

dr Dominik Borowski

Stanowisko

koordynator kierunku informatyka ekonomiczna

Wykształcenie

 • W 2020 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • W 2022 r. ukończył psychologię zachowań społecznych i organizacyjnych na SWPS w Katowicach
 • Jest absolwentem studiów z zakresu polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także zarządzania (Uniwersytet Jagielloński), informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz biblioterapii (Uniwersytet Wrocławski).

Doświadczenie

 • Obecnie naukowo zajmuje się wybranymi aspektami zarządzania i technologii informatycznych.
 • Pełni funkcję koordynatora kierunku informatyka ekonomiczna w PPUZ w Nowym Targu.
 • Jest członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich.
 • Współpracuje z Katedrą Informatyki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – prowadzi zajęcia z zakresu technologii przetwarzania informacji, platform e-learningowych, języka programowania R i wizualizacji danych.
 • Współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku – prowadzi warsztaty z komunikacji społecznej dla seniorów.
 • Pełni funkcję rzeczoznawcy podręczników szkolnych w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

 Artykuły naukowe:

 • z obszaru zarządzania i informatyki m. in.:

Infografika jako forma komunikacji w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie pandemii Covid-19 (współautor R. Uryga);

Reklamy herbaty w ujęciu programowania neurolingwistycznego;

Sposoby funkcjonowania kategorii tradycji w wybranych współczesnych reklamach;

Jak w nowych mediach promuje się czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży? Wybrane przykłady;

 • z literaturoznawstwa m. in.:

Podróż jako metafora doświadczania świata – wokół Podróży Teo C. Clément;

Literackie nawiązania do Małego Księcia Antoine’a de Saint-Exupéry’ego – spojrzenie intertekstualne;

W stronę popkultury? O polskiej literaturze dla młodzieży na początku XXI wieku;

Wybrane teorie badań literackich w najnowszych badaniach literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – diagnoza, refleksje i postulaty;

Jak dzisiaj funkcjonuje model młodzieżowej powieści kryminalnej Zbigniewa Nienackiego? O wybranych kontynuacjach powieści o Panu Samochodziku;

Trudna sytuacja jako test dojrzałości (Franciszka Anny Piwkowskiej, Most nad Missisipi Ewy Przybylskiej);

On polish fantastic literature for young people and its therapeutic potential)

 • z medioznawstwa i komunikacji społecznej m. in.:

Obrazy kibiców Wisły Kraków i Cracovii w wybranych tekstach prasowych z lat 2010-2011;

Reklamy herbaty w ujęciu programowania neurolingwistycznego;

Sposoby funkcjonowania kategorii tradycji w wybranych współczesnych reklamach;

Jak w nowych mediach promuje się czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży? Wybrane przykłady.